U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 5 – TWINTIGSTE JAARGANG – 18 DECEMBER 2014

VAN DE REDACTIE

Kerstmis

Kijk deze kerstnacht eens naar de hemel om te zien of er net als toen de éne ster
of misschien meerdere sterren te zien zijn.
Sterren die ons vertellen
dat er huizen zijn waar Hij welkom is
en thuis mag zijn.
Sterren die ons vertellen
dat er gezinnen zijn die open staan
om  mensen op te nemen.
Sterren die ons vertellen
dat kleine mensen van aan de kant
ook op feestdagen in die huizen welkom zijn.
Sterren die ons vertellen
dat wijze mensen die Zijn spoor volgden
Hem nog steeds vinden in onze drukke wereld.
Die eerste nacht was er één ster.
Hoeveel sterren tel je deze nacht?
Zalig als Kerstmis zo levendig is!

Antoon Vandeputte

De personeelsleden en de directeur van het Jan-van-Ruusbroeckollege wensen u
365 dagen gevuld met warmte en licht,
een nieuw jaar boordevol geluk en
een goede gezondheid dag na dag!

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de vader van mevr. Guglielmino (leerkracht gedragswetenschappen en projecten), de schoonbroer van mevr. Gilis (leerkracht Frans), de grootmoeder van Vincent Delmeire (2G), de grootvader van Jens (1H) en Bram (3B) Vits en van Arne Michiels (5B) en de grootnonkel van mevr. Vanden Neuker (leerkracht Frans).

De kapel is tijdens de middagpauze geregeld vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

Op 17 oktober zag Lize het levenslicht, dochtertje van mevr. Claeys (leerkracht godsdienst, cultuurwetenschappen en geschiedenis). Van harte proficiat aan dit gezinnetje van 5!
In november luidden de bruidsklokken voor mevr. Sterckx (leerkracht geschiedenis, gedrags- en cultuurwetenschappen, projecten). We wensen haar samen met haar echtgenoot veel liefde en alle geluk!

KERSTMARKT

We versturen deze BP opzettelijk op donderdag om alle leerlingen eraan te herinneren om op vrijdag op het juiste afspraakuur naar het functioneringsgesprek met hun klassenleerkracht en/of co te komen in hun administratieve lokaal. 
De oudercontacten vinden plaats op 8 en 9 januari. Een inschrijvingsstrook zit bij het kerstrapport en vind je op de website bij de kalender.
Hopelijk heeft iedereen de tijd genomen om zijn (speel-)kamer op te ruimen en boeken, knutselgerei of oud speelgoed (voor alle leeftijden) te verzamelen. Op vrijdag 19 december staan de Voicers hun in de sportzaal op te wachten om alles tot mooie pakjes om te toveren. Tijdens de kersttijd zullen deze cadeautjes goed terecht komen bij minderbedeelden in Brussel. Het Leger des Heils komt alles de laatste dag van het trimester ophalen.
Om 12.30u. 's middags sluiten we de schooldeur om met de personeelsleden een kerstbezinning te houden en van een feestelijk diner te genieten.

INSCHRIJVINGEN EN AANMELDINGEN 2015-2016

Onmiddellijk na de kerstvakantie en uiterlijk op vrijdag 16 januari 2015 kunnen brussen (broers, zussen en kinderen van dezelfde leefentiteit van huidige Ruusbroec’ers) zich rechtstreeks komen inschrijven. Meer uitleg hierover en een inschrijvingsfiche vindt u bij het kerstrapport en op onze website.  Het is absoluut noodzakelijk om van deze voorrangsperiode gebruik te maken om zeker te zijn van een inschrijving! Een van de ouders moet hiervoor zelf op school langskomen in die periode, bijvoorbeeld tijdens de oudercontacten. De kandidaat-leerling zelf hoeft niet mee te komen.
Kent u ouders die andere nieuwe leerlingen wensen in te schrijven? Wij raden hen aan om de rubriek inschrijvingen op onze site door te nemen en de procedure strikt te volgen. Bij het onthaal kunt u brochures ophalen om zelf aan kandidaten te geven of ons adressen bezorgen zodat wij informatie kunnen opsturen. Hieronder de procedure in het kort.

Brussen en kinderen van personeel  - 5/01/2015 t.e.m. 16/01/2015 – rechtstreeks inschrijven in JvR.

