1. Paris-Découvertes

  Maart 1998: Paul Kets houdt een nieuw project boven de doopvont. Peetvaders waren de leerlingen van 6 Economie-Moderne Talen. Ze mochten als eersten Parijs vanuit een andere hoek bekijken en ondervinden dat de Franse hoofdstad heel wat meer te bieden heeft dan een doorsnee toerist te zien krijgt. Elk team van 3 à 4 leerlingen had de opdracht een arrondissement door te lichten.

 2. Pennengeluid

  Aanvankelijk bracht Herman Vander Straeten een brochure uit met werk van zijn eigen leerlingen uit het eerste jaar. De poëtische lont was aangestoken en kreeg navolging met de inbreng van gedichten uit de klassen van collega’s Nederlands. Het nieuwe initiatief kreeg vorm met een eerste publicatie in 1998. Hermans vrouw Bernadette Biesemans bracht de naam Pennengeluid aan, een mooie metafoor voor de kracht waarmee woorden en beelden gevoelens laten weerklinken.

 3. Brussels scholierenparlement

  Leerlingen uit verschillende scholen samenbrengen om in een rollenspel na te denken over maatschappelijke problemen was de bedoeling. Verschillende schooljaren lang werd maandelijks gedebatteerd in telkens een andere school. De laatste sessie vond plaats in het Vlaams Parlement. In 1998-1999 was het thema ‘mensenrechten’ met leerlingen in de rol van ‘Nigeria’. In 2015 was het thema ‘globalisering’ en dit jaar werken ze rond ‘migratie’.

 4. Radio Arlette

  Het begon met een vraag naar achtergrondmuziek in de refter. Het evolueerde naar het muzikaal opluisteren van speciale schoolse evenementen (eerste schooldag, schoolfeest). Het eindigde met muziek op de speelplaats tijdens de middagpauze, uitlopend op burenklachten en politiebezoek… Toch was het in 1998-2001een fantastisch leerlingeninitiatief, genoemd naar een iconische conciërge.

 5. Scholengemeenschap Sint-Gorik

  Op 9 maart 1999 werd het officiële samenwerkingsakkoord tussen alle vrije Brusselse secundaire scholen boven de doopvont gehouden. Individuele scholen dienen vanaf dan samen te werken wat betreft het inschrijven van nieuwe leerlingen, de oprichting van nieuwe studierichtingen, het aannemen of reaffecteren van leerkrachten, …

 6. Adjunct-Directeur

  Lange tijd schommelde het aantal leerlingen tussen 500 en 600. Toen het secundair onderwijs veralgemeend gemengd werd, steeg het leerlingenaantal snel boven 600. Dat gaf onze school recht op een adjunct-directeur. In september 1999 was het zover. De eerste adjunct werd Paul De Dijn, 6 jaar later volgde Veronique Thielemans hem op.

 7. Italiëreizen

  Al sinds 1977 ook op ons college één van de hoogtepunten van de humaniora. Vanaf 2001 afwisselend georganiseerd door een team rond Kaat Creyf en een rond Dirk Cannaerts. Het laatste jaar is namelijk een perfect moment om veel van wat in de loop van de studies aangereikt werd aan de praktijk te toetsen. En uniek om als groep het zesde jaar in schoonheid af te sluiten. Op het programma staan bezoeken aan Napels, Rome, Firenze, Assisi, Venetië, …

 8. Wales

  Tijdens schooljaar 2000-2001 stapt 4LMT-MTWE mee in een project BURGERZIN, dat georganiseerd werd door KHB-studenten voor hun eindwerk. We haalden in de Pinewoodschool in Ware (UK) kinderen met een beperking op en reden samen naar Llangollen, Wales, waar we in een jeugdherberg verbleven. De Engelse kinderen werden tijdens hun spel en activiteiten door onze leerlingen bijgestaan en geholpen. Burgerzin op zijn Brits!

