U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 10 – NEGENTIENDE JAARGANG – 24 FEBRUARI 2014

VAN DE REDACTIE

Is het je opgevallen dat de dagen al wat lengen? Dat de lentebloeiers popelen om te ontluiken? Onze leerlingen kijken alvast uit naar de projectdagen en de langverwachte krokusvakantie. Voor velen een moment om er even tussenuit te zijn, gezellig thuis te vertoeven of andere horizonten op te zoeken. In elk geval worden de batterijen van onze leerlingen opgeladen en komen velen nadien opnieuw met de fiets naar school. We kijken alvast uit naar deze leerlingenstroom in het decor van een prachtig geel bloementapijt  in de Forumlaan.

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken het overlijden van de vader van mevr. V. Bisschop (leerkracht Nederlands, godsdienst, leef- en leersleutels) en de grootvader van mevr. L. Bisschop (leerkracht Nederlands).
Tevens gedenken we het overlijden van de grootvader van Thibault De Smedt (4 Gr), Victor Cloots (4 LA), Florian Verkest (6 LaMT), de grootmoeder van Marie De Pauw (2 MB) en de overgrootmoeder van Sara Janss (1 LD).
Wij betuigen de families onze steun.

De kapel is elke maandagmiddag vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

WELKOM OP CRUISEBROEC

Op 31 januari gingen we niet zomaar naar school. We maakten een luxereis op de cruiseboot van Kapitein Haeck: Cruisebroec. We werden meteen hartelijk verwelkomd, kregen een dikke ochtendknuffel en leerden hoe we moesten zwemmen. Helemaal ingesmeerd met plakkerige zonnecrème en met een kleurig ticket in onze handen verkenden we de reusachtige boot. Bloedmooie zeemeerminnen lachten ons toe, een badmeester herinnerde er ons aan niet te ver te zwemmen en matrozen hielden ons nauwlettend in het oog. De gangen van de school waren omgetoverd tot een cruiseschip met verschillende kajuiten. In de fitnessruimte gaven sportieve coaches ochtendgymnastiek. In het casino werden de toeristen ontvangen door lieve kamermeisjes en ze konden genieten van het optreden van een hotte boysband.
Ondanks de paniek vanwege de epidemie op het schip, zorgden de zesdejaars voor een onvergetelijke 100-dagenshow. Samen met Kapitein Haeck en Elvis Presley (dhr. Van Gucht) vierden ze hun laatste 100 dagen aan boord van Cruisebroec. (UTD)

PROJECTDAGEN

Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari wijken de gewone lessen voor de projectdagen. Uitgangspunt is dat informatie via ervaringsgerichte activiteiten, engagement en verantwoordelijkheid opnemen, centraal staat. Binnen dit kader steunen de leerlingen van de eerste en de tweede graad een aantal sociale projecten of organisaties (SOS kinderdorpen, VZW BaNaKa en HUBEJE vzw). Deze dagen zijn voor de leerlingen de uitgelezen gelegenheid om een aantal vakoverschrijdende eindtermen te verwerven en in praktijk om te zetten. Hierdoor zijn deze dagen – net zoals de andere lesdagen - onmisbaar in het leertraject van onze leerlingen. Hun aanwezigheid is hierbij verplicht.
De school kiest er bewust voor om tijd en ruimte te creëren zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen tot bekwame, bewuste en verantwoordelijke jongeren.

We lichten een aantal contexten van de vakoverschrijdende eindtermen toe aan de hand van voorbeelden over de jaren heen:

Lichamelijke gezondheid en veiligheid : de sponsorvoettocht in de eerste graad.
Mentale gezondheid : via de sociale stages SMS in de derde graad. De school biedt hun de gelegenheid in woonvoorziening Levedale persoonlijk contact te hebben met jongeren met een verstandelijke handicap.
Sociorelationele ontwikkeling : 5 HW gidst lagereschoolkinderen in het Magrittemuseum.
Omgeving en duurzame ontwikkeling : vierdejaars die sociale stage doen bij Natuurpunt.
Politiek-juridische samenleving : pooldag wetenschappen in het zesdejaar rond kernproeven.
Socio-economiche samenleving : het wereldstoelenspel in het tweede jaar.
Socio-culturele samenleving : een klas derdejaars neemt deel aan het project Move it onder leiding van Airan Berg. Samen met drie kunstenaars gaan ze actief om met cultuur en kunst die hen omringen.

We wensen alle leerlingen leerrijke projectdagen toe!

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG

Jaarlijks komen de afgevaardigden van de leerlingenraad van de zeven Vlaamse jezuïetencolleges samen. Op woensdag 19 februari hadden ze afspraak in het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen. Van elke school waren twee leerlingen present om rond het opvoedingsproject te werken. Pater Fons Swinnen S.J. was aangenaam verrast door het enthousiasme van deze jongeren. Ze gaven allen aan dat ze school lopen op een  college waar ze veel meekrijgen en dat ze dit ook verder willen doorgeven aan de maatschappij waarin ze opgroeien.
Het sociaal project dat in elk jezuïetencollege aangeboden wordt, vinden alle afgevaardigden van de leerlingenraden zeer waardevol en een absolute must. Dit is immers een gelegenheid om anderen (vb. mindervaliden, senioren, anderstaligen, lagereschoolkinderen, …)  te leren kennen en je voor hen te engageren. Dit is voor onze school een bevestiging dat ook de komende projectdagen onmisbaar zijn binnen de schoolloopbaan.

PYGMALION

Naar goede gewoonte en aloude traditie werken een veertigtal leerlingen van het zesde jaar zich naschools uit de naad.  Viermaal per week zijn ze als speler, muzikant, danser of edelfigurant druk aan het repeteren voor hun eigenzinnige voorstelling van Pygmalion. Enthousiast en met veel plezier werken ze - onder leiding van oud-leraar Erik Ooms - aan hun rol.  Het resultaat van hun inspanningen tonen ze u heel graag op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart om 20.15u. in Cultuurcentrum Strombeek.
Kaarten kosten 7€ en zijn tijdens de pauzes op school te koop bij de spelers, of op de avond van de voorstelling aan de kassa.  Ook via directiesecretariaat@ruusbroec.be (tel.: 02/268.10.36) wordt u geholpen.

De geleerde, maar ietwat wereldvreemde en aan zijn mama verknochte professor Higgins slaagt erin het bloemenmeisje Liza Doolittle volledig naar zijn hand te zetten. Hij weet haar zo te kneden, dat ze binnen de kortste keren haar afschuwelijk accent vaarwel zegt en zich in perfect Nederlands kan begeven in de hoogste kringen. Operatie geslaagd.  Maar hoe staat het met de liefde tussen die twee? De kloof tussen beschaafd en onbeschaafd / onbeschoft, valt die wel te overbruggen?  Is Higgins wel in staat tot een relatie?
Het antwoord op deze vragen krijgt u (misschien?) net voor u begint aan uw oorverdovend applaus.
De spelers en medewerkers rekenen op uw sympathieke en hartverwarmende aanwezigheid!

DRUGSPREVENTIE BIJ JONGEREN

Het oudercomité van het Jan-van-Ruusbroeckollege organiseert jaarlijks een thema-avond. Vorige week kwam dhr. Luc Rombaut spreken over drugspreventie bij jongeren. Vanuit zijn ervaringen en getuigenissen in filmpjes werd het publiek op een zeer toegankelijke manier geïnformeerd over de verschillende soorten drugs, werd stilgestaan bij de motivatie om drugs te gebruiken en hoe je het gebruik kan herkennen. Het publiek werd geconfronteerd met een kleine drugtest waarbij slechts enkelingen clean scoorden. Luc Rombaut zette iedere ouder aan het denken bij zijn of haar voorbeeldfunctie. Ten slotte besloot hij de avond met tien tips die je helpen om erover te praten met zoon, dochter of leerling. Want hoe meer weerstand je biedt, hoe meer goesting jongeren krijgen.
Ook mevr. Thielemans nodigt uit om erover te praten mochten ouders zich zorgen maken.
Alle leerlingen van het derdejaar krijgen in de loop van het tweede of derde trimester de lezing drugstories aangeboden.
Meer info op www.drugstories.be, www.druglijn.be of 078/15.10.20.

PLATO-WEDSTRIJD

Op 9 januari trok dhr. Cannaerts (leerkracht klassieke talen) met vier gemotiveerde leerlingen naar de Plato-wedstrijd. De leerlingen kregen de opdracht om een Griekse tekst zo vlot mogelijk te vertalen. Na de jurydag van woensdag 15 januari 2014 en de vergadering van het Certaminacomité werd Sander Declercq (6 GrWi8) geselecteerd om de Vlaamse Gemeenschap te vertegenwoordigen op de internationale vertaalwedstrijd in Turijn (Italië).  
Een hartelijk proficiat hiervoor en we hopen, Sander, dat je ook ginder een mooi resultaat neerzet!

VALENTIJNSACTIE

Op vrijdag 14 februari kleurde onze school rood. Vele leerlingen en leerkrachten volgden hiermee de tip van de leerlingenraad Voice om  a touch of red te dragen. Vele memobriefjes die in hartvorm aan de muur hingen, nodigden uit om een lief berichtje te schrijven voor een medeleerling. Ook leerkrachten en studiemeesters ontvingen warme woorden.

De valentijnsactie was een leuke manier om iets voor elkaar te doen, ook al ben je geen koppel. Je kon na school met vrienden naar de film in het auditorium kijken, een leuke memo schrijven voor iemand of tijdens de middag dansen op de speelplaats.() Dit is zeker een actie die herhaald mag worden! (Basten Dekoninck 3 LB1)