U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 2 – EENENTWINTIGSTE JAARGANG – 22 SEPTEMBER 2015

VAN DE REDACTIE

Na een mooie zomer toch geen warme nazomer. Jammer, maar het heeft de jongeren van JKK alleszins niet tegengehouden om iedereen op te roepen om met de fiets naar school te komen. Daarnaast trok onze leerlingenraad VOICE enthousiast op weekend. Wat hebben we toch geweldige jongeren die op zovele vlakken verantwoordelijkheden opnemen. Zich blijven inzetten om van onze school een warme school te maken. En zo zijn we weer gestart met een dankbaar gevoel.

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij isdichtdoen en verpakken in de goede gedachtenter herinnering. - Ward Bruyninckx

Wij gedenken de vader van dhr. Knapen (afgevaardigde van Cebeco), de overgrootmoeder van Aiko Willems (1 LD) en de grootvader van Kato Anciaux (3 EcB1).

9.1.1. SPEL

Op 1 september hebben de nieuwbakken zesdejaars hun best gedaan om de al even nieuwe eerstejaars een warm welkom te geven. Dit gebeurde met een groot Cluedospel. Hierdoor kregen de eerstejaars de kans om samen met onze oudsten de school te ontdekken. Het moordfilmpje – mevr. Thielemans moest eraan geloven; wie had dat gedacht, mevr. Heyvaert? - was ook dit jaar weer heel professioneel gemaakt door enkele zesdejaars (waarvoor dank!). Onze eerