1. 1971

  Boven: Lou Florin, Rik Pieters, Arsène Capon, Carl Darquennes, Herman Vander Staeten, Willy Pauly, Bob De Ceukelaire, Luc Maegerman

  Midden: Paul Kets, Gaby Duhamel, Jo Desmedt, Willy Stevens, Guy Van Vaerenbergh, Eddy Maes, Eric Van Wesenbeeck

  Onder: Paul Van Hulle, René Deneyer, Ronny Dams, pater Verelst, Urbain Troukens, Johan Mortier, Jos Van Cauwenbergh

 2. 1973

  Rij 1: Rik Pieters, Arsène Capon, Roger Van Bulck, Eric Van Wesenbeeck, Carl Darquennes, Paul Van Hulle, Frank Verbeken

  Rij 2: Willy Pauly, Erik Ooms, Willy Daelemans, Paul Kets, Erik Degans, Luc Maegerman

  Rij 3 : Bob De Ceukelaire, Jef Van Craenenbroeck, Herman Vander Staeten, Lou Florin, Raoul Anthonissen, Marc Delamarche, Chris Biront, Guy Van Vaerenbergh

  Rij 4 : Jos Vancauwenbergh, René Deneyer, Linda Marchand, ?, pater Vincent Verelst, ?, Urbain Troukens, Ronny Dams, Johan Mortier

 3. 1975

  René Deneyer, Willy Pauly, Marc Delamarche, Paul Kets, Paul Ghijselinck, Herman Vanderstraeten

  Rik Pieters, Piet Steurs, Paul Van Hulle, Urbain Troukens, Guy Van Vaerenbergh, ?

  Louis Delcart, Erik Degans, Luc Maegerman, Arsène Capon, Jos Van Pelt, Ronny Dams, Lou Florin

  Roger Van Bulck, Chris Biront, Bob De Ceukelaire, Ignace Haeck, Jos Baplu, Paul De Dijn, Jef Van Craenenbroeck

  Mevrouw Ooms, Lieve Schatteman, Lea Verborgt, pater Vincent Verelst, Mia Cochez, Marleen Claes, Linda Marchand

 4. 1977

  Paul Van Hulle, Urbain Troukens, Arsène Capon, Piet Steurs, Rudy Van Gucht, ?, Marc Renders

  Jos Vancauwenbergh, Walter Arend, Luc De Wolf, Paul Kets, Joris Thomas, Erik Degans,Jef Van Craenenbroeck, Willy Pauly

  Mjnheer Van de Put, René Deneyer, Erik Ooms, Bob Deceukelaire, Willy Stevens, Paul De Dijn, Frank Verbeken

  Louis Delcart, Etienne Verhack, Lou Florin, Herman Vander Staeten, Paul François, Johan Mortier, Ignace Haeck, ?, mevrouw Van de Put, Marc Delamarche

  Linda Marchand, Marie-Claire Fouquet, Marleen Claes, Marcella De Neve- Panchasara, Lea Verborgt, Daniëlle Willems, mevrouw Ooms, ?

 5. 1978

  Jos Vancauwenbergh/René Deneyer/Arsène Capon/Jef Van Craenenbroeck/Bob Deceukelaire/Lou Florin/Rudy Van Gucht/Erik Degans/Louis Delcart/Marc Renders/Paul Van Hulle/ Marc Vanden Houte

  Conciërge Van de Put/Etienne Verhack/Erik Ooms/Willy Stevens/Herman Vander Straeten/Urbain Troukens/Paul Kets/Kris Biront/Dirk Vandoren/Willy Daelemans

  Willy Pauly/Guy Van Vaerenbergh/Jean-Paul Vermassen, Jos Van Pelt/Johan Mortier/Luc De Wolf/Piet Steurs/Ronny Dams/Marc De la Marche

  Joris Thomas/Marie-Claire Fouquet/Mia Cochez/Linda Marchand/ mevrouw Ooms/Daniëlle Willems/ mevrouw Van de Put/Ignace Haeck/Frank Verbeke

 6. 1979

 7. 1980

  Marc Renders, Piet Steurs, Willy Pauly, Bob De Ceukelaire, Arsène Capon, Paul Van Hulle, Herman Vander Straeten, mijnheer Van de Put, Jos Vancauwenbergh, Frank Verbeken, Jef Van Craenenbroeck

  Etienne Verhack, Luc De Wolf, Urbain Troukens, Rudy Van Gucht, Lou Florin, Marleen Claes, Rik Pieters, Dominique Wastiels, Myriam Van Gyseghem

  René Deneyer, Willy Stevens, Erik Ooms, Paul Kets, Herman Moerenhout, Joris Thomas, Yo Gilis

  Lea Verborgt, Daniëlle Willems, Paul De Dijn, Willy Daelemans, Ignace Haeck, Erik Degans, Mia Cochez, Johan Mortier, Marc Delamarche

  Bernadette Schodts, Mia Brigou, mevrouw Van de Put, mevrouw Ooms, Ria Daelemans, Marie-Claire Fouquet, (wiskunde; Marie-Jeanne De Coster???)

