U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 8 – ACHTTIENDE JAARGANG – 18 JANUARI 2013

VAN DE REDACTIE

Elk jaar is een nieuw beginpunt, een nieuwe kans om er iets van te maken.
Waar het op aankomt, dat zijn daden,
niet alleen maar wensen en voornemens.
Maak vrienden.
Geef vriendschap in plaats van dure geschenken.
Hou van mensen.
Geef anderen de kans "nieuw" te zijn, prik niemand vast op "gisteren".
Zorg ervoor dat je niet in gisteren leeft, leef echt naar morgen toe.

Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is
en dat wie geeft,
meer krijgt dan hij durft verwachten.
Maak tijd om samen gelukkig te zijn.

 

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Bij dhr. Van Grembergen (leerkracht Nederlands, godsdienst en leefsleutels) waren het extra fijne feestdagen. Op 20 december mocht hij zijn zoontje Mathis verwelkomen. Van harte proficiat aan de trotse ouders en grote zus Juliette.
We gedenken de zus van mevrouw Duminy (personeel).

Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

INZAMELACTIE VOOR SYRIË

De leerlingen van 4 Humane Wetenschappen verzamelen geneesmiddelen voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Alle soorten geneesmiddelen zijn welkom, de houdbaarheidsdatum speelt geen rol. Ze worden gesorteerd en gecontroleerd door studenten geneeskunde die ze dan opsturen naar Syrië. U kunt de geneesmiddelen elke donderdag meegeven met uw zoon/dochter. Zij kunnen die dan kwijt in de mediatheek tijdens de pauze van 10.10u.

STUDIEBEGELEIDINGSPLAN - STUDEERSCHRIFT

De ST-reeks van Kerstmis is al een tijdje achter de rug en met frisse moed hebben we het tweede trimester aangevat. Velen van ons maakten goede voornemens bij het begin van het nieuwe jaar. Ik ga meer mijn best doen werd waarschijnlijk meermaals gehoord. Op zich een mooi voornemen, maar probeer toch wat concreter te zijn. Een aantal leerlingen hebben daarom een studiebegeleidingsplan gekregen; nog anderen werd gevraagd een studeerschrift bij te houden. 
Wij zijn van oordeel dat alle voorgestelde werkpunten en de vakgebonden studeertips een goede stap vooruit zijn in het leerproces van onze leerlingen. Wij willen nog eens onderstrepen dat, als er remediëring wordt aangeboden, men daar ook moet op ingaan. Met vragen kan iedereen terecht bij de vakleerkrachten, het CLB of de graadcoördinatoren. Veel succes in 2013!

STUDIEKEUZE ZESDEJAARS

De zesdejaars staan weer voor een moeilijke keuze. Het is een heel proces waar sommigen liever nog niet aan beginnen en anderen al jaren mee bezig zijn. Zoals Frederik Imbo ons in oktober wist te vertellen, stijgen de slaagkansen evenredig met de vastberadenheid van de keuze. Het is dus duidelijk dat het maken van een bewuste keuze van groot belang is. Op school bieden we daarom onze laatstejaarsleerlingen een heel traject aan. Dat ging in december van start met de uitleg van André Tack, onze CLB-medewerker, over het keuzeproces, leerkrediet en de BAMA-structuur. Begin januari kregen alle klassen een les van mevr. Vanoverbeke ter voorbereiding van de SID-in beurs in Haasrode die ze gisteren hebben bezocht. Tijdens deze les werden ook de resultaten van de Vlaamse studenten en van onze oud-leerlingen bekeken (toekomstso.vvkso.be).
Vrijdag 1 maart worden er oud-leerlingen uitgenodigd om hun ervaringen te delen met onze toekomstige studenten. Ook de ouders zijn van harte welkom.  De avond begint om 19.00u. in het auditorium met een plenum waar de oud-leerlingen het zullen hebben over algemene onderwerpen: de overgang van Ruusbroec naar het hoger onderwijs, de examenregeling, het kotleven,… Daaruit zal snel blijken dat elke studentenstad haar eigen methodes heeft. In het tweede deel, omstreeks 20.00u., krijgen de ouders de gelegenheid om de uitleg te beluisteren die André Tack in december aan de leerlingen gaf. Ondertussen kunnen de leerlingen zelf per studierichting terecht bij de oud-leerlingen met zeer specifieke vragen.
Daar het belangrijk is dat de leerlingen hun studiekeuze bespreken met familie, vrienden, kennissen, maar ook met leerkrachten, moedigen we hen  sterk aan deze avond bij te wonen. Wij hopen dat ze op deze manier sterk aangemoedigd worden om zeer bewust en doordacht om te gaan met deze zeer belangrijke keuze.
Deze beurs is ook het hele weekend open voor het grote publiek. Meer info vindt u op  http://www.ond.vlaanderen.be/sidin.

COUSCOUS SOIREE

Zaterdagavond 6 oktober was het bijzonder druk op school. Meer dan 300 sympathisanten genoten van een authentieke couscous. Daarna vulde Gabriël Rios het auditorium met zijn prachtige songs. Het resultaat mag er  zijn: 5400,00 EUR waarvan we 4000,00 EUR overmaken voor het SOS-kinderdorp in Imzouren, Marokko. Ook zamelden we 324 kg (of 25 grote Marokkaanse zakken) kinderkleding en speelgoed in die we met de bus naar het kinderdorp stuurden.
We kunnen de leerlingen, de collega’s, de ouders en vooral de Marokkaanse moeders hiervoor niet genoeg bedanken. 

BACHELOR AWARD 2012

Met zijn bachelorproef Brussel, onbekend maakt onbemind!? won dhr. Deman (leerkracht aardrijkskunde en techniek) onlangs de Bachelor Award 2012. Hij studeerde vorig jaar af aan de HUB. Uit bijna alle Vlaamse hogescholen werden 58 genomineerde afstudeerwerken en bachelorproeven voorgedragen. Dhr. Deman spitste zich in zijn eindwerk toe op de belangrijke gebouwen en wijken die wijzen op de hoofdstedelijke rol van Brussel in het Brusselse landschap. Met al die getuigen maakte hij een praktische werkbundel voor leerkrachten aardrijkskunde.
We wensen dhr. Deman proficiat met deze prachtige prijs. We zijn er zeker van dat hij de Brusselkennis van onze leraars en leerlingen zal bijspijkeren.

BELEIDSBRIEF BRUSSEL

Het Jan-van-Ruusbroeckollege wordt vermeld in de door het Vlaams Parlement goedgekeurde beleidsbrief Brussel van Pascal Smet: Ik ondersteunde ook het project ‘Stemmen uit Babel’. Twee jaar onderzoek werd midden 2012 afgerond met de publicatie van het lijvige boek ‘In Brussel, een reis door de wereld’ (Epo, 500 pagina’s). Hierin worden migratiecarrières van een veertigtal Brusselse gemeenschappen beschreven. De eerste druk (1250 ex.) werd alvast vlot verkocht. In 2012 werd een tweede begeleid jaarproject over migratie met eindejaarsleerlingen van het Jan-van-Ruusbroeckollege afgerond, werd een eerste boekhoofdstuk omgezet in een reportage (tvbrussel), verschenen acht herwerkte teksten in Brussel Deze Week, verscheen een apart boekje over Aziaten aan de Beurs en werden er zes nieuwe gidstours gecreëerd.

INSCHRIJVING BROERS EN ZUSSEN

Op 7 januari zijn we van start gegaan met de inschrijvingen van broers en zussen van onze leerlingen. We hebben reeds een groot aantal van hen mogen verwelkomen. Verlies echter 18 januari 2013 niet uit het oog, want tot dan loopt de inschrijvingsperiode voor broers en zussen. De inschrijvingsfiche kunt u hier downloaden.
Na deze periode moet u uw zoon of dochter zoals alle andere leerlingen voor het eerste leerjaar aanmelden via een callcenter op dinsdag 29 januari 2013 (van 08.00u. tot 11.00u.). De volgorde van inbellen speelt een rol, tijdig bellen is dus de boodschap!

CHILIPROJECT

De uitwisseling tussen het Jan-van-Ruusbroeckollege en enkele jezuïetencolleges in Chili is dit schooljaar aan zijn vierde editie toe. Afgelopen zomer trokken vier van onze vijfdejaars voor zes weken in bij een gastgezin in Antofagasta en Santiago, om daar school te lopen en deel te nemen aan een sociale stage. Sinds de kerstvakantie werden de rollen omgekeerd en treden zij en hun families op als gastgezin voor de vier Chileense studenten die sinds het begin van het tweede trimester te gast zijn op ons college.