U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 7 – NEGENTIENDE JAARGANG – 20 DECEMBER 2013

VAN DE REDACTIE

Vandaag nemen we tijd voor onze leerlingen en investeren we tijdens de individuele functioneringsgesprekken in een warme ontmoeting waar ruimte is voor de reflectie van elke jongere over zijn leerhouding en welbevinden. De jongere krijgt bevestiging in zijn sterktes en wordt geactiveerd om zelf zijn studeren in ruime zin te optimaliseren. Het zal niet alleen een ontdekking zijn voor de leerlingen, we verwachten er ook werkpunten uit te halen voor onze eigen werking.

En dan kan de kerstvakantie beginnen met onze kerstwens:

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen,
en onze deur open zetten
voor hen die ons tegemoet komen.
Dat kan,
als we mens zijn met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf:
een naaste voor de ander.

We wensen iedereen een zalig Kerstmis en alle geluk in 2014!

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken het overlijden van de moeder van dhr. De Dijn (oud-directeur), van de grootmoeder van Esther (1 MA) en Astrid (5 EcWi) Bourdeaud’hui, en van Maëlle Paquet (2 LA).

De kapel is elke maandagmiddag vanaf 12.45u. vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Wie het wenst, kan op andere momenten altijd de sleutel vragen aan de godsdienstleerkrachten om even in de kapel te vertoeven …

CREATIVITEIT IN DE P.O.-LESSEN

Onze kerststal in de hoofdingang, die vorig jaar gebouwd werd tijdens de lessen techniek, werd dit jaar in de lessen van mevr. Daelemans gevuld met de keramiekbeeldjes van 1 MA.  De leerlingen van 1 MB zorgden op hun beurt met creatieve handen voor de wenskaart van de school. De decoratieve rendieren van de eerstejaars brachten de kerstsfeer sinds begin december al in de gangen van de school.
Dit alles verdient een extra artistieke pluim! De winnaars van de grote mevrouwdelgouffekerstboomversierwedstrijd mogen hun prijs bij haar afhalen ! De gelukkigen zijn: Ali Aniouri (1 LD), Yannick Cooreman (1 LC), Lotte Cobbaert (1 LB) en Louise Torrekens (1 LC). Ze krijgen een print van de heer Tom Schamp, een van de bekendste Vlaamse illustratoren en oud-leerling van het college. Er is ook een extra prijs voor Nick Yamauchi (1 MA) voor zijn talentvol  kleiwerk! Proficiat!

SCHOLENBEURZEN

Meer dan 600 van onze leerlingen wonen in de Vlaamse Rand en komen vooral vanuit Grimbergen, Meise en Wemmel dagelijks naar ons college. Ken je zelf kinderen uit het zesde leerjaar die nog op zoek zijn naar een middelbare school? Je mag ons hun adres doorgeven, dan sturen wij hun een informatiebrochure. Kandidaat-leerlingen mogen ook een afspraak maken voor een informatief gesprek met de directeur of de directiesecretaris.

Goed om te weten is ook dat we op zaterdag 11 januari op de scholenbeurs staan in de sportschuur in Wolvertem (van 10.00u. tot 15.00u.) en op woensdagnamiddag 15 januari in het Fenikshof in Grimbergen (van 15.00u. tot 19.00u.). We ontmoeten graag zoveel mogelijk geïnteresseerden!

Nadat de broers/zussen en kinderen van personeelsleden zich rechtstreeks konden inschrijven in de maand november, begint vanaf maandag 6 januari de aanmeldingsperiode voor de andere leerlingen van het eerste jaar. De informatie staat op onze site (www.ruusbroec.be). We zetten graag nog even het stappenplan met bijhorend tijdspad op een rijtje:

 1. Het LOP opteert voor een uniform systeem, dat integraal via een website werkt: www.inschrijveninbrussel.be.
  Ouders krijgen van 6 januari 2014 tot 31 januari 2014 ruim de tijd om alle gegevens - persoonsgegevens en voorrangsgroep(en) - in te voeren en de volgorde van hun schoolkeuze te bepalen. Op dat ogenblik zal er ook gevraagd worden een wachtwoord aan te maken.
 2. Dan volgt een controle van de voorrangen in de school van uw eerste keuze, van 4 februari 2014 tot 21 februari 2014. Indien u wenst aanspraak te maken op een voorrang, dient u de bewijsstukken over te leggen op school. Volgens de huidige reglementering dienen we rekening te houden met voorrangsgroepen: thuistaal Nederlands en GOK-leerlingen (gelijke onderwijskansen-indicatoren). Wie niet is langsgeweest voor de controle, verliest al zijn rechten.
 3. Zeer belangrijk is de tijdsregistratie, opnieuw via de website www.inschrijveninbrussel.be. Op maandag 24 februari 2014 van 13.00u. tot 16.00u. De tijdsregistratie bepaalt de ordening. Let er dus op om reeds om 13.00u. het rijksregisternummer van uw kind - het staat in de rechterbovenhoek van de SIS-kaart - in te voeren in de website!
  Gegevens dienen niet meer ingevuld te worden, aangezien dit reeds in stap 1 en 2 gebeurde. Wat dient u hier wel nog in te geven?
  • Het rijksregisternummer van het kind, waarna de tijd geregistreerd wordt,  op basis waarvan de ordening gebeurt;
  • het wachtwoord dat u zelf heeft aangemaakt tijdens de registratieperiode.
  • Om er zeker van te zijn dat er een menselijke gebruiker achter de computer zit, zal ook gebruik gemaakt worden van een captcha *: wie de aanmelding doet, zal een combinatie van tekens die op het scherm verschijnen, moeten kopiëren om de aanmelding te valideren.

* captcha = een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. De gebruiker dient de tekens van een op het scherm getoonde vervormde en/of onduidelijke opeenvolging van letters en/of cijfers in te toetsen.

 1. De aanmeldingen van 24 februari 2014 worden van 10 maart 2014 tot 4 april 2014 omgezet in een inschrijving als u gunstig gerangschikt werd voor de school, ofwel in een weigering als u niet gunstig gerangschikt werd (het eerste jaar is vol verklaard –  u komt op een wachtlijst). U krijgt een toewijzingsbericht van het LOP. Zodra het college van het LOP ook de inschrijvingslijst ontvangen heeft, zullen we contact opnemen met de ouders om langs te komen.
  Bij het bezoek aan het Jan-van-Ruusbroeckollege, op secretariaat 1 of bij de directie, brengt u de ingevulde inlichtingenfiche mee die u op dat moment op onze schoolsite kunt downloaden. Gelieve ook de SIS-kaart van uw kind en de identiteitskaart mee te brengen.
 2. Vanaf 23 mei 2014 zijn er vrije inschrijvingen voor het eerste jaar. Dit is voor kinderen die geen gebruik hebben gemaakt van deze aanmeldingsprocedure, in de veronderstelling dat er op dat moment nog vrije plaatsen beschikbaar zijn.

 

Tot slot een overzicht:

 1. Aanmelden via het web: 06/01/2014 tot 31/01/2014
 2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze: 04/02/2014 tot 21/02/2014
 3. Tijdsregistratie via het web: 24/02/2014 om 13.00u.
 4. Uw kind inschrijven of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op school : 10/03/2014 tot 04/04/2014
 5. Vrije inschrijvingen: 23/05/2014 tot 31/08/2014

 

VERLEG JE GRENZEN

Drie maanden 3000 km verwijderd van je vertrouwde omgeving. Een nieuwe stad, nieuwe familie, vrienden en school én een nieuwe manier van leven staan je  te wachten.
Het is het AFS-programma ECTP (European Citizenship Trimester Program) dat ik beschrijf. Ik ben Marie, leerlinge uit 6 HW en net terug van een ervaring, waarbij ik de tijd van mijn leven beleefde. Gedurende drie maanden leefde ik in het zuiden van Turkije, in de stad Adana. Ik leefde in een gastfamilie die het beste met mij voorhad, ging naar een school die mij ontving en met mij omging alsof ik een van hen was en ontmoette vrienden van wie ik zeker ben dat ik ze heb voor het leven. Ik leerde een andere  cultuur en bijzondere gebruiken kennen, die ik in het begin zó raar vond, maar die ik nu al soms enorm mis … Het was een persoonlijke uitdaging.
Ik beleefde zoveel mooie momenten, maar soms was het ook best moeilijk. Het heeft mezelf in elk geval een meerwaarde gegeven. Ik wil onze school bedanken voor die mooie kans die ze mij geboden heeft!

Marie van der Poel – 6 HW

RUUSBROEC FEEST

Op maandagochtend 2 december wappert de vlag om de leerlingen en personeelsleden te verwelkomen. We vieren die dag Ruusbroec! In refter 3 wacht hen een beker chocomelk of fruitsap en een heerlijke koffiekoek. Je kan er ook rustig wakker worden bij het begin van de nieuwe schoolweek en samen genieten van het eerste optreden van het leerlingenkoor. Het was een mooi schoolmoment: ingetogen en samen luisteren naar wat de repetities dit timester hadden opgebracht. Mooi!
Een wedstrijd tussendoor zorgde voor een reuze speculaas voor de volgende drie klassen: 1 MB, 3 LB1 en 5 WeWi6.

Diezelfde voormiddag kwam de Sint met drie echte zwarte pieten aan elke klasdeur kloppen. Zoveel brave leerlingen verdienen toch lekkere snoep! Op zondagnamiddag 8 december kwam de goedheilige man net voor zijn vertrek naar Spanje nog even langs in de bar voor de kindjes van de personeelsleden. Hartelijk dank aan de drie sinten en acht zwartepieten!

DOORGELICHT

Met zes inspecteurs binnen de schoolmuren was de maand november voor de leerkrachten en secretariaatsmedewerkers net iets stresserender dan anders. Achteraf bekeken was het zeker een leerrijke schoolweek. We willen bij deze officieel melden dat we het doorlichtingsverslag, zodra we het zullen ontvangen, ook ter inzage van ouders en leerlingen beschikbaar houden. Alle inspectieverslagen krijgen  uiteindelijk een plaats op de site van de onderwijsinspectie.

BLIJ WEERZIEN

De recentste lichting oud-leerlingen kwam ons op zaterdag 30 november enthousiast vertellen over hun eerste stapjes in het hoger onderwijs. De vorige generaties met afstudeerjaren eindigend op 4 of 9, verrasten ons met nieuws over hun beroepsleven, hun gezinnen of belangrijke levenskeuzes die ze gemaakt hadden of die ze aan ’t overwegen waren. Wie vijf jaar of meer afgestudeerd is, zag maar wat graag de knappe investeringen die gedaan waren ten gunste van de leerlingen, met de nieuwe kluisjes, de goed uitgeruste klaslokalen en het auditorium op kop. Toch blijft hun college zeer herkenbaar en vooral dat deed ons deugd om te horen!

VROEM VROEM

Eind november namen heel wat 17-plussers deel aan het theoretisch rijexamen op school. Oud-leerkracht dhr. Stevens had hen optimaal voorbereid. De resultaten: 42 deelnemers, van wie er 39 geslaagd zijn. Aansluitend namen ze deel aan een perceptietest om een eerste keer te ervaren waar je als autobestuurder dient op te letten in het verkeer.
Intussen kregen de 10 leerlingen die te jong of ziek waren een voucher waarmee ze het theoretische rijexamen in een examencentrum gratis kunnen afleggen. Ook hen wensen we veel succes om aan de praktijk te beginnen. We hopen dat onze ruusbroecers defensieve chauffeurs  worden!