 8. 1981

  Frank Verbeken, Dominiek Wastiels, Luc De Wolf, Jean De Bruyn, Willy Pauly, Marc De la Marche, Rudy Van Gucht, Herman Moerenhout, Lou Florin

  Frank Verbeke, Dominiek Wastiels, René Deneyer, Joris Thomas, Etienne Verhack, Chris Biront, Marc Renders, Jef Van Craenenbroeck, Johan Van der Bruggen

  Mijnheer Van de Put, Erik Ooms, Marleen Claes, Rik Pieters, Piet Steurs, Arsène Capon, An Cnop, Urbain Troukens, Raoul Anthonissen, Ria Daelemans

  Mevrouw Van de Put, Willy Daelemans, Daniëlle Willems, Paul Kets, Willy Stevens, Herman Vander Straeten, Carl Darquennes, Ignace Haeck, Johan Mortier, Paul De Dijn, (onderhoudspersoneel), Lisette …

  Yo Gilis, Ria Turcksin, Mevrouw Ooms, Maria-Claire Fouquet, Bernadette Schodts, Linda Marchand, Lea Verborgt

 9. 1982

  ?, Lisette …, mevrouw Van de Put, Etienne Verhack, Willy Stevens, Piet Steurs, Herman Moerenhout, Erik Ooms, Erik Degans, Arsène Capon, Johan Van der Bruggen, Jef Van Craenenbroeck, Frank Verbeken, Dirk Vandoren, Marc Wouters, Ignace Haeck, Johan Mortier

  Marc Renders, mijnheer Van de Put, Jean De Bruyn, Myriam Van Gyseghem, Daniëlle Willems, Herman Vander Straeten, ?, Raoul anthonissen, Bob De Ceukelaire, Urbain Troukens, Etienne Verhack, Lou Florin, Ronny Dams, Luc De Wolf, ?, Bernadette Schodts

  Linda Marchand, Vera Bisschop, Marie-Claire Fouquet, Anne Cnop, Yo Gilis, Guy Van Vaerenbergh, Dominique Wastiels, Ria Daelemans, mevrouw Ooms, Mia Cochez

  Chris Biront, ?, Paul Kets, Jos Vancauwenbergh, Willy Daelemans, Paul De Dijn, Anne Cnop, René Deneyer, Willy Pauly

 10. 1983

  Johan Laporte, Etienne Verhack, Roger Van Bulck, Luc De Wolf, Paul De Dijn, Herman Moerenhout, Rudy Van Gucht, Marc Renders, Joris Thomas, Willy Pauly

  Piet Steurs, Herman Vander Straeten, Willy Stevens, Jef Van Craenenbroeck,

  Daniëlle Willems, Marleen Claes, Erik Ooms, Urbain Troukens, Chris Biront, René Deneyer, Frank Verbekenn, Arsène Capon

  Bob De Ceukelaire, Raoul Anthonissen, Paul Kets, Anne Cnop, Mia Cochez, Lea Verborgt, Dominique Wastiels, Willy Daelemans, Ignace Haeck

  Johan Vander Brugghen (PMS), mevrouw Ooms, Marie-Claire Fouquet, Linda Marchand, Ria Turcksin, Bernadette Schodts, Guy Van Vaerenbergh

 11. 1984

 12. 1985

  Raoul Anthonissen, Bob De Ceukelaire, Herman Vander Straeten, Etienne Verhack, Frank Verbeken, Ronny Dams, Urbain Troukens, Luc De Wolf, Rudy Van Gucht, Jos Vancauwenbergh, Jef Van Craenenbroeck

  Patrick Geussens, Piet Steurs, Paul Kets, Willy stevens, Erik Degans, Erik Ooms, Chris Biront, Paul De Dijn, Johnny Vercammen, Ria Daelemans

  Dominique Wastiels, Joris Thomas, Ignace Haeck, Marc Renders, Yo Gilis, Herman Moerenhout, Lou Florin, Arsène Capon

  Daniëlle Willems, Myriam van Gyseghem, Anne Cnop, Mia Cochez, Hilde Pien, Lea Verborgt, Linda Marchand, Marie-Claire Fouquet

 13. 1986

  Lou Florin, Luc De Wolf, Johan Laporte, Joris Thomas, Arsène Capon, Bruno Croonenborghs, Erik Degans, Frank Verbeke, Roger Van Bulck

  Bob De Ceukelaire, Raoul Anthonissen, Herman Vander Straeten, Marc Renders, Herman Moerenhout, Willy Stevens, Danniëlle Willems, Willy Pauly

  Rudy Van Gucht, Urbain Troukens, …, Piet Steurs, Willy Daelemans, Carl Darquennes, Paul Kets, Chris Biront, Jef Van Craenenbroeck, Ronny Dams

  Ignace Haeck, Raoul Anthonissen, Dominiek Wastiels, Stefan Luppens, Marie-Claire Fouquet, An Cnop, Linda Marchand, Myriam Van Gyseghem, Guy Van Vaerenbergh, René Deneyer

 14. 1987

  Willy Pauly, Jef Van Craenenbroeck Johnny Vercammen, Johan Laporte, Herman Moerenhout, Jos Vancauwenbergh, Johan Mortier, Bruno Croonenborghs

  Stefan Luppens, Marc Renders, Erik Ooms, Ronny Dams, Johan Vander Bruggen (PMS), Joost Van de Pontseele, Piet Steurs, Bob De Ceukelaire, Lou Florin, Erik Degans

  Raoul Anthonissen, Etienne Verhack, Willy Stevens, Urbain Troukens, Paul De Dijn, Frank Verbeke, René Deneyer

  Ignace Haeck, Dirk Vandoren, Dominiek Wastiels, Paul Kets, Ria Daelemans, Marie-Claire Fouquet, Mia Cochez, Myriam Van Gyseghem

  Yo Gilis, Chris Lambrecht, Marleen Beullens, Anne Cnop, Lea Verborgt, Linda Marchand, Nadine Cooremans

 15. 1988

  Roger Van Bulck, Dirk Vandore, Willy Pauly, Willy Stevens, Marleen Claes, Herman Moerenhout, Bob De Ceukelaire, Urbain Troukens, Ronny Dams, Lou Florin

  Etienne Verhack, Raoul Anthonissen, Arsène Capon, Piet Steurs, Bernadette Schodts, Daniëlle Willems, Jos Vancauwenbergh, Herman Vander Straeten, Jan Bockstael, Marc Renders

