U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

 

EDITIE 4 – ACHTTIENDE JAARGANG – 22 OKTOBER 2012

VAN DE REDACTIE

Tijdens de Allerheiligenvakantie zullen we ze zien:
kerkhoven vol chrysanten: de dood in 't wit.
Ogenblikken van ontmoeting tussen levenden en doden.
Eén vraag leeft : "Is de dood het einde?"
Je moet alles loslaten. Mensen met wie je verbonden was, dingen waaraan je gehecht bent.
Jonge mensen worden - gelukkig maar - niet zo vaak geconfronteerd met de dood.
De oude buurman die een hartinfarct kreeg, de verre kennis die met zijn auto tegen een boom beukte.
Denken over de dood is bij vele jongeren: denken over het heengaan van anderen.
De dood hoort niet thuis in het leven van een jonge mens.
En plotseling staat hij daar toch, als een jonge mens sterft, een vriend of een vriendin.
We worden er stil van, we staan machteloos. Verdriet, tranen, opstandigheid, "Waarom?"
De dood is altijd een spelbreker en toch is hij een zekerheid voor iedereen.
De dood is keihard !
Niet om te kopen met geld of macht of wetenschappelijke kennis.
Een teken van hoop is er alleen voor gelovige mensen.
Hoe ik mij het leven na de dood voorstel ?
Ik weet het niet, maar ik geloof wel dat er Iemand is die groter is dan wij en die voor de overledenen zorgt. Ik geloof dat zij bij God geborgen zijn.

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Veel vreugde bij mevrouw Gilis (leerkracht Frans). Zij mocht haar vierde kleinzoon, Finn, verwelkomen. Van harte proficiat aan de jonge ouders en de trotse grootmoeder.

We gedenken de grootvader van Phaedra Willaert (2 LA) en de grootmoeder van Roxanne Vandenberghe (1 LB).
We denken in het bijzonder ook aan de familie van dhr. Jan Dendooven (oud-leerling 1980), oom van Maurits Decap (4 EcB).

De week na de Allerheiligenvakantie is de kapel elke middag vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

VERKIEZINGEN OP RUUSBROEC

Tijdens de lessen Nederlands en geschiedenis werkten alle zesdejaars aan het project over de gemeenteraadsverkiezingen. Ze analyseerden hun gemeente op sterke en zwakke punten en schreven een brief naar hun gemeentebestuur met concrete voorstellen hoe het beter kan. Enkele leerlingen zijn zelfs uitgenodigd bij de burgemeester om hun voorstellen te verduidelijken! Ze plozen ook verkiezingsbrochures uit en vergeleken de verschillende partijstandpunten. De bekroning van het project was op donderdag 11 oktober, toen ze als goed geïnformeerde burgers naar de stembus trokken in de Forumzaal. De verkiezingsresultaten van de 73 uitgebrachte stemmen vindt u hieronder. Weerspiegelt ons college de tendensen bij de stembusuitslag van zondag 14/10?

HOGE RIELEN 3

De vormingsdagen in Lichtaart vormen elk jaar weer een hoogtepunt voor onze derdejaars. Aan de hand van korte vormingssessies, klassengesprekken, sport en spel kregen de leerlingen de gelegenheid elkaar beter te leren kennen. In het Een-tegen-Allen-spel trokken de leerkrachten aan het kortste eind. Zelfs bij het touwtrekken kon hun zwaardere gewicht geen rol van betekenis spelen. De leerkrachten gingen bijgevolg snel onderuit.
De tweedaagse was zo voorbij en uit de reacties van de leerlingen bleek dat zij liever nog wat langer waren gebleven. Toch waren er hier en daar wat vermoeide gezichten... Na een te korte nacht, misschien?

ZIN IN EVEN IETS ANDERS?

De Vlaamse jezuïeten zijn sinds jaren erg actief op het internet. In het bijzonder is er hun portaalwebsite www.jezuieten.org. U vindt er alle mogelijk informatie over het reilen en zeilen binnen de jezuïtische en ignatiaanse wereld, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Geregeld wordt er een nieuwsbrief rondgestuurd met de nieuwe bijdragen op deze website. Ik ben zo vrij u de recentste nieuwsbrief door te sturen.
U kunt zich makkelijk inschrijven om deze nieuwsbrief te ontvangen. Daartoe volstaat het om te surfen naar www.jezuieten.org. Onderaan rechts de homepage dient u enkel onder het zinnetje Blijf op de hoogte uw emailadres in te voeren, en vervolgens te klikken op Abonneer. U kunt zich overigens te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
Ik beveel u dit graag aan als een mogelijkheid om op een boeiende manier steeds meer voeling te krijgen met de ignatiaanse onderwijstraditie waarin wij als jezuïetencollege staan.

2 OREN EN SLECHTS 1 MOND

Tijdens de week van 8 oktober kreeg ons jaarthema Warme commUNIcatie verder vorm. De volledige Ruusbroecgemeenschap kon deelnemen aan de interactieve voorstelling van Frederik Imbo Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond.

Onze leerlingen waren alvast zeer enthousiast:

Van mijn zus in het tweede jaar had ik al gehoord dat de lezing van dhr. Imbo zeer de moeite waard was. Die voorspelling kwam uit, en hoe! Van in het begin bespeelde hij zijn publiek alsof hij nooit iets anders gedaan had. Door algemene voorbeelden te gebruiken, slaagde hij er toch in een gevoel van aha, dat ken ik bij mezelf op te wekken. Dit was met voorsprong de voordracht waar ik het meeste van zal onthouden (en die het best bruikbaar is in het dagelijks leven).

