U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 2 – VIJFTIENDE JAARGANG – 14 SEPTEMBER 2009

VAN DE REDACTIE

Het is verrassend te constateren hoe vlot de meeste jongeren de overgang van twee maanden dolce far niente naar het schoolse ritme maken. Al moeten we toegeven dat enkele gezichten het eerste lesuur soms wat slaperig ogen en de meesten hun wekker op dit moment nog haten. En het is ook een feit dat verschillende oudere leerlingen tijdens de vakantie een vakantiejob gedaan hebben en soms ook dan vroeg uit de veren moesten.
De trein is vertrokken … het schooljaar loopt … een enquête deden we niet, maar we zien dat ook onze leerlingen graag naar school komen.

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de grootvader van Steffi de Jonge (6 HW).

VOOR WAKKERE LEERLINGEN

Op een normale woensdagmiddag blijft de bar (= de lerarenrefter) helemaal leeg, deze 09/09/09 bleven 40 jongeren uit de derde graad er een broodje eten ter voorbereiding van de startvergadering van de leerlingenraad. De voorzitters Anne-Sophie Donckier (6 HW) en Lars Van Holsbeeke (5 EcWi) mogen tevreden zijn met deze opkomst. Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat enkele zesdejaars specifiek voor de activiteiten van de 6des kwamen, maar ook dat is veelbelovend. De leerlingenraad schaart zich alleszins achter het thema respect en hoopt met uitbundige initiatieven het vuur in de leerlingenraad wat aan te wakkeren. De keuzes moeten duidelijk toekomstgericht en opbouwend zijn. In een volgende BP brengen we uitgebreider verslag over de startideeën, op dat moment hebben ook de eerste en tweede graad hun vergadering met de graadcoördinator achter de rug.

RESULTATEN SCHOOLJAAR 2008-2009

Naar jaarlijkse traditie sloten de deliberende klassenraden van 19 augustus het voorbije schooljaar definitief af. In 5 en 6 slaagden alle 21 leerlingen dit jaar voor hun uitgestelde proef. Dat brengt het totaal aantal A-attesten op 91%, zoals vorig schooljaar. Daarnaast kregen 5% van onze leerlingen een B-attest voor een richting binnen onze school, hoofdzakelijk na het tweede en het vierde jaar. 2,5% kreeg een B-attest naar een richting die hier niet wordt aangeboden, meest van al na het tweede en het derde jaar. 7,5% kreeg een waarschuwing (met vakantiewerk) en evenveel leerlingen kregen een vakantiewerk. Bij elk van deze vakantiewerken hoorde een vorderingstoets. Het resultaat daarvan wordt niet meegerekend in de resultaten van het volgende schooljaar, maar is toch een duidelijk signaal omtrent de stand van zaken voor een bepaalde leerling en wordt daarom expliciet vermeld op het eerste vakrapport (begin oktober).

911

Negen staat voor de maand september, één voor de eerste schooldag en de tweede één voor de eerstejaars. Met een grandioos spel eindigden de eerstejaars hun eerste schooldag op Ruusbroec. De leerlingen van 2-3-4-5 konden een uurtje vroeger naar huis en zo was de school vrij voor de verkenningstocht met opdrachten. De zesdejaars hebben voor een geweldige humaniorastart gezorgd voor de jongsten op school. In een inleidend filmpje kregen de eerstejaars te zien dat de directeur vermoord was. Mega Mindy en agent Toby dachten alles snel op te lossen, maar dat lukte niet zonder de eerstejaars. Tijdens een grandioze zoektocht moesten de leerlingen op zoek naar de moordenaar, de plaats van de moord en het moordwapen. Zo kwamen ze op alle belangrijke plaatsen in de school en kregen ze van de zesdejaars tips in verhouding tot hun prestatie. In het lokaal van de adjunct werden de hersens gepijnigd met ingewikkelde sudoku's en in het vaklokaal Frans werd er van de beste Franse kazen gesmuld. Iedereen deed enthousiast mee en keerde naar huis nadat ze gelukkig eerst de directeur opnieuw in levende lijve hadden gezien.