  Ignace Haeck, Erik Degans, Frank Verbeke, Nadine Cooremans, Marleen Beullens, Veronique Thielemans, Ria Turcksin, Dominique Wastiels, Arlette Van den Berghe, Marie-Jeanne Van den Hove

  René Deneyer, Lea Verborgt, Erik Ooms, Willy Daelemans, Myriam Van Gyseghem, Bruno Croonenborghs, Yo Gilis, Paul De Dijn, Linda Marchand

 16. 1989

  Herman Vander Straeten, Bob Saviolo, Jos Vancauwenbergh, Stefan Luppens, Mia Cochez, Willy Stevens, Paul Kets, Etienne Verhack, Ronny Dams, Paul De Dijn, Rudy Van Gucht

  Johnny Vercammen, Bob De Ceukelaire, Urbain Troukens, Guy Van Vaerenbergh, Erik Ooms, Arlette Van den Berghe, Lisette …, Jan Bockstael

  Ignace Haeck, Dominique Wastiels, Willy Pauly, Patrick Geussens, Marc Renders, Hilde Pien, Ria Turcksin, Daniëlle Willems, Yo Gilis, ???

  Godelieve De Cock, Marie-Jeanne Van den Hove, Veronique Thielemans, Johan Mortier, Myriam Van Gyseghem, Lea Verborgt, Ria Daelemans, Marleen Claes, Marie-Claire Fouquet

 17. 1990

  Rudy Van Gucht, Willy Stevens, ???, Piet Steurs, Arsène Capon, Marleen Claes, Bruno Croonenborghs, Ronny Dams

  Peter Vrijsen, Frank Verbeke, Marc Renders, Erik Degans, Urbain Troukens, Mia Cochez, Roger Van Bulck, Erik Ooms, Willy Pauly

  Paul De Dijn, Daniëlle Willems, Arlette Van den Berghe, Yo Gilis, Marleen Beullens, Hilde Pien, Luk Van Assel, ???, Ignace Haeck Jef Van Craenenbroeck, Jan Bockstael

  Lou Florin, Raoul Anthonissen, Guy Van Vaerenbergh, Ria Turcksin, Etienne Verhack, Lea Verborgt, Veronique Thielemans, Linda Marchand, Willy Daelemans, Marie-Jeanne Van den Hove

  Jos Vancauwenbergh, Dirk Cannaerts, René Deneyer, Herman Vander Straeten, Herman Moerenhout, Johan Demol

 18. 1991

  Patrick Geussens, Raoul Anthonissen, Paul De Dijn, Erik Ooms, Marleen Claes, Erik Degans, Herman Vander Straeten, Bob De Ceukelaire

  Rudy Van Gucht, Marc Renders, Arlette Van den Berghe, Arsène Capon, Lou Florin, Willy Stevens, Dominique Wastiels, Yo Gilis, …, Veronique Thielemans, Ria Daelemans, Bob Saviolo, Willy Pauly, Frank Verbeke, Jos Vancauwenbergh, René Deneyer

  Dirk Vandoren, Herman Moerenhout, Peter Vrijsen, Daniëlle Willems, Johan Demol, Hilde Leon , Luc Van Assel, Myriam Van Gyseghem, Linda Marchand, Willy Daelemans, Mia Cochez, Urbain Troukens

 19. 1992

  Luk Van Assel, Jef Van Craenenbroeck, Erik Ooms, Bob Saviolo, Jos Vancauwenbergh, Bruno Croonenborghs, Johan Mortier, rené Deneyer, Rudy Van Gucht, Daniëlle Willems, Bruno Croonenborghs,Myriam Van Gyseghem, ???

  Dominique Wastiels, Raoul Anthonissen, Herman Vander Straeten, Lieve Pillaert, Marleen Vaeremans, Paul Kets, Arlette Van den Berghe, Abide???, Lou Florin, Jan Bockstael, Etienne Verhack

  Marc Renders, Johan Demol, Herman Moerenhout, Peter Vrijsen, Ignace Haeck, Marie-Jeanne Van den Hove, …, Greet Chevalier, Chris ,,, vrouw van DC???, Marleen Beullens, Mia Cochez, Hilde Leon, Marie-Claire Fouquet, Urbain Troukens

  Arsène Capon, Willy Daelemans, Paul De Dijn, Lisette …, Lea Verborgt, Linda Marchand, Veronique Thielemans, Tiffany

 20. 1993

  Bob Saviolo, Herman Moerenhout, Dominiek Wastiels, Jos Vancauwenbergh, Peter Vrijsen, Frank Verbeke, Ignace Haeck, Lieve Pillaert, Urbain Troukens

  René Deneyer, Etienne Verhack, Luk Van Assel, Erik Degans, Ria Daelemans, Mia Cochez, Daniëlle Willems

  Bruno Croonenborghs, Paul Kets, Guy Van Vaerenbergh, Marleen Claes, Marleen Beullens, Greet Chevalier, Veronique Thielemans

  Johan Demol, Joris Thomas, Johan Mortier, Lea Verborgt, Linda Marchand, Marie-Claire Fouquet

 21. 1994

  Dirk Cannaerts, Bruno Croonenborghs, Urbain Troukens, Mia Cochez, Piet Steurs, Arsène Capon, Bob Saviolo, Erik Degans, Herman Moerenhout, Guy Van Vaerenbergh, Jos Vancauwenbergh, Dirk Vandoren

  Herman Vander Dtraeten, Marc Renders, Jef Van Craenenbroeck, Ignace Haeck, Johan Demol, Yo Gilis, Luk Van Assel, Marleen Beullens, Paul Kets, Ria Daelemans, Willy Stevens, Marie-Claire Fouquet, Peter Vrijsen, Marleen Vaeremans, Erik Ooms, Willy Pauly, Bob De Ceukelaire, Etienne Verhack

