U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 8 – VIJFTIENDE JAARGANG – 15 JANUARI 2010

VAN DE REDACTIE

Voor de meeste leerlingen begon het tweede trimester bijzonder aangenaam: ze mochten met al die sneeuwellende op de weg al eens ongestraft wat later arriveren én tijdens de speeltijden naar hartelust sneeuwballen gooien … tot een paar ongelukjes en de dooi er een einde aan maakten.
Leerkrachten en coördinatoren, die meestal wat verder van school wonen, waren minder opgezet met de winterprik, maar raakten toch meestal tijdig op school om les te geven en de vele adviezen rond een efficiëntere studie-aanpak in daden om te (laten) zetten.
Onze adjunct, mevr. Thielemans, neemt tijdelijk palliatief verlof om haar mama bij te staan. Snel viel het op wat voor bergen werk zij wel verzet (getuige hiervan deze veel slankere BP dan gewoonlijk …). Gelukkig steken heel veel leerkrachten een extra handje toe, zodat het schoolleven volgens plan kan verlopen.
En er valt wat te verwachten voor de krokusvakantie! De zesdejaars zijn danig in de weer om ons weer eens een schitterende 100 dagen-show te bezorgen, de coördinatoren leggen de laatste hand aan de afspraken voor een denderende projectweek en een interessante Europese uitwisseling. En natuurlijk werken we nu al aan de voorbereidingen van een aantal mooie uitstappen naar Wagrain (1 en 3), Parijs (6 EcMT), Londen (5 LaMT-MTWe), Rome (6des), en zelfs … Chili (zes leerlingen uit het vijfde jaar). Daarover hoor je later ongetwijfeld meer!

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken het overlijden van de vader van dhr. Vandoren (leraar Nederlands en Engels) en de schoonvader van mevr. Przesniak (schoonmaakster).
Mevr. Marchand (lerares Nederlands) meldt ons met passende trots de geboorte van een tweede kleindochter: Inga!
We verwelkomen op school ook onze nieuwe werkman, de heer G. Ringoot, die al onmiddellijk furore maakte door ondanks de sneeuw met de fiets dagelijks vanuit Baasrode ruim 30 km naar de school te peddelen!
Mevr. Fouquet gaf in december haar laatste lessen Latijn en Grieks. Voor de rest van het schooljaar blijft ze nog wel begeleidster klassieke talen. Haar lessen werden overgenomen door mevr. Van Bouchaute, die al Frans en Grieks gaf op ons college.

LEERLINGENRAAD

Zoals aangekondigd in een vorige editie nodigde de directie de leerlingenraad in het begin van het tweede trimester uit om conclusies te trekken uit de Facebookactie van eind november.
De aanwezige leerlingen gaven aan, zelf verwonderd te zijn over de impact en de groepsdruk van dergelijke actie en constateerden dat het specifieke onderwerp eerder de aanleiding dan de oorzaak was van de commotie.
Toch vinden zij het zinvol in te gaan op de uitnodiging van de directie om na te denken over communicatie met en welbevinden van leerlingen op school.
De (voorlopige) plannen gaan in de richting van:

  • het aanstellen vanaf volgend schooljaar van een vertrouwensteam (enkele leerlingen en een leerkracht) per graad om gehoor te geven aan vragen en problemen van leerlingen (via een digitale of echte mailbox ?).
  • het bestellen bij de klas van 5 HW van een enquête over ‘welbevinden’ bij àlle leerlingen met de bedoeling duidelijke informatie te verkrijgen over de verzuchtingen en wensen van leerlingen.

INSCHRIJVINGEN

Vanaf 4 januari 2010 om 13.00u. konden nieuwe eerstejaarsleerlingen zich digitaal aanmelden voor àlle nederlandstalige Brusselse scholen via de site www.inschrijveninbrussel.be. Ook broers en zussen dienden op die wijze ingeschreven te worden, al worden ze achteraf allemaal vooraan op de lijst geplaatst.
Op 4 januari zelf zorgden talrijke onvolkomenheden voor felle reacties en bezwaren van ouders. Het LOP belooft alle klachten eerlijk en grondig aan te pakken.
De inschrijvingen lopen in principe tot 31 januari 24.00u. Op 8 februari 2010 krijgen ouders een email of een brief met de toewijzing van een school en alle informatie om een afspraak te maken met de toegekende school en ter plaatse in te schrijven.

Voor Ruusbroec laten we die ouders telefonisch een afspraak maken voor een inschrijvingsmoment in de loop van februari. Vermits zij het schoolreglement via de site kunnen nalezen en een aantal administratieve gegevens via een te downloaden formulier vooraf kunnen invullen, kan zo’n inschrijving zich beperken tot minder dan een half uur.

THEMA-AVOND OUDERCOMITE

Jaarlijks organiseert het Oudercomité van het Jan-van-Ruusbroeckollege een thema-avond rond een actueel onderwerp, interessant en nuttig voor ouders met opgroeiende kinderen.
Dit jaar wordt het een avond rond Alcohol en Drugspreventie, die doorgaat op maandag 22 februari, en aanvangt om 20.00u. stipt in het college.
Een medewerker van de organisatie Houba (het vroegere Primavera) zal op een interactieve manier deze informatiesessie leiden.
Een uitnodiging volgt!

OPROEP

Wie oude of versleten valiezen kwijt wil : de eerstejaars kunnen die gebruiken voor hun schoolfeestproject. Breng ze a.u.b. naar de PO-klas (lokaal 007).