Andere leerlingen:

  1. Aanmelden via het web – 05/01/2015 tot 30/01/2015

  2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze – 02/02/2015 tot 14/02/2015

  3. Tijdsregistratie via het web – dinsdag 24/02/2015 om 13.00u.

  4. Uw kind inschrijven of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op school – 02/03/2015 tot 03/04/2015

  5. Vrije inschrijvingen – 21/05/2015 tot 31/08/2015

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden om in januari met een team medewerkers op de scholenbeurzen in de omgeving te staan. Ook deze informatie mag aan leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs doorgegeven worden. Concreet: Wemmel-Meise op zaterdag 10 januari van 10.00u. tot 14.00u. in het Zijpcomplex, Zijp 101 te 1780 Wemmel en Grimbergen op woensdag 14 januari van 15.00u. tot 19.00u. in het Fenikshof, Abdijstraat 20 te 1850 Grimbergen.
En ten slotte is er onze eigen opendeurdag op zaterdag 9 mei van 09.00u. tot 17.00u. in het college zelf. Ook onze eigen leerlingen mogen die dag al met stip aankruisen  in hun agenda. Op 10 mei staan de schooldeuren wagenwijd open voor een gebedsdienst, een aperitiefconcert en het schoolrestaurant.

ACTIEF OUDERCOMITE

Een vijftal avonden per schooljaar zit de lerarenzaal vanaf 20.00u. vol met een flink aantal betrokken ouders met kinderen in verschillende leerjaren. Voor de school is het een meerwaarde om met een ouderbril naar de school te laten kijken. Voor ouders zijn het steeds informatieve hoogtepunten.
Tijdens het eerste trimester werden de leerlingenaantallen en het lerarencorps voorgesteld. De cijfers van de attestering van juni 2014 werden onder de loep genomen. De kleine en grotere schoolactiviteiten werden geduid en er was feedback over de extra muros-activiteiten van de drie graden: onthaaldagen te Lichtaart voor eerstejaars, vormingsdagen voor derdejaars en bezinningsdagen voor vijfdejaars.
De vakgroep Engels heeft de ouders in het vaklokaal ontvangen om uitleg te geven over de hedendaagse aanpak van het talenonderwijs, de leerlijnen van 2 tot 6 en de gekozen thema’s.
Op donderdag 5 februari komt het oudercomité weer samen. Bent u er graag bij, dan bent u van harte welkom.

GOED GEZIEN

Heb je de nieuwe schoolpoort al gezien bovenaan de schuine helling aan de leerlingeningang? Tijdens de schooluren zal deze poort steeds open staan, maar buiten de uren moet ze de school beter beveiligen. Ook de camerabeveiliging wordt op punt gesteld in 2015.
Tussen de twee andere poorten stallen we de fietsen van de leerkrachten en de bromfietsen van de leerlingen. In de fietsenstallingen van de leerlingen achter refter 3 is het ook steeds een drukte van jewelste en daar zijn we heel blij mee. We willen alle jongeren feliciteren om tijdens de stakingen de laatste weken zo goed op tijd te komen en massaal ook in de winter voor de fiets te kiezen. Onze leerlingen verdienen een pluim voor de moeite die ze deden. Dit lijkt ons een goede gelegenheid om het over zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer te hebben.
We blijven het een uitstekende keuze vinden om jongeren zelfstandig naar ons college te laten komen. Het openbaar vervoer is goed georganiseerd in de schoolomgeving en de oudere leerlingen kunnen een oogje in 't zeil houden op de jongere leerlingen.
Het is van alle tijden dat jongeren vanaf hun zestiende graag voor een bromfiets kiezen en we zien dat dit vervoermiddel aan populariteit wint bij de Ruusbroecers. Als jongeren zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid, zullen ze hun brommer ook juist hanteren. Die jongeren willen we aanraden om een goede helm te kiezen en die steeds goed vastgemaakt te dragen, de bromfiets goed te onderhouden en met de juiste snelheid en op de juiste plaats op de rijweg te rijden. Elke jongere moet beseffen dat de rijsnelheid hoog is in verhouding tot de kwetsbaarheid van de berijder. Door hun onervarenheid en soms roekeloosheid zijn jongeren vaker betrokken bij ongelukken. Wie voor veiligheid kiest, mag echter niet afgeschrikt worden.
Het aantal fietsers onder de leerkrachten neemt duidelijk toe. Heel wat personeelsleden kiezen af en toe voor de (elektrische) fiets. Ter informatie geven we mee dat onze school voor de volwassenen ingeschreven is bij Bike to work en maandelijks volgens de afgelegde kilometers ook een fietsvergoeding uitbetaalt.
De leerlingen springen massaal en dagelijks of zeer vaak op de fiets. We lieten de fietsen eind oktober tellen door enkele verkeersspecialisten van de stad Brussel. Ze kwamen met mooie plannen om op de Mutsaardlaan een van de rijweg gescheiden fietspad aan te leggen, maar ondertussen kregen we nog geen bevestiging van de Schepen van Mobiliteit. We blijven hopen op positief nieuws en een betere verkeerssituatie op de strook tussen de twee rotondes.
We moedigen onze leerlingen aan om hun fietsverlichting voor- en achteraan steeds goed te laten branden, de reflectoren aan alle kanten goed zichtbaar te houden en veel fluo te dragen. Iedereen wordt toch graag gezien! Bij onze leerlingen is het dragen van fluo en het aanbrengen van reflectoren steeds meer in. Als fietser kan dit zelfs van levensbelang zijn. Bij de fietshelm is er ook een toename, maar iets trager. Misschien kunnen de skiërs en snowboarders hun gewoonte uit de bergen wel meebrengen! En nog dit: kunnen alle fietsers en voetgangers altijd rekening houden met de verkeerslichten? Natuurlijk.
Tot slot nog een oproep aan de volwassenen die in de Forumlaan of schoolbuurt met de auto rondrijden. Let extra op in de zone 30 dicht bij de schoolpoort en neem de tijd om rustig op een veilige plaats te stationeren om uw kind te brengen of op te halen. En kijk vooral steeds met heel veel aandacht om je heen als je vertrekt!