  Dominiek Wastiels, Myriam Van Gyseghem, Johan Mortier, Nele Vercauteren, Greet Chevalier, Lea Verborgt, Willy Daelemans, Paul De Dijn, Marie-Jeanne Van den Hove, Linda Marchand

 22. 1995

  Willy Pauly, Bernadette Schodts, Bob De Ceukelaire, Johan Laporte, Bob Saviolo, Arsène Capon, Willy Daelemans, Urbain Troukens

  Erik Ooms, Willy Stevens, Erik Degans, Dirk Vandoren, Herman Moerenhout, Lou Florin, Dirk Cannaerts, Peter Vrysen, Abide …, Marc Renders, Marc Van den Houte

  Kaat Creyf, Luc Van Assel, Linda Marchand, Marleen Larivière, Greet Chevalier, Marie-Louise de Coster, Marleen Beullens, Arlette Van den Berghe, Marie-Claire Fouquet, Marie-Rose Naten, Véronique Thielemans, Jan Bockstael, Ignace Haeck

  Guy Van Vaerenbergh, Paul De Dijn, Lea Verborgt, Johan Mortier, Jos Vancauwenbergh, Daniëlle Willems, Lieve Pillaert

 23. 1996

  Bob Saviolo, Johan Laporte, Myriam Van Gyseghem, Bob De Ceukelaire, Marc Van den Houte, Johnny Vercammen, Rudy Van Gucht, Arsène Capon, Erik Degans, Heidi Van Bael, Daniëlle Willems, Marc Renders, Luk Van Assel, Paul Kets, Willy Daelemans, Jos Vancauwenbergh, Yo Gilis

  Dirk Vandoren, René Deneyer, Lea Verborgt, Marleen Claes, Erik Ooms, Willy Stevens, Herman Moerenhout, Dirk Cannaerts, Marleen Beullens, Ignace Haeck, Abide …, Marie-Rose Naeten, Godelieve Naten,, Bruno Croonenborghs, Els François, Jef Van Craenenbroeck, Kaat Creyf, Marie-Claire Fouquet, CLB ???, Lies Vallaeys(CLB)

  Dominiek Wastiels, Willy Pauly, Piet Steurs, Linda Marchand, Ria Daelemans, Marleen Larivière, Ann Daenens, Dimitri Vermeersch, Arlette Van den Berghe, Veronique Thielemans, Ingrid Vekemans, Marie-Jeanne Van den Hove, Peter Vrijsen, Urbain Troukens, CLB???, Werner vanroy

 24. 1996 secretariaat

  Rudy Van Gucht, Herman Moerenhout, Erik Degans

  Daniëlle Willems, Ignace Haeck, Marie-Jeanne Van den Hove, Marc Renders, Dimitri Vermeersch

 25. 1997

  Rudy Van Gucht, Paul Kets, Ann Daenens, Ingrid Vekemans, Marleen Vaeremans, Herman Moerenhout, Bob De Ceukelaire

  Paul De Dijn, Johnny Vercammen, Marc Van den Houte, Luk Van Assel, Werner Vanroy, Lou Florin, Marc Renders, Johan Mortier

  Herman Vander Straeten, Guy Van Vaerenbergh, Ignace Haeck, Jan Bockstael, interim godsd???, Willy Stevens, Piet steurs, Veronique Thielemans, Lieve Pillaert, Ria Daelemans, Daniëlle Willems, Myriam Van Gyseghem, Erik Degans, Kristin Heyvaert, Greet Chevalier, Willy Pauly, Yo Gilis, ???

  Cil Cloet, Lea Verborgt, Raoul Anthonissen, Dirk Cannaerts, Ria Turcksin, Linda Marchand, Peter Vrijsen, Arlette Van den Berghe, Dimitri Vermeersch

 26. 1998

  Willy Pauly, Erik Degans, Marc Van den Houte, Arsène Capon, Ignace Haeck, Ilse Moens, Dirk Vandoren, Raoul Anthonissen, Bob De Ceukelaire

  Barbara Vrijdags, Nathalie Ampe, René Deneyer, Willy Stevens

  Marc Renders, Jef Van Craenenbroeck, Piet Steurs, Marleen Claes, Daniëlle Willems, Dirk Cannaerts, Tine Coussement, Kaat Creyf, Herman Moerenhout, Herman Vander Straeten, Lea Verborgt

  Marie-Claire Fouquet, Paul Kets, Erik Ooms, Luk Van Assel, Ria Daelemans, …, Peter Vrijsen, Arlette Van den Berghe, Guy Van Vaerenbergh, Kristin Heyvaert, Lea Verborgt

  Dominiek Wastiels, Werner Vanroy, Paul De Dijn, Hilde Leon? OF Annelies…, Myriam Van Gyseghem, Veronique Thielemans, Linda Marchand, Ria Turcksin, Els François, Ingrid Vekemans

 27. 1999

  Piet Steurs, Arsène Capon, Jef Van Craenenbroeck, Bob Saviolo, Rudy Van Gucht, Ringo Paulus, Johnny Vercammen, Herman Vander Straeten, Willy Pauly, Paul Kets, Dirk Vandoren, Lieve Pillaert

  Luc Van Assel, …, Marijke Bekers, Veerle Depiere, Marc Vanden Houte, Lou Florin, Liesbeth Appeltans, Peter Vrysen, Myriam Van Gyseghem, Bob Deceukelaire, Helen Perquy, Kristin Heyvaert, Kaat Creyf, …

  Paul De Dijn, Erik Degans, Ignace Haeck, Ria Daelemans, Joris Thomas, Dirk Cannaerts, Marc Renders, Werner Van Roy, Willy Stevens, Mia Cochez, Els François

