U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 5 – ACHTTIENDE JAARGANG – 12 NOVEMBER 2012

VAN DE REDACTIE

Van wat hout, wat stenen, buizen, kabels en glas
maakt wie het geleerd heeft een heus huis.
En wie erin mag wonen,
ziet er het wonder van de creatie in
en kan alleen maar nederig trots en dankbaar zijn.

Van wat groenten, vlees, kruiden en vocht
maakt wie het geleerd heeft een heerlijk gerechtje.
En wie ervan mag proeven,
ziet er het wonder van de creatie in
en kan alleen maar nederig trots en dankbaar zijn.

Van wat stof en draad, linten en knopen
maakt wie het geleerd heeft een prachtige jurk.
En wie hem mag dragen,
ziet er het wonder van de creatie in
en kan alleen maar nederig trots en dankbaar zijn.

Van wat hersens, wat vel, een hart, bloed en vlees
Maakt God allerlei mensen met allerlei
mogelijkheden.
En wie ze mag ontmoeten,
ziet er het wonder van de creatie in
en kan alleen maar nederig trots en dankbaar zijn.

Iesja, naar Lucas 13, 18-19

 

 

 

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken het overlijden van Guido Goeman, oud-leerling 1974, vader van Benedikte en Donatienne (eveneens oud-leerlingen), oom van mevr. Termote.
Tijdens de allerheiligenvakantie is de schoonbroer van mevr. Van Gysegem onverwachts overleden. Wij betuigen de families onze steun.

Deze week is de kapel tijdens de middag vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

STUDIEKEUZEBEURS

Met de stap naar het middelbaar onderwijs begint een nieuw hoofdstuk in de schoolloopbaan. Als ouder kunt u uw zoon of dochter helpen de juiste keuze te maken. Tijdens de studiebeurs, georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), kunt u talrijke T.S.O.- en B.S.O.-richtingen in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs in Brussel ontdekken en uitleg krijgen over de vele beroepsopties in de toekomst.
Op donderdag 15 november 2012 is er van 17.00u. tot 20.00u. een avondeditie, speciaal voor ouders. Leerkrachten, vakmensen en specialisten beantwoorden die avond graag uw vragen. Neem ook eens een kijkje op de website www.ontdekjetoekomst.be.

In de maand mei, op het moment dat onze leerlingen voor een studiekeuze staan, nodigen wij ook de ouders uit op school voor een info-avond voor de studierichtingen binnen het college. De leerlingen van het eerste, tweede en vierde jaar krijgen in de loop van het derde trimester concrete informatie.

COMMUNICATIE

Alle leerlingen hebben de interactieve lezing van Frederik Imbo bijgewoond. Met een aantal uitsmijters wist hij elke graad te boeien. Enkele citaten:

Bij sommige medeleerlingen moet je lang zoeken eer je het paswoord gevonden hebt, bij anderen is het een onbeveiligd netwerk

Jouw model van de wereld is niet hoe de wereld is

De meest complexe computer van de wereld is jouw medemens

Hoeveel errors hebben jullie dit weekend teweeggebracht op het gezicht van jullie ouders?

Aan de hand van heel wat herkenbare voorbeelden werden een aantal luistertips verduidelijkt. Na deze wervelende presentatie weten al onze leerlingen waarom we twee oren hebben en slechts één mond.

Enkele reacties van de leerlingen: herkenbaar, grappig, leerrijk, je kan het toepassen, interactief, voor alle leeftijden.

Frederik Imbo heeft na zijn voorstelling een aantal lessen bijgewoond. Hij was laaiend enthousiast over de overtuigende manier waarop leerkrachten lesgeven en gefascineerd door de gemoedelijke interactie en de open communicatie. Als hij jonger was, zou hij vast en zeker op ons college les volgen.

 

SCHOOLCROSS

Het druilerige herfstweer kon onze atleten niet beletten op 25 oktober deel te nemen aan de schoolcross. Op het podium pronkten bij de meisjes uit het eerste jaar Kathrin Waes (1 LB), Anna verhamme (1 LA) en op de eerste plaats Stina Scheerlinck (1 MC).
Bij de jongens waren het Jeremy Dupont (1 LA), Lars De Donder (1 LA) en op de eerste plaats Lucas Braet (1 LB).
Eveneens doornat verschenen volgende meisjes van het tweede jaar op het podium: Claire De Jaeger (2 LB), Lisa Antonissen (2 LC) en op de eerste plaats Hanne Kegels (2 LB).
Bij de jongens schitterden Alexander Islamaj (2 LB), Arnout Van Geyte (2 MA) en op de gouden plaats Ben De Coninck (2 LC).
We wensen allen een dikke proficiat voor hun doorzettingsvermogen!

THEMA- AVOND

Het oudercomité nodigt u uit op de jaarlijkse thema-avond op dinsdagavond 20 november 2012 van 19.30u. tot 21.30u. Dit jaar gaat de lezing over warme communicatie, het algemene jaarthema van de school.
Dr. Pat Patfoort zal het die avond hebben over DE KRACHT VAN GEWELDLOOSHEID : DE WARMTE VAN COMMUNICATIE.
Zij is een Belgische antropologe, die zich specialiseerde in conflicttransformatie en geweldloze conflicthantering. Zij werkt al veertig jaar rond dit thema. Zij vertrekt vanuit de opvoedingssituatie van haar eigen kinderen, die ondertussen zelf volwassen zijn.

Geweldloze communicatie op school zien we in het kader van de relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en het schoolpersoneel, maar evengoed tussen ouders en het schoolpersoneel en ouders en leerlingen.

Inschrijven kan nog via: oudercomitejvr@gmail.com.

GELOOFSDIMENSIE

Onze school neemt deel aan een grootschalig onderzoek van de Faculteit Godgeleerdheid (KUL) naar de christelijke identiteit. Als college staan we daar even bij stil. We geven iedereen een stem voor een gemeenschappelijke reflectie over de identiteit van onze school. En of er wat leeft? Volgend gedicht schreef een leerling (Joris Deseau) als bezinningsmoment.

Een gezin

Een traan, een lach
alles wat binnen een gezin mag.
Een woord, een gebaar,
als gezin ben je er voor elkaar.
Een tegenslag of een moeilijke tijd,
gezamenlijk lever je strijd.
Een hand, een troostend woord,
dat is iets wat binnen het gezin hoort.

Alle leerlingen vullen tijdens de schooluren de enquête in. Wilt u als ouder – en lid van uw gezin - ook participeren in dit grootschalig onderzoek, aarzel dan niet om de enquête in te vullen op www.identiteitsonderzoek.be. De toegangscode ontving u als ouder al via mail of u kan deze via de directeur opnieuw aanvragen (veronique.thielemans@ruusbroec.be) Dankzij uw deelname kan het onderzoek een betrouwbaarder beeld schetsen van wat er in alle geledingen van ons college leeft op dit gebied.

 

MOZET

Onder leiding van mevr. Turcksin, mevr. Claeys, dhr. Vos en de klassenleerkrachten trokken de vijfdejaars voor de herfstvakantie op driedaagse. De bossen van Mozet inspireerden onze leerlingen om zich te bezinnen, te reflecteren en een zinrijke blik op hun toekomst te werpen. Onze leerlingen kwamen vermoeid, maar verrijkt terug. Een traditie die we graag in ere houden.

We trokken met onze klas naar een afgelegen dorpje in de buurt van Namen. Aan de hand van verschillende opdrachten kregen we de gelegenheid om elkaar, maar ook onszelf beter te leren kennen.
Vooral de lange gezellige wandelingen blijven mij bij. Niet alleen de grappige conversaties onderweg of de uitdaging om de juiste weg te vinden, maar ook het adembenemende landschap spraken mij enorm aan. Het waren drie zorgeloze dagen die zeker en vast hun sporen nagelaten hebben in onze klassfeer.

Emma Verhasselt

Ik wist niet echt wat er ons te wachten stond, maar na deze driedaagse hou ik er enkel goede herinneringen aan over. We praatten in groep over hoe we de toekomst zien: tijdens de twee resterende schooljaren op Ruusbroec, en in de verdere toekomst.

Louise Van Molle

We kregen veel vrijheid en dat vond ik goed. Daardoor kreeg je de gelegenheid om opdrachten rustig uit te voeren en hoefde je je niet te haasten. Na Mozet is de klas veel hechter geworden en praat ik met mensen die ik anders niet zou aanspreken. Er waren ook bezinningsmomenten: tijd om eens na te denken en daar tijd voor vrij te maken.

Lionel Geernaert

Met de hulp van mevr. Turcksin en dhr. Van Assel keken we geregeld terug naar het verleden en wierpen we heel wat blikken op de toekomst. En nu, talloze Facebookalbums en groepsgesprekken later, denk ik dat 5 EcMT een hechte klasgroep is geworden

Tom Antonissen

EXAMENS

De examenroosters zijn uitgedeeld, en ook te vinden op onze website. Klik daarvoor hier. Tijd om na te kijken of je notities volledig zijn, om leerkrachten aan te spreken als een stukje van de leerstof je niet duidelijk is, om de aangeleerde tips uit Leren leren toe te passen. We wensen jullie veel energie.

OUDLEERLINGENAVOND

Sinds vele jaren nodigen wij onze oud-leerlingen uit die vijf jaar (of een veelvoud daarvan) afgestudeerd zijn. Dit jaar zijn de retorici van 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003 en 2008 aan de beurt.
Omdat we van onze pas afgestudeerden (2012) eens willen horen hoe zij hun eerste weken in het hoger onderwijs verteerd hebben, heten we ook hen van harte welkom.
We zetten voor iedereen de deuren van ons college open op zaterdag 24 november 2012 vanaf 20.00u.
Uiteraard zullen ook een aantal leerkrachten, oud-leerkrachten en oud-directeur P. De Dijn klaar staan voor een gezellige babbel.
Het is de ideale gelegenheid om bij een smaakvolle pint of een glaasje wijn bij te praten in de bar van het Jan- van-Ruusbroeckollege. Tussendoor is er gelegenheid om door het schoolgebouw te wandelen en de sfeer op te snuiven. Van harte welkom!
Stuur, fax of mail ons vóór 16 november 2012. Een inschrijvingsformulier vindt u op onze website http://www.ruusbroec.be.

 

UIT DE OUDE DOOS

Als de rook om je hoofd is verdwenen …

… zong Boudewijn de Groot in de beginjaren van Ruusbroec. Op ons college viel dat vorige eeuw vrij letterlijk te nemen. Zoals in vele jongensscholen uit die tijd was roken namelijk helemaal niet verboden.
De eerste directeur, pater Verelst, nam daarin zelfs het voortouw. Zelden werd hij gezien zonder zijn onafscheidelijke sigaar. Leerlingen beweerden zelfs dat ze precies wisten of de pater op school was. Vanwege de sigarenreuk, die hem overal volgde! Zijn opvolger, pater De la Marche, was dan weer een kettingroker van sigaretten. De (nog grotendeels mannelijke) leerkrachtengroep deed daar ruimschoots aan mee, sommigen met de pijp. Leraren rookten enthousiast in de leraarskamer, in de gangen en op de speelplaats. Bleef een leerling na de les nog na om uitleg te vragen, dan werd er alvast een sigaret opgestoken.
Een vreselijke periode voor de rokende leerkracht was ongetwijfeld de examenperiode: vier lesuren met toezicht vastzitten in een klaslokaal was haast onmenselijk! Sommigen gingen dan ook af en toe eens in de open klasdeur postvatten om hun nicotineniveau op peil te houden.
En de leerlingen? Die mochten ook roken! In het vijfde en het zesde jaar tenminste, en enkel op het terras en tijdens de pauzes (als bijna lichtend voorbeeld voor de jongere leerlingen op de speelplaats onder hen). In de winter mochten de sukkeltjes op een bepaald moment zelfs binnen roken: in een lokaaltje van 6 bij 3 meter en met slechts één klapraampje. Men kan zich voorstellen dat het met 30 à 40 leerlingen in zo’n ruimte niet nodig was zelf een sigaret aan te steken om de nodige nicotine binnen te krijgen … Roken bleef zo ingeburgerd, dat in de jaren '90 zesdejaars Kristof Tant ter gelegenheid van de 100 dagen de verstokte roker-leerkracht Johan Mortier uitdaagde voor een wedstrijdje sigarettenrollen.
Met het maatschappelijke debat rond tabak, kwam er ook op het college meer en meer reactie tegen het roken. Een eerste aanpassing in de (voormalige) leraarskamer bestond uit een imposant luchtverversingssysteem, dat echter zo’n lawaai maakte dat ook praten eerder moeilijk werd… Na een hevige antirookcampagne (onder andere met een heuse ‘stinkbom’ gefabriceerd door een niet nader te noemen leraar chemie uit Londerzeel) werden de rokers verbannen naar een lokaal in een uithoek van de school en later gewoon naar de stoep, naar het voorbeeld van vele werknemers bij ministeries en in bedrijven.
Ook bij de leerlingen werd het (ook van hogerhand opgelegde) rookverbod niet op applaus onthaald. Er volgden stakingen, petities, voorstellen om twee keer per dag onder begeleiding op de stoep te gaan roken, … Toen niets hielp werd dan maar overgeschakeld op guerrillatactieken: in het geniep roken op het toilet, in een verborgen hoekje op school, of gewoon met één sigaret die werd doorgegeven in een voor studiemeesters ondoordringbare groep leerlingen. Dat was pas een zalige tijd voor de eerste adjunct van het college, die zich geregeld net voor het belsignaal achter de struiken verborg om leerlingen triomfantelijk vanuit een hinderlaag te betrappen!
In de 21ste eeuw is roken een haast marginaal verschijnsel op een Nederlandstalige school. Wettelijk geldt er trouwens een algemeen rookverbod voor leerkrachten, leerlingen en bezoekers (ook tijdens de opendeurdagen bv.). Leerkrachten en leerlingen roken dus niet langer op onze school? Om daar 100% zeker van te zijn moeten de studiemeesters binnenkort misschien toch maar eens een razzia organiseren aan de fietsenstalling of bij de toiletten…