De geschiedenis van het Jan-van-Ruusbroeckollege is ongemeen boeiend! Naar aanleiding van het 50ste schooljaar van dit college hebben we enkele verhalen neergeschreven en met foto’s vorm gegeven op de website www.ruusbroec.be/50jaar. Ik wil je van harte uitnodigen erin te grasduinen en herinneringen op te halen. Nog liever zouden we de website levendig houden en mag je ons ook zelf een anekdote toesturen (50 woorden met jaartal en foto) naar info@ruusbroec.be.

 

Dit gouden jubileum vinden we een goede reden om veel Ruusbroecers terug te zien. Daarom lassen we dit schooljaar een feestweek in. Ben jij een (oud-)leerling, (oud-)personeelslid of sympathisant van Ruusbroec, dan hopen we je bij één van de festiviteiten te mogen ontmoeten. We geven alle informatie ten gepasten tijde op deze website een plaats. We willen proberen – samen met jou – zoveel mogelijk Ruusbroecers te bereiken. Help ons oud-klasgenoten terug te vinden en stuur een mail met je thuisadres en gsm-nummer naar info@ruusbroec.be (dan hebben we ineens ook je mailadres).

 

Samen met alle personeelsleden wensen we iedereen een feestelijk schooljaar!

 

Veronique Thielemans, directeur

Dominique Wastiels en Katleen Vanoverbeke, adjuncten

Het feestteam