  Dominique Wastiels, Guy Van Vaerenbergh, Daniëlle Willems, Arlette Van den Berghe, Raoul Anthonissen, Linda Marchand, Marie-Claire Fouquet, Ria Turcksin, Lea Verborgt, Saskia Joukes

 28. 2000

  Johnny Vercammen, Jan Bockstael, Luk Van Assel, Iris???, Marleen Claes, Erik Ooms, Roger Van Bulck, Helen Perquy

  Dirk Vandoren, Marleen Vaeremans, Jef Van Craenenbroeck, Piet Steurs, Bob Saviolo, Marie-Rose Naeten, Joris Van den Cruijce, Arsène Capon, Raoul Anthonissen, Herman Moerenhout, Lou Florin, Dirk Cannaerts, Herman Vander Straeten, Marc Renders, Jef Van Craenenbroeck, Bob De Ceukelaire, Willy Pauly

  Abide …, An Loix, Paul De Dijn, Dominique Wastiels, Ilse Moens, Marie-Claire Fouquet, Liesbeth Appeltans, Guy Van Vaerenbergh

  Ringo Paulus, Joris Thomas, René Deneyer, Dominique Wastiels, Nathalie Ampe, Barbara Vrijdags, Kaat Creyf, Marleen Larivière, Cil Cloet, Yo Gilis

  Bernadette Biesemans, Ignace Haeck, Godelieve De Cock, Ingrid Vekemans, Josiane Van de Winkel, Paul Kets, Nele Vercauteren, Marijke Bekers, Tine Coussemment, Linda Marchand

  Veronique Thielemans, Ellen Perquy, Els François, Koen De Keersmaecker, Willy Daelemans, Willy Stevens, Peter Vrijsen, Ria Turcksin, Kristin Heyvaert, Lieve Pillaert, Ellen Aelbrecht

  Werner Vanroy, Lea Verborgt, Saskia Joukes, Ria Daelemans, Myriam Van Gyseghem, Mia Cochez, Arlette Van den Berghe, Erik Degans

 29. 2001

  Jef Van Craenenbroeck, Marc Vanden Houte, Willy Daelemans, Eva De Baerdemaeker, Dirk Vandoren, Bob Saviolo, Johan Laporte, Roger Van Bulck, Werner Van Roy, Guy Van Vaerenbergh, Myriam Van Gyseghem

  Heidi Van Bael, Dirk Ceuppens, Josiane Van de Winkel, Peter Vrijsen, Erik Ooms, Piet Steurs, Herman Moerenhout,

  Dirk Cannaerts, Willy Pauly, Geert Vancauwenbergh, Yo Gilis, Paul de Dijn

  Dominique Wastiels, Marleen Claes, Marijke Eenens, Rudy Van Gucht, Paul Kets, René Deneyer, Helen Perquy, Joris Van den Cruijce, Veerle Depiere, Nathalie Ampe, Mia Cochez

  Anneleen Verhack, Johan Demol, Charlotte Verbeke, Marc Renders, Cil Cloet, Willy Stevens, Kristin Heyvaert, Marleen Larivière, Tine Coussement, Lieve Pillaert, Wendy Van Poyer, Katleen Vanoverbeke

  Ria Turcksin, Vera Bisschop, Marijke Bekers, Ignace Haeck, Ellen Aelbrecht, Erik Degans, Ingrid Vekemans, Kaat Creyf, Barbara Vrijdaghs, Ilse Moens, An Loix, Linda Marchand

  Raoul Anthonissen, Bob De Ceukelaire, Marleen Vaeremans, Ria Daelemans, Veronique Thielemans, Marie-Claire Fouquet, Arlette Van den Berghe, Daniëlle Willems, Saskia Joukes, Els François, Nele Vercauteren

 30. 2002

  Olivier Blancquaert, Jef Van Craenenbroeck, Luk Van Assel, Josiane Van de Winkel, Marc Van den Houte, Bob Saviolo, René Deneyer, Johan Laporte, Rudy Van Gucht, Marijke Bekers, Geert Vancauwenbergh, Heidi Van Bael, Anneleen Verhack, ???, Peter Vrijsen

  Gertjie Franck, Bart Das, Christelle Damman, Annemie Van Hoeymissen, Ignace Haeck, Joris Van den Cruijce, Nele Vercauteren, Ellen Aelbrecht, Willy Pauly, Marc Renders, Guy Van Vaerenbergh, Liesbeth Appeltans, Paul Kets, Wendy Van Poyer, Katleen Van Overbeke, Tine Coussement, Lieve Pillaert, Helen Perquy

  Dominique Wastiels, Werner Vanroy, Willy Stevens, Joris Thomas, Kaat Creyf, Herman Moerenhout, Anouk Moors, Mia Cochez, Kristin Heyvaert, Charlotte Verbeke, Marie-Rose Naeten, Pascale Duminy

  Rudy Dewever, Marie-Claire Fouquet, Marleen Vaeremans, Dirk Ceuppens, Paul De Dijn, Piet Steurs, Vera Bisschop, Veronique Thielemans, Linda Marchand, Godelieve De Cock, Jan Bockstael

  Ria Daelemans, Raoul Anthonissen, Cil Cloet, Daniëlle Willems, Arlette Van den Berghe, Myriam Van Gyseghem, Ria Turcksin, Erik Degans

 31. 2003

  An Loix???, Jan Bockstael, Dirk Vandoren, Rudy De Wever, Bart Das, Josiane Van de Winkel, Tine Coussement, Rudy Van Gucht, Jeroen Desmedt, Heidi Van Bael, Joris Van den Cruijce, Dirk Ceuppens, Erik Ooms, Willy Pauly