Erik Stroobants – 6 LaWe

Ik vond de voordracht van Frederik Imbo de beste presentatie die ik ooit heb meegemaakt sinds ik op Ruusbroec zit. Hij ging in op onze leefwereld en het was nog interessant ook. Het was allemaal nuttige informatie, die interactief en boeiend werd gebracht. Daardoor drong alles beter door. Ik heb er echt van genoten en er veel van geleerd!

Sofie Meulemans – 6 HW

DE BOUWORDE

Bouworde vzw wil jongeren vormen en bewust maken van de kansarmoedeproblematiek door hen als vrijwilliger te laten werken. Daarbij ontdekken ze andere culturen, leren ze werken in groep, zoeken ze samen naar oplossingen en ondervinden ze aan den lijve hoe verrijkend het is om anderen een beter bestaan te bezorgen. Kortom, ze worden wereldburgers in de breedste betekenis van het woord.

http://www.bouworde.be/de-wereld-rond/vaste-groepen/aanbod

ONTHAALDAGEN DE PANNE

Vorige maand trokken we met 156 eerstejaars en een grote groep monitoren van het zesde jaar richting De Panne. Ondanks het minder goede weer, werden het drie fantastische dagen.

Toen we vertrokken naar De Panne was het een beetje raar om met klasgenoten die je nog niet goed kent opeens drie dagen weg te gaan. Maar het was ook erg spannend. (Marie Buscemi - 1 MB)

“Kijk, de Flipper!” wordt er geroepen. We zijn er. Wij, de meisjes van 1 LB, slapen in Pakistan. De jongens in China. Dat wordt zoeken. Als we de kamers vinden, blijken ze naast elkaar te liggen. Wanneer ons bed opgemaakt is, is het etenstijd. (Ella Van Loo - 1 LB)

Het eten was er heerlijk. Meestal is het eten op kampen niet zo lekker, want het is moeilijk om lekker te koken voor zoveel mensen. Ik heb nog nooit in drie dagen zoveel gegeten als in De Panne. (Victor Mignon - 1 MA)

De spelletjes die de monitoren hadden voorbereid waren super. We hadden echt toffe monitoren en nu op school zeggen ze ook nog dag, dat is wel grappig. (Charlotte Roggeman – 1 LC)

Dit was het moment waar we allemaal op gewacht hadden: de casino! We trokken onze mooiste kleertjes aan en zochten ons gekozen meisje op. (Lars De Donder – 1 LA)

Het was nacht, we zijn naar de duinen gestapt. Toen we aankwamen, vertelde Raf ons een verhaal over de ‘Slenderman’. (Oran Casimiro – 1 MC)

De viering was iets heel apart. Ik vind dit echt een mooie traditie, om de eerstes op deze manier te helpen bij hun nieuwe start. (Max Habets – 1 MC)

De bus was er al. En toen zijn we terug naar school gereden. Uit de bus stappen, was een moeilijk moment. De chauffeur gaf ons de bagage. Dan trokken we naar de Forumzaal om onze schooltas te halen en naar huis te keren. Supercoole driedaagse! (Eliot Luypaert - 1 LA)

ZENMEDITATIE

Iedere maandagavond van 19.30 tot 21 uur is er gelegenheid tot zenmeditatie. Zitten in stilte en aandacht is een unieke ervaring, zo blijkt iedere keer weer.
De groep wordt begeleid door dhr. Erik Ooms (oud-leraar), die iedere week een korte toelichting geeft bij een zenthema. Geen enkele voorkennis is vereist en u kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. Meer informatie vindt u op de website http://www.oomserik.com/zenwebsite.

THEMA-AVOND

DE KRACHT VAN GEWELDLOOSHEID:

DE WARMTE VAN COMMUNICATIE

Spreker: Dr. Pat Patfoort

Het oudercomité van het Jan-van-Ruusbroeckollege nodigt u graag uit op de jaarlijkse thema-avond. Dit jaar staat de lezing in het teken van communicatie, het algemene jaarthema van de school.

Dr. Pat Patfoort, een Belgische antropologe, specialiseerde zich in conflicttransformatie en geweldloze conflicthantering. Ze werkt reeds veertig jaar rond dit thema en startte vanuit de opvoedingssituatie van haar eigen kinderen, die zelf ondertussen volwassen zijn. Pat Patfoort is medeoprichtster en voorzitster van De Vuurbloem vzw (Centrum voor Geweldloosheid in Omgang en Conflicthantering) en gastdocente aan verschillende universiteiten in België en in het buitenland.

Geweldloze communicatie op school betekent een verrijking van de relaties van de leerlingen met elkaar en met hun ouders, van die tussen leerlingen en schoolpersoneel, én van die tussen de ouders en het schoolpersoneel.

datum: dinsdag 20 november 2012 van 19.30 tot 21.30 uur

programma:

19.30 uur: verwelkoming door Veronique Thielemans, directeur van het Jan-van-Ruusbroeckollege.

19.45 uur: Dr. Pat Patfoort over geweldloze communicatie.

21.15 uur: gelegenheid tot napraten bij een drankje.

plaats: auditorium van het Jan-van-Ruusbroeckollege. Ingang via Forumlaan 4 te 1020 Brussel

Inschrijven: wees er snel bij en schrijf u in via oudercomitejvr@gmail.com (laat ons weten met hoeveel personen u wenst te komen)