 9. Pelikrakken

  Met een jong lerarencorps in een jonge school duurde het tot juni 2001 voor Lou Florin, Lea Verborgt, Johnny Vercammen, Arsène Capon en Herman Vanderstraeten samen op pensioen gingen. Kort daarna besloten de 'oud-strijders' van het college om de naam 'pelikrakken' aan te nemen en jaarlijks 2 maal samen te komen bij een collega. In april wordt er gewandeld en in september wordt er samen gefietst. En natuurlijk gaan zij nadien met z’n allen iets eten om aan tafel na te kaarten over een glorierijk verleden!

 10. PAnoramische foto

  Op enkele tijdstippen namen wij een panoramische foto, met alle Ruusbroecers van één bepaalde generatie. Deze foto werd genomen in het schooljaar 2001-2002

 11. Bal van de oudstrijders

  In juni 2001 nam het college tegelijk afscheid van vijf leerkrachten die er al bij waren in de beginjaren van de school. Lou Pater Florin, Lea Verborgt, Johnny Vercammen, Arsène Capon en Herman Vanderstraeten gingen met vervroegd pensioen. Met hen verdween in één klap heel wat expertise. De 5 ‘monumenten’ werden uitgewuifd tijdens het ‘Bal van de Oud-strijders’ op zaterdagavond 13 oktober 2001 in het Fenikshof in Grimbergen.

 12. Talenbeleid

  Begin deze eeuw werd hoe langer hoe meer duidelijk dat anderstaligen extra ondersteuning nodig hadden. Vanaf schooljaar 2003-2004 kreeg het college een volwaardige cel ‘talenbeleid’. Linda Marchand, Vera Bisschop, Johnny Van Wayenbergh, Eva De Baerdemaker, Jeroen De Smet e.a. werden enkele uren vrij gemaakt om dit op te nemen. Julian Vasquez, pas 3 maanden in België vanuit Colombia, was één van de leerlingen die er op 1 september 2003 instapte en na 6 jaar in 6ECWI afstudeerde.

 13. Nieuwbouw vervangt voormalige fietsenloods

  In 2003 liet directeur Erik Degans de voormalige fietsenloods aan de Cockerweg ontruimen. De fietsen verhuisden naar achteraan de speelplaats (omdat een fietsenloods aan de achterzijde van het gebouw met toegang via de Cockerweg afgekeurd werd na burenklachten). Op het vrijgekomen terrein verrees een nieuwbouw met 6 vaklokalen (godsdienst, Frans, Latijn, T.O. en twee informaticalokalen) en ruime refteruitbreiding.

 14. Lou Florin

  Pater Florin was wiskundeleerkracht en bezieler van de digitale revolutie op het college. De eerste computers stak hij eigenhandig in elkaar. Het mag dus niet verwonderen dat het huidige informaticalokaal naar hem genoemd is: het Florijntje. Pater Florin ging ook voor in heel veel liturgische vieringen, gaf aan ontelbare studenten wiskundebijles. De jezuïet met de langste staat van dienst overleed in 2003.

 15. Fietshappening 2004

  Samen met Assumpta reden ruim 400 fietsers op 13 mei 2004 via de Romeinse Steenweg, onder de brug van de A12 naar het Heizelpark. Verschillende politici zoals Bert Anciaux (SP.A), Sonja Becq (CD&V), Magda Aelvoet (Groen) en Jos Chabert (CD&V), kwamen kijken en beloofden directeur Degans werk te maken van betere fietspaden in de schoolomgeving.

 16. Aanpassing Sportcomplex

  In 2004 en 2005 kreeg het sportcomplex een aparte verwarming en toegang zodat het ook buiten de schooluren vlot door externe organisaties kon gebruikt worden. De school kon hiervoor op subsidies van toenmalig minister van Sport Bert Anciaux rekenen, die zo’n samenwerkingsverband sterk propageerde. Sedertdien maken sportclubs, jeugdverenigingen en culturele organisaties zoals de Foyer, druk gebruik van ons zwembad en onze sportzaal.

 17. Dikke Truiendag

  Door de verwarming ten minste 1 graad lager te zetten en een warme trui aan te trekken, kan iedereen per graad 6% energie te besparen en de CO²-uitstoot laten dalen. Ruusbroec was direct overtuigd van het idee dat door de Vlaamse overheid op 16 februari 2005 (de dag dat het Kyoto-protocol in werking trad) voor de eerste keer werd georganiseerd. Half februari gaat de thermostaat er elk jaar een dagje naar beneden en soms maakt JKK er een week van.