  Helen Perquy, Veerle Depiere, Nele Vercauteren, Piet Steurs, Dominique Wastiels, Paul Kets, Marc Van den Houte, Jaan Couvreur, Paul De Dijn, Erik Degans, Peter Vrijsen

  Ilse Moens, Ignace Haeck, Marc Renders, Pascale Duminy, Godelieve De Cock, Marie-Rose Naeten, Annemie Van Hoeymissen, Christelle Damman, Ellen Aelbrecht, Wendy Van Poyer, Kaat Creyf, Anneleen Verhack,Marijke Bekers, Liesbeth Appeltans, Katleen Vanoverbeke, Marleen Vaeremans, Els François

  Jef Van Craenenbroeck, Willy Daelemans, Geert Vancauwenbergh, Herman Moerenhout, Rieneke …, Gertjie Franck, Veerle Jappens, Nathalie Ampe, ???, ???, Marie-Claire Fouquet, Anouk Moors, Yo Gilis, Joris Thomas

  Myriam Van Gyseghem, Luk Van Assel, Ria Turcksin, Kristin Heyvaert, Ria Daelemans, Linda Marchand, Arlette Van den Berghe, Cil Cloet, Daniëlle Willems, Raoul Anthonissen, Vera Bisschop, Veronique Thielemans, Guy Van Vaerenbergh

 32. 2004

  Willy Daelemans, Joris Thomas, Jef Van Craenenbroeck, Erik Ooms, Piet Steurs, Marc Vanden Houte, Veerle Capon, Joris Van den Cruijce, Bob Saviolo, Johan Laporte, Geert Vancauwenbergh, Jaan Couvreur, Marc Renders, Geert Van Sant, (werkman), Raoul Anthonissen

  Olivier Blancquaert, Dirk Cannaerts, LO?, Dirk Ceuppens, Marleen Vaeremans, Rudy De Wever, Luk Van Assel, ?, Heidi Van Bael, Anouk Moors, Willy Pauly, Katleen Vanoverbeke, Kaat Creyf, Veerle Depiere, Yo Gilis

  Paul De Dijn, Dominique Wastiels, Anne Claeys, Mia Cochez, Alessandra Guglielmino, Eva De Baerdemaeker, Bart Das, Marie-Claire Fouquet, Ilse Moens, Ellen Aelbrecht, Nele Vercauteren, Peter Vrijsen, Nathalie Ampe, Wendy Van Poyer, Marleen Claes

  Charlotte Verbeke, Tine Coussement, Annemie Van Hoeymissen, Marie-Rose Naeten, Gertjie Franck, Josiane Van de Winkel, Jeroen Desmet, Paul Kets, Vera Bisschop, Marleen Larivière, Helen Perquy

  Werner Van Roy, Liesbeth Appeltans, Christelle Damman, Veerle Jappens, Kristin Heyvaert, Ignace Haeck, Veronique Thielemans, Anneleen Verhack, Marijke Bekers, Godelieve De Cock, Ria Turcksin, Pascale Duminy

  Els François, Ingrid Vekemans, Linda Marchand, Erik Degans, Cil Cloet, Arlette Van den Berghe, Daniëlle Willems, Guy Van Vaerenbergh, Myriam Van Gyseghem, Ria Daelemans

 33. 2005

  Jaan Couvreur, Bob Saviolo, … Van steenberghe, Bart Das, Anouk Moors, Raoul Anthonissen, Josiane Van de Winkel, Herman Moerenhout, Rudy De Wever, Joris Van den Cruijce, Elly Van Hiel, (wiskunde), Tom Demol, Christelle Damman, Marijke Bekers, Anneleen Verhack, Heidi Van Bael, Dirk Vandoren,Olivier Blancquaert, Dominique Wastiels, Marie-Claire Fouquet

  Jan Bockstael, Johan Laporte, Veerle Capon, Luk Van Assel, Erik Ooms, Marc Renders, Joris Thomas, Marc Van den Houte, Dirk Ceuppens, Paul Kets, Werner Vanroy, ???, Ria Turcksin, Marleen Larivière, Marleen Vaeremans, ???, René Deneyer, Charlotte Verbeken, Geert?, Marie-Rose Naeten, ???, Godelieve De Cock, Willy Pauly

  (werkman), Helen Perquy, Annemie Van Hoeymissen, Mia Cochez, Liesbeth Appeltans, Vera Bisschop, Linda Marchand, Ignace Haeck, Paul De Dijn, Marleen Claes, Myriam Van Gyseghem, Ria Daelemans, Ria Turcksin, Marie-Rose Naeten, Godelieve De Cock

  Pascale Duminy, Ingrid Bruylant, Wendy Van Poyer, Yo Gilis, An Claeys, Tine Coussement, Jeroen Desmet, Veronique Thielemans, Daniëlle Willems, Cil Cloet, Arlette Van den Berghe, Annelore Van den Berghe, Els François, Nele Vercauteren, Gertjie Franck, Kristin Heyvaert, Ellen Aelbrecht, Kaat Creyf, Peter Vrijsen, Geert Vancauwenbergh

 34. 2006

  Olivier Blancquaert, Geert Vancauwenbergh, Wouter Van Cauwelaert, Johan Laporte, Bart Das, Bob Saviolo, Wendy Van Poyer, Erik Ooms, Nathalie Ampe, Joris Van den Cruijce, ???, Rudy de Wever, Marijke Bekers, Jaan Couvreur, Marleen Larivière, Werner Vanroy

  Willy Pauly, Rudy Van Gucht, Jef Van Craenenbroeck, Paul Kets, Ingrid Bruylandt, Ingrid Vekemans, Dirk Ceuppens, Mark Van den Houte, Kristel Clément, Dirk Cannaerts, Nele Vercauteren, Ellen Aelbrecht, Johnny Van Wayenbergh, Gertjie Franck, Tine Coussement, Jan Bockstael, Charlotte Verbeke, …, Anouk Moors, Marc Renders