VOORUITBLIK NAAR EIND SEPTEMBER

Op donderdag 24 september wordt het weer erg gezellig voor de eerstejaars en ook wel een beetje spannend. Rond 15.30 uur vertrekken ze samen met de klassenleerkrachten en enkele andere leerkrachten die gediplomeerd zijn als kok, naar het domein De Hoge Rielen in Lichtaart – Kasterlee. Vier monitoren per klas nemen er de leiding van deze onthaaldagen. Deze zesdejaars werken momenteel aan een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten en in de marge noteren ze ook wat regenactiviteiten. Er is tijd om elkaar beter te leren kennen, in de natuur te spelen, samen stil te worden voor een bezinning, op verkenning te gaan in het bos en eventueel rond een kampvuur of in het stapelbed verhalen te vertellen. Op onze site kan je alvast even kijken hoe het er vorig jaar aan toe ging. Op zaterdagnamiddag rond 14.30u. verwachten we de bussen opnieuw aan de schoolpoort.
Op vrijdag 25 september zal het college er verlaten bij liggen, vermits de leerlingen van het tweede tot en met het zesde jaar op sportdag zijn. De leerlingen zijn al geïnformeerd via hun sportleerkracht en één van de volgende dagen gaat er ook een brief mee naar huis met alle info.

SUISSE

Het Zwitserlandkamp ZINAL tijdens de zomervakantie 2009 is alweer voorbijgevlogen! Het 11-daags avontuur waar alle deelnemers al een hele tijd op zaten te wachten, is weer een mooie herinnering geworden in de geschiedenis van 20 jaar Zwitserlandkampen. Dhr. Croonenborghs wil iedereen bedanken voor de mooie sfeer en spontane inzet die het kamp maakte tot wat het geworden is. Niet enkel de leiders en assistenten hebben het beste van zichzelf gegeven maar ook de leden hebben laten zien tot wat ze in staat waren! Dan is het nu aftellen naar de volgende bijeenkomst op zaterdag 19 SEPTEMBER 2009 op de speelplaats van de school waar iedereen nog eens kan nagenieten van de ervaring, maar ook even terugblikken op de voorbijgaande 20 jaren van het kamp. Niet alleen de deelnemers zelf en hun ouders, maar alle sympathisanten van de school zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Op de website www.ruusbroec.be/zwitserland lees je er meer over !

 

BROODJES

De nieuwe prijzen voor de broodjes stonden al in de informatie bij het begin van het schooljaar. We herhalen ze hier nog even. De prijzen zijn gedaald als je enkele jetons samen koopt: 4 jetons voor € 10 (of € 3 per stuk). Het is dus voordeliger om enkele jetons samen te kopen en de verkopers in het winkeltje geven volgende tip mee: kom in de namiddagspeeltijd aanschuiven, dan is er amper een wachtrij. In de voormiddag is er een lange file omdat iedereen er dan aan denkt om voor ’s middags een jeton te kopen.

CIJFERTJES

Sinds vorige maandag hebben de leerlingen hun vaste stek in de verschillende klassen gevonden. We tellen exact 713 leerlingen en zij worden opgevolgd door 8 secretariaatsmedewerkers en krijgen les van in totaal 76 leerkrachten.
Uit onderstaande tabel blijkt hoe onze leerlingenpopulatie verdeeld is: 352 meisjes en 361 jongens. De meisjes zijn hierbij gewaarschuwd om hun mannetje te staan!

 

 

 

 

 

 

 
jongens
meisjes
totaal
eerste jaar
87
71
158
tweede jaar
72
83
155
derde jaar
55
57
12
vierde jaar
56
43
99
vijfde jaar
46
47
93
zesde jaar
45
51
96
school
361
352
713

LEERLINGENAANTALLEN

Het leerlingenaantal in de 7 Jezuïetencolleges nam dit schooljaar opnieuw toe. Met 143 om precies te zijn. In de secundaire scholen (andere colleges hebben namelijk ook lagere en kleuterscholen) is de toename 47 leerlingen. Bij ons is er een lichte afname van het aantal leerlingen: op 1 februari 2009 waren we met 715. Wij blijven (bewust) het kleinste college van de 7. Een overzicht:

 
SJ Aalst
JVR Laken
OLVC Antwerpen
Xaco Borgerhout
SJB Brussel
SB Gent
SJ Turnhout
aantal ASO
1081
713
792
929
783
843
791