 18. Humane Wetenschappen

  Omdat een aantal heel betrokken leerlingen in het 3e of 4e jaar de school jaarlijks verlieten om elders humane wetenschappen te kunnen volgen, besloot het college deze richting vanaf het schooljaar 2005-2006 aan te bieden vanaf het 3e jaar. Met 12, 15 en 11 afstuderenden de eerste 3 jaren en met initiatieven zoals de Marokkoreis wist de richting snel een uniek plaatsje te verwerven in Ruusbroec.

 19. Lindeboom

  Hij had graag de speelplaats nog gerenoveerd, uittredend directeur Erik Degans. Daarom kreeg hij als afscheidsgeschenk van de leerlingen een lindeboom cadeau. Die plantte hij in november 2005 in het midden van de speelplaats. Helaas werd die boom door vandalen doormidden gezaagd de zomer daarop! Gelukkig kwam er snel een nieuw exemplaar (met een mooie zitbank errond). En die groeit en bloeit.

 20. 9.1.1.

  Het 9.1.1.-spel werd uitgedacht door een werkgroepje vijfdejaars in 2006. De doelstellingen waren een ludiek spel creëren voor de eerstejaars waarbij ze op 1 september de school, leerkrachten en vooral medeleerlingen leren kennen. Het is gebaseerd op het bekende cluedospel waarbij telkens de directeur vermoord wordt en de eerstejaars aan de hand van allerlei opdrachten proberen uit te zoeken wie het gedaan heeft, waar en met welk ‘moordwapen’. Ondertussen is deze schoolstart een jaarlijkse en spannende traditie.

 21. Kampeertoestanden

  Na kritiek op het systeem van telefonische inschrijvingen werden scholen verplicht vanaf een bepaalde dag ter plekke in te schrijven. Op vrijdag 2 februari 2007 zorgde dat voor tientallen ouders die voor Ruusbroec kampeerden om zaterdagmorgen hun kind te kunnen inschrijven. De ouders mochten overnachten in de turnzaal; de scouts zorgden voor ontbijt. Vanaf 2008 schakelden ouders een deurwaarder in. In 2010 waren ouders al op donderdag paraat. Tegenwoordig verlopen inschrijvingen voor het Nederlandstalig Brussels onderwijs digitaal via inschrijveninbrussel.be.

 22. Speelplaats 43 ca. groter

  Door de toename van het aantal fietsers en bijgevolg van de fietsenstalling werd de speelplaats alsmaar kleiner. Toen zich eind 2007 de kans voordeed om een stukje van de achtertuin van een buur te kopen, werd het college eigenaar van welgeteld 43 ca grond! De rest van de grond waarop de school gebouwd is, is namelijk in erfpacht. Toch beschikken de leerlingen sindsdien over een lommerrijk en groen zitplekje.

 23. Chili

  Begin juli 2008 vertrokken 14 vijfdejaars van Ruusbroec en Sint-Jan Berchmans met Miek Van Belle naar Chili voor een inleefreis van 5 weken. Ze verbleven bij families en liepen school in sj-colleges in Santiago. Na 3 weken gingen ze op bouwkamp om houten huisjes te bouwen in een door aardbevingen geteisterde streek. In de winter brachten Chileense leerlingen een tegenbezoek. Ze verbleven bij families en liepen school in sj-colleges in Santiago. Na 3 weken gingen ze op bouwkamp om houten huisjes te bouwen in een door aardbevingen geteisterde streek. Later brachten Chileense leerlingen een tegenbezoek.

 24. 40 jaar Ruusbroec

  Op vrijdag 19 september 2008 vierde Ruusbroec zijn 40-jarig bestaan. Eerst vertrok een lange sliert naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Laken voor een misviering. Tijdens de middag werd iedereen getrakteerd op gratis frietjes. Nadien begon op de speelplaats het festival TMF Stressfactor met tal van beginnende muziekgroepjes en als hoofdact K-Styles, toen een ster in aantocht. De pelikaan kreeg voor de gelegenheid een feestelijk kroontje.