  Dominique Wastiels, Herman Moerenhout, Marleen Claes, Tom Van Lier, Joris Thomas, Katleen Van Overbeke, Helen Perquy?, Elly Van Hiel, Els François, Marie-Claire Fouquet, Sylvie Willems, Johan Denis, Annelore Van den Berge, Jeroen De Smet, Marie-Rose Naeten, Marleen Vaeremans, Geert Maes

  Eva De Baerdemaeker, Joke Dondeyne, Katrien Lenvain, Veerle Jappens, Kristin Heyvaert, Christelle Damman, Liesbeth Appeltans, Peter Vrijsen, Anneleen Verhack, Françoise Massaer, Linda Marchand, Godelieve De Cock, Pascale Duminy

  Ignace Haeck, wemmel???, Ilse Moens, Kaat Creyf, Alessandra Guglielmino, Paul De Dijn, Ria Daelemans, Veronique Thielemans, Arlette Van den Berghe, Myriam Van Gyseghem, Raoul Anthonissen, Willy Daelemans, Yo Gilis, Ria Turcksin

 35. 2007

  Wendy Van Poyer, Els François, Dirk Ceuppens, Tom Van Lier, Heidi Van Bal, Johnny Van Wayenbergh, Mia Cochez, Liesbeth Delgouffe, Ignace Haeck, Johan Laporte, Joris Van den Cruijce, Bob Saviolo, Nele Vercauteren, Dirk Cannaerts

  Dirk Vandoren, Kristel Clément, Peter Vrijsen, Willy Pauly, Gertjie Franck, Werner Vanroy, Marc Van den Houte, Christel Damman, Veerle Jappens, Veerle Depiere, ???, Liesbeth Appeltans, Annemie Van Hoeymissen, Sven Van Grembergen, Erik Ooms, Paul Kets, Tim Lissens, Elly Van Hiel, Nathalie Ampe, Jeroen De Smet, Yo Gilis

  Alessandra Guglielmino, Katleen Vanoverbeke, Kaat Creyf, Tine Coussement, Katrien Lenvain???, Sylvie Willems, Mariet Vandebroek, Marijke Bekers, Charlotte Verbeke, Katrijn Dherdt, Joke Dondeyne, Marijke Eenens, Prema Van den Broecke, Evi De Decker, ???, Jef Dillen, Marie-Claire Fouquet, Ria Turcksin

  Eva De Baerdemaeker, Luk Van Assel, Ingrid Bruylandt, Helen Perquy, Josiane Van de Winkel, Ria Daelemans, Arlette Van den Berge, Paul De Dijn, Veronique Thielemans, Marleen Claes, Linda Marchand, Myriam Van Gyseghem, Annelore Van den Berge, Marleen Larivière, An Claeys, Kristin Bruylandt, Dominique Wastiels

  Wouter Van Cauwelaert, Rudy Dewever, Bart Das, Joris Thomas, Olivier Blancquaert, Geert Vancauwenbergh, Rudy Van Gucht, Marc Renders

 36. 2008

  Ilse Moens???, Veerle Depiere, Katrijn Dherdt, Yo Gilis, Werner Vanroy, Johan Laporte, Dirk Ceuppens, Dirk Vandoren, Geert Vancauwenbergh, Wouter Van Cauwelaert, Bob Saviolo, Bart Das, …, Gertjie Franck, Luk Van Assel, Eva De Baerdemaeker, Jeroen De Smet

  Rudy De Wever, Marleen Larivière, Kaat Creyf, Marleen Vaeremans, Wendy Van Poyer, Alessandra Guglielmino, Veerle Jappens

  Nele Vercauteren, Ellen Aelbrecht, Mariet Vandebroek, Eva Duyck, Katrijn Saen, Heidi Van Bael, Annemie Van Hoeymissen, Elly Van Hiel, Tom Van Lier, Helen Perquy, Johnny Van Wayenbergh, Herman Moerenhout, Joris Thomas, Joris Van den Cruijce, Joke Dondeyne, Josiane Van de Winkel, Meko Lafertin???

  Charlotte Verbeke, An Claeys, Sylvie Willems, Sven Van Grembergen, Marc Van den Houtte, Ingrid Bruylandt, Annelore Van den Berge, Nathalie Ampe, Kristel Clément

  Marie-Claire Fouquet, Els François, Mia Cochez, Annemie Van Hoeymissen, Christelle Damman, Liesbeth Appeltans, Peter Vrijsen, Marijke Bekers, Katrien Lenvain, Veerle Termote, Katrijn Huys, Kelly Vansimpsen, Aaron Uytterhaegen, Ria Turcksin

  Dirk Cannaerts, Erik Ooms, Paul Kets, Dominique Wastiels, Ignace Haeck, Olivier Blancquert, Paul De Dijn, Veronique Thielemans, Ria Daelemans, Linda Marchand, Myriam Van Gyseghem, Katleen Vanoverbeke

 37. 2010

  Jeroen Desmet, Hugo Overloop, Nathalie Ampe, Bart Das, Magali Sterckx, Johnny Van Wayenbergh, Koen Van Bruyssel, Tom Van Lier, Bob Saviolo, Joris Van den Cruijce, Erik Ooms, Rudy Dewever, Dirk Vandoren, Kristel Clément, Bert Vos, Dirk Ceuppens, Ken van der Draaij, Mark Van den Houtte, Olivier Blancquaert, Geert Vancauwenbergh, Wouter Van Cauwelaert

