U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 1 – EENENTWINTIGSTE JAARGANG – 1 SEPTEMBER 2015

Beurtelings Parkeren verschijnt op geregelde tijdstippen voor de leerlingen, hun ouders, personeelsleden en sympathisanten van het Jan-van-Ruusbroeckollege en staat ook op de schoolsite www.ruusbroec.be. De redactieploeg bestaat uit het directieteam: de directeur, mevr. V. Thielemans, en de adjuncten, mevr. K. Vanoverbeke en dhr. D. Wastiels. Hun pen wordt  vaak ondersteund door (oud-)leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en leerlingen.

VAN DE REDACTIE

Samen op weg.
Heb jij dat gevoel ook wel eens?
Dat gevoel dat je samen mag gaan.
Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken.

Op weg
Heb jij dat gevoel ook wel eens?
Dat gevoel dat je verwacht wordt.
Dat gevoel dat er een einddoel is

Samen
Heb je dat gevoel wel eens?
Dat gevoel dat er nog iemand is.
Dat gevoel dat
samen deugd doet.

De schoolbel is gegaan … we genieten vandaag van een kwartiertje zomer van de leerlingenraad VOICE en een heus 911-spel van de zesdejaars voor de eerstejaars … Het traject is begonnen! We wensen iedereen een verbindend en leerrijk schooljaar. Het 48ste voor het Jan-van-Ruusbroeckollege.

 

LIEF EN LEED

De bruidsklokken luidden voor

In deze mooie zomer zijn twee collega’s in het huwelijksbootje gestapt. Eerst was het de beurt aan onthaalmedewerkster mevr. Delgouffe en een week later aan mevr. Bruylandt (leerkracht L.O. en informatica). We wensen beide koppels alle geluk en veel rozengeur en maneschijn. Van harte proficiat!

Babyboom

De ooievaar deed in het begin van de zomervakantie goed zijn best. Eerst kwam de kleine Ella piepen, derde kindje van mevr. Duyck (leerkracht Latijn en Grieks). Nadien en op dezelfde dag: de stoere Floris, derde kindje van dhr. Das (leerkracht Nederlands en Engels) en de schattige Pia, eerste dochtertje van dhr. Van Cauwelaert (leerkracht aardrijkskunde, chemie en fysica). Ook in de familie van oud-leerkracht mevr. Van de Winkel kwam er een baby’tje bij, de kleine Marie. We wensen alle ouders en grootouders van harte proficiat!

NIEUWE LICHTING

Samen met 160 eerstejaars starten ook heel wat leerkrachten en een studiemeester vandaag op ons college. Wij verwelkomen

 1. dhr. B. BOELENS, leerkracht LO in de derde graad

 2. mevr. L. CLAESSENS, leerkracht Nederlands in de eerste graad

 3. dhr. B. DE BAERE, interimaris van mevr. Robberechts, leerkracht wiskunde in de tweede graad  (vanaf 7 september)

 4. dhr. A. DE COCK, leerkracht Frans in de eerste graad

 5. dhr. J. JANSSEN, leerkracht geschiedenis in de eerste graad

 6. dhr. B. MOERENHOUT, studiemeester

 7. mevr. L. VAN HUMBEECK, interimaris van mevr. Auweryckx, leerkracht Engels in het tweede en derde jaar

 8. mevr. M. VAN LIEFDE, interimaris van mevr. Lodewick, leerkracht Duits in het vierde, vijfde en zesde jaar

 9. dhr. J. VAN LOMBERGEN, leerkracht techniek in de eerste graad

 10. mevr. J. NIEUWBORG, interimaris van mevr. Duyck, leerkracht Latijn in het tweede, vijfde en zesde jaar

 11. mevr. I. VANREPPELEN, interimaris van mevr. Van Den Berge, leerkracht Frans in het derde jaar

We wensen zowel de pelikaantjes uit het eerste jaar als de personeelsleden veel geluk in hun nieuwe school! Het lerarenkorps en het secretariaat zijn blij met de versterking.

ANDERE AANTALLEN

Onze schoolpoorten stonden deze ochtend wagenwijd open om 715 leerlingen te ontvangen. Op het einde van de eerste lesdag en zeker op het einde van de eerste schoolweek zullen we met zekerheid weten met hoeveel jongeren we aan het schooltraject van 2015-2016 kunnen beginnen. Deze leerlingen zitten verdeeld over 42 klasgroepen.
Zij worden omringd door 81 leerkrachten, 8 secretariaatsmedewerkers, 6 mensen van het onderhoudspersoneel, 2 adjuncten en 1 directeur. Op 30 september gaat dhr. Renders (sec II) met pensioen. Zowel mevr. Vaeremans (leerkracht biologie) als mevr. De Cock (conciërge) zijn aan hun laatste schooljaar begonnen.

We rekenen ook op een goede samenwerking met de ouders. Samen met hen bouwen we aan een opvoedingsdriehoek met de jongeren. Warme communicatie is in alles ons sleutelwoord. We wensen iedereen een boeiend en leerrijk Ruusbroecjaar!

VERBOUWINGEN

Het is nog even wachten op de bouwvergunning en nadien op de startdatum van de werkzaamheden. Onze ideale timing is: starten op 1 oktober 2015 en afronden op 15 augustus 2016. Van het grootste oorspronkelijke schoolgebouw gaan we de gevelpanelen en ramen vervangen. De bedoeling is de school energiezuiniger te maken. De uitvoering van het werk verloopt in vijf fasen, zodat we ondertussen ook de school draaiende kunnen houden. Sowieso plaatsen we op 30 september reeds zes containerklassen op de speelplaats (twee op de kleine en vier op de grote). Zodra meer nieuws bekend is, zullen we uitvoeriger berichten.

BLOG

In een schooljaar met verbouwingen is informatie belangrijker dan ooit. Daarom voegen we binnenkort een communicatiekanaal toe: een Ruusbroecblog. Verwacht hier niet te veel van, het is gewoon het proberen waard! Binnenkort op onze site.

LEERLINGENKAARTEN

Wegens besparingen op het departement Onderwijs krijgen we de leerlingenkaarten voor onze Ruusbroecers niet meer gratis, zoals vorige jaren via Maks. Gelukkig neemt VSK dit over. Als alles goed verloopt krijgen we onze bestelling 3 of 4 september toegestuurd. Daar het een nieuw systeem is, is het ook voor ons nog afwachten hoe ze er zullen uitzien en hoe we de verdeling gaan moeten uitvoeren.

RIJBEWIJS OP SCHOOL

Ook Rijbewijs op school wordt wegens besparingen aangepast. Het zal niet meer mogelijk zijn om tijdens je humaniora gratis je theoretisch rijbewijs te behalen. We geven de vernieuwde informatie door aan de betrokken leerlingen en zullen zien of er nog voldoende interesse is. Wij trekken er niet automatisch een streep door voor onze leerlingen van de derde graad.

MIDDAGPAUZE

Op Ruusbroec zijn de middagpauzes heel gezellig, getuige hiervan lokaal 5/6. Binnenkort beginnen de middagsportactiviteiten weer en kan je ook ’s middags extra gaan zwemmen. Lokaal 202 blijft het lokaal voor de stille studie. Inhaaltoetsen afleggen kan enkel op woensdagmiddag in lokaal 114 (of op een afgesproken moment onder toezicht van de eigen vakleerkracht).
De groepswerkstudie verplaatsen we naar refter 3 in combinatie met de spelletjesrefter. De oudere leerlingen zullen hun best doen om na het eten de tafels snel en mooi proper te maken. Bij mooi weer maken zij trouwens liever gebruik van de picknicktafels op het terras. We verwachten dat de jongere leerlingen de strips en spelletjes op deze manier opnieuw zullen ontdekken!

CAMERA’S

De school is opnieuw uitgerust met degelijke camera’s en een handig systeem om de beelden te bekijken. Niemand komt nog ongezien de school binnen … hopelijk!
Ook de deur van de leerlingeningang werd vernieuwd. Let vooral goed op met rolboekentassen of koffers (bij meerdaagse uitstappen)!