ROS

Precies 50 leerlingen volgden in de maand november gratis en aansluitend op de lesuren een lessenreeks om zich voor te bereiden op het theoretisch rijexamen. Met een nieuwe lesgeefster behaalden we opnieuw mooie resultaten. 38 leerlingen gingen met een positief attest naar huis. Zes leerlingen behaalden jammer genoeg geen 41 punten. Zes jongeren waren nog geen 17 jaar en kunnen binnenkort in een examencentrum van hun keuze ook gratis het examen gaan afleggen. Nu zijn de ouders aan de beurt om ook de praktijk in orde te krijgen.

LAATSTE ZATERDAG VAN NOVEMBER

De school heeft nog steeds dezelfde geur. Jaarlijks komt deze uitspraak uit de monden van verschillende oud-leerlingen. Verder stond het mooie auditorium weer in de kijker, valt het op hoe kleurrijk de school geworden is en hoe de leerlingen nu verwend zijn met mooie kluisjes. De expressieruimte maakte plaats voor de mediatheek en alle klassen werden uitgerust met een gewone of interactieve beamer of met een Activboard. Ook de leerkrachten zijn verwend op Ruusbroec. Gelukkig zijn er ook nog de vertrouwde kickertafels in lokaal 56. Na een wedstrijdje voelt iedereen zich onmiddellijk weer 18 jaar.
Het was een heerlijke avond met zoveel mooie herinneringen en dankbaarheid. Voor de leerkrachten en de directeur doet het deugd om zovelen terug te zien en te horen waar ze nu mee bezig zijn. Een speciale dank gaat naar de verschillende oud-leerkrachten die zeker voor de oudere lichting oud-leerlingen, een betekenis hebben. Het waren stuk voor stuk gezellige ontmoetingen in de bar van het college!

KERSTBOOM

Op 2 december geurden de leerlingeningang en het onthaal naar het dennenhout van twee grote kerstbomen. Niet veel later glinsterden er lichtjes en slingers om nog meer in de kerstsfeer te komen. Mevr. Daelemans ging met de eerstejaars aan het knutselen en overal verschenen rendieren met kleurrijke, zelfgemaakte pomponnetjes. De leerlingen maakten ook kleurrijke buttons die ze bij een toepasselijke tekst plaatsten: Laat het oude jaar eens lekker wapperen in de winterwind, dan ben je absoluut zeker van een fris en nieuw begin!
Proficiat voor al dat moois!

FEEST VAN JAN-VAN-RUUSBROEC

Dit schooljaar lieten we de bakker al op 1 december een ruime lading koffiekoeken klaarmaken voor het feest van de zalige Jan van Ruusbroec. De wind stond stevig genoeg om de vlag op het voetpad mooi te laten wapperen. In de loop van de voormiddag wandelden ook nog twee hulpsinten langs alle klassen. De speelse pieten huppelden vrolijk rond, hadden lekkere snoepjes bij zich en toverden bij iedereen een spontane glimlach op het gezicht. Ook alle brave leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en het onderhoudspersoneel kregen een lekkere reep chocolade en mandarijntjes. Drie klassen smulden nog van extra speculaas voor een goed antwoord op de prijsvraag met de knapste koppen van het college. Goed gedaan, klassen 1A en 1E of de klassen van mevr. Bisschop en mevr. Geeroms! Hartelijk dank ook aan iedereen die bijgedragen heeft tot deze feestelijke dag! 's Middags gingen de leerlingen van de derde graad naar huis voor hun eerste studienamiddag.

RUUSBROECQUIZ OP 6 FEBRUARI

Zij ging van ons heen de dag vóór Sinterklaas
Zij was de muze van onze oude baas
Voor haar geen voetbal maar wel ABBA
Haar naam rijmt met Guardiola

Het zou wel eens een vraagje kunnen zijn, zowaar.
Kwis jij mee op Ruusbroec?
6 februari volgend jaar?

2de Algemene Ruusbroecquiz

Vrijdag 6 februari 2015
5 personen per ploeg
20 euro per ploeg

Inschrijven: economaat@ruusbroec.be

BROODJES

Op vraag van verschillende jongeren en geformuleerd door de leerlingen van JKK, zal het sneetje ham uit de smosbroodjes verdwijnen. We gaan in op hun verzoek om smosbroodjes kaas te laten maken. Uiteraard is de eigen gevulde brooddoos steeds de beste keuze!

SLOTDAG SMS

Op 20 november vond het slotmoment van het sociaal project – op school beter bekend als SMS, Solidariteit voor een Mooiere Samenleving – van de zesdejaars plaats. We kiezen er als school bewust voor om ruimte te maken om naar elkaars ervaringen te luisteren. Dit reflectiemoment wordt als zeer zinvol ervaren, zowel door de leerlingen als door de begeleiders van de projecten. Een dessertenbuffet op het einde laat ook toe om elkaar nog vragen te stellen en vooral verder feedback te geven.
Over enkele weken starten de vijfdejaars met hun project. Een eerste inleiding hebben ze reeds gekregen door één van de coördinerende leerkrachten. Tijdens de SMS-beurs op vrijdag 19 december kunnen ze voor allerlei vragen ook terecht bij de zesdejaars en op de beurs moeten ze vervolgens al een keuze maken voor een bepaald project. Een bewuste keuze van het project vergroot de kans op een rijke en zinvolle ervaring ten zeerste.
Voor sommigen is de sociale stage een grote uitdaging en voor anderen nu al iets om naar uit te kijken. In ieder geval ervaren we als school dat de jeugd van tegenwoordig dit engagement zeer ter harte neemt. Ze staan heel erg open voor dit luik van het ignatiaans opvoedingsproject. Over het wat, waarom en hoe van het sociaal project verwijzen we ook graag naar de link op deze website.

SOS BRUNCH !

Op 12 oktober vond voor de eerste keer onze SOS Brunch! plaats. De brunch werd georganiseerd door de leerlingen van 5 HW en 6 HW en de begeleidende leerkrachten project. Zij vertrekken begin februari op inleefreis naar Marokko. Het doel van de brunch was dan ook om geld in te zamelen voor het SOS Kinderdorp in Imzouren (in het Noorden van Marokko), waar de leerlingen aan vrijwilligerswerk zullen doen.
Intussen kunnen we met recht en rede zeggen dat deze eerste editie een succes was ... Iets meer dan 200 tevreden brunchers en maar liefst 3077 euro winst. We wensen dan ook iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk te bedanken: van alle ijverige, helpende leerlingen, tot meneer Van Lier aan de kassa en iedereen die een steunkaart kocht of is komen eten!
Tijdens de brunch konden ook alle aanwezigen een vragenlijst kopen, invullen en op die manier kans maken op enkele mooie prijzen. De prijzen werden achteraf verloot onder alle deelnemers die de vragen correct wisten te beantwoorden. De eerste prijs, een kledingbon van de winkel Soho in Grimbergen, ging naar An Van Der Weken. De tweede prijs, een assortiment make-up, werd gewonnen door Daan en Toon Van Buynder. De derde prijs ging tot slot naar Sebastian Rys, die zichzelf gelukkig mocht prijzen met een fles champagne en een fles wijn.

Samen met het geld dat onze school inzamelde tijdens de vastenvoettocht van vorig schooljaar kwamen we op een totaal van 7077 euro. Dit bedrag werd vorige week integraal aan SOS Kinderdorpen geschonken. Bedankt aan iedereen voor de steun!

Donderdag 5 maart 2015 (20.00u.) : THEMA-AVOND OUDERCOMITE rond focus en concentratie.

Digitale detox, de geest weer scherp krijgen, dat lichaam weer fit, ... Er bestaan heel wat manieren om de focus te herwinnen en de concentratie weer 100% te krijgen!
Het is met een karrevracht aan bruikbare en handige tips voor jong en oud dat performance coach Wim Rombaut zijn publiek telkens weet te verblijden. 
Zegt het u wat? Noteer dan alvast donderdag 5 maart 2015 in uw gloednieuwe zakagenda of de kalender van uw smartphone. Want om 20.00u. die dag nodigt het oudercomité u van harte uit op zijn jaarlijkse thema-avond.