  Liesbeth Delgouffe, Katrijn Dherdt, An Claeys, Katrijn Huys, Elly Van Hiel, (blonde)???, ???, Isabelle Roobroeck, Sven Van Grembergen, Marie-José Vanautgaerden, Marijke Bekers, Veerle Jappens, Gertjie Franck

  Luk Van Assel, Eva De Baerdemaeker, Mariet Vandebroek, Katrien Lenvain, Veerle Depiere, Liesbeth Appeltans, Annemie Van Hoeymissen, Ellen Aelbrecht, Prema Van den Broecke, Rudy Van Gucht,

  Wendy Van Poyer, Yo Gilis, Kelly Vansimpsen, Katelijne Van Bouchaute, Herman Moerenhout, Marijke Eenens, Sylvie Willems, Ingrid Bruylandt, Annelore Van den Berge, Dominique Wastiels, Kaat Creyf, Marc Renders, Marleen Vaeremans, Joris Thomas

  Ivan Faemelaer, Miek Van Belle, Kristel Clément, Aaron Uytterhaegen, Marie-Claire Fouquet, Peter Vrijsen, Joke Dondeyne, Veerle Termote, Marijke Walrave, Ria Turcksin, Josiane Van de Winkel, Filip Dhooge

  Ignace Haeck, Joris Debraekeleer, Werner Vanroy, Eva Duyck, Els François, Nele Vercauteren, Vronique Thielemans, Paul De Dijn, Ria Daelemans, Linda Marchand, Myriam Van Gyseghem

 38. 2011

  … Dirk Ceuppens, Els François, Katleen Vanoverbeke, Kaat Creyf, Myriam Van Gyseghem, Wendy Van Poyer, Ria Turcksin, Joris Thomas, …, Dominique Wastiels, Kristel Clément, Gertjie Franck, Bert Vos, Ingrid Bruylandt, Annelore Van den Berghe

 39. 2012

  Ken Van der Draaij, Wouter Van Cauwelaert, Olivier Blancquaert, Rudy De Wever, Marie Rose, Pascal, Eva De Baerdemaeker, Wendy Van Poyer, Bart Das, Marijke Bekers, Jeroen De Smet, Annemie Van Hoeymissen, Myriam Van Gysegem, Marc Renders, Bert Vos, Gino Ringoot, Bob Saviolo

  Bruno Croonenborghs, Peter Brijsen, Guillaume Deman, Liesbeth Delgouffe, Katrijn Huys, Herman Moerenhout, Katrien Lenvain, Luc Van Assel, Ellen Aelbrecht, Marijke Eenens, Johan Laporte

  Mark Vanden Houtte, Joris Van den Cruijce, Sam Van Goetsenhoven, Gertjie Frank, Eva Duyck, Alessandra Guglielmino, Kelly Vansimpsen, An Claeys, Katleen Vanoverbeke, Tom Ban Lier, Johnny >Van Waeyenbergh, Dirk Cannaerts, Sylvie Willems, Kristin Heyvaert, Kristel Clemeent, Yo Gillis, Dominique Wastiels

  Katelijne Van Bouchaute, Sven Van Grembergen, Veerle Termote, Joris Thomas, Barbara Maere, Aurelie Lodewick, Liesbeth Appeltans, Marleen Lariviere, Ingrid Bruylandt, Annelore Vanden Bergen, Marine Vanderzijpen

  Christelle Damman, Joris Debraekeleer, Ignace Haeck, Veronique Thielemans, Linda Marchand, Godelieve Decock, Joke Dondeyne, Marleen Vaeremans, Werner Vanroy, Eline Lallemand, Hilke Geeroms, ????????????, Julie Vehent

  Ria Turcksin, Els François, Nele Vercauteren Vera Bisschop, Ria Daelemans, Kaat Creyf

 40. 2013

 41. 2014

 42. 2015

  ??, Bert Vos, Bruno Croonenborghs, Sam Vangoetsenhoven, Myriam Vangysegem, Sven Van Grembergen, Marijke Eenens, Marieke Walraeven, Sylvie Willems, Liesbeth Pauwels, Jeroen Janssen, Arne De Cock, Bart Das, Leen Vandeneucker, Kristel Vanmulken, Thomas Wauters, Katelijne Van Bouchaute, Peter Vrijsen, Liesbeth Delgouffe, Olivier Blancquaert, Gino Ringoot, Bram Moerenhout, Ken Van der Draaij, Bob Saviolo, Laure Claessen, Kristel Clément, Maaike Van Liefde, Jannes Van Lombergen, Marijke Bekers, Lynn Krokaert, ??, ??, Katrien Lenvain, Christelle Damman, Veerle Termote, Kelly Vansimpsen, Joke Dondeyne, Johnny Vanwaeyenbergh, Luc Van Assel, Liesbeth Appeltans, Tom Van Lier, Kristin Heyvaert, Annemie Van Hoeymissen, Gertjie Franck, Ellen Aelbrecht, Magalie Sterckx, ??, Elly Van Hiel, Barbara Maere, Rudy Dewever, Guillaume Deman, ??, Pascal (achternaam?), Bram Boelens, Ingrid Bruylandt, Ellen Robberechts, Claire De Smet, Hilke Geeroms, Elise Vander Mosen, Jessica Verhoeven, Mieke Thomas, Leen Bisschop, Karolien Vanderstappen, Marleen Vaeremans, Iris Vanreppelen, Karlien Goeman, Miek Van Belle, Heidi Van Riet, Katleen Vanoverbeke, Dominique Wastiels, Werner Vanroy, Joris Debraekeleer, Ahmed (achternaam?), Geert Vancauwenbergh, Joris Van den Cruijce, Wouter Van Cauwelaert, Alessandra Guglielmino, Kaat Creyf, Vera Bisschop, Elke Van Gompel, Veronique Thielemans, Ria Daelemans, Marc Renders.

 43. 2016

 44. 2017