RAPPORTEN

Het actieplan rond evaluatie zorgt voor enkele aanpassingen voor de leerlingen. In de derde graad zijn er vier DW-rapporten: twee in het eerste trimester en twee in het tweede semester. Beide examenreeksen zullen 11 dagen tellen.
Vanaf het derde jaar verandert de puntenverhouding voor de vreemdetalenvakken (Frans, Engels en Duits). 50 % van het trimestertotaal kan vergaard worden met DW en de andere 50 % met de ST. Voor meer informatie verwijzen we naar het rapport.
Voor de leerkrachten zijn dit de kernpunten van leerlingenevaluatie: fouten maken mag, uit je fouten kan je leren, groeikansen moet je grijpen, je grenzen moet je leren kennen, en als je alles geeft, heb je jezelf nooit iets te verwijten.

MEDISCH TOEZICHT OP SCHOOL

Voor de raadpleging door de schoolarts en de verpleegkundige van het CLB zullen de eerste- en derdejaars zich niet meer hoeven te verplaatsen.
Dit medisch consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de jongeren. We voorzien op school in goed ingerichte ruimtes volgens de kwaliteitsnormen van het CLB. Het zal voor iedereen een aanpassing zijn, maar deze regeling biedt alleen maar voordelen: geen vervoerskosten meer, een rustige en comfortabele omgeving, en de lessen worden minder lang onderbroken. De leerlingen zullen zich ook beter voelen in hun vertrouwde omgeving op school en de privacy is verzekerd. Deze manier van werken is alleszins uniek in Brussel in het secundair onderwijs!

NIEUWS VAN DE ADJUNCTEN

Mevr. Vanoverbeke en dhr. Wastiels starten op 1 september als adjuncten op het college. Mevr. Vanoverbeke zal zich vooral kunnen uitleven in de zorgbegeleiding (in overleg met de leerlingbegeleiders) en de kalender, terwijl dhr. Wastiels  de dagdagelijkse werking van de school (secretariaat, activiteiten, schoolfeest…) onder handen zal nemen.  Beiden staan ook in voor orde en tucht op de school. Heel concreet zal mevr. Vanoverbeke  zich ontfermen over de tweede en de derde graad en dhr. Wastiels zal diezelfde taak in de eerste graad op zich nemen. Er zijn natuurlijk nog tal van andere domeinen die in hun takenpakket zitten, maar dat zijn items die zichzelf wel zullen gaan uitwijzen. Ze zijn alleszins met veel positieve energie gestart.

NIEUW JASJE VOOR BP

Op dit moment lezen jullie BP zoals tevoren: editie 1 geprint. De volgende versies leest ieder via zijn mailbox of op onze site www.ruusbroec.be. Dit schooljaar maken we werk van een nieuwe lay-out voor ons informatiekrantje. Misschien is onze aanpak grondiger dan enkel een opsmuk en misschien zullen we ook op andere tijdstippen communiceren dan tweewekelijks. Tijd brengt raad!

RUUSBROECQUIZ

De derde algemene ruusbroecquiz gaat door vrijdag 16 oktober 2015 in de sportzaal van de school. Inschrijven kan via economaat@ruusbroec.be. Let op, de plaatsen zijn beperkt.

ZOMERKAMP ZWITSERLAND

Op 3 juli stonden 69 enthousiastelingen paraat om een nieuw avontuur te schrijven in de Zwitserse bergen. Het werd letterlijk en figuurlijk een waar hoogtepunt van 25 jaar Ruusbroeckampen. Dank aan alle leden en leiders voor dit fantastisch geslaagd gebeuren dat ongetwijfeld nog lang zal nazinderen onder de groepsleden.  Er werden hier ware onverbrekelijke vriendschapsbanden gesmeed doorheen al die aangeboden uitdagingen. Wie graag de echte sfeer van ons zomerkamp wil opsnuiven nodigen we uit om te komen kijken naar onze slide show én filmvoorstelling op zaterdagavond 10 oktober. Stip alvast deze datum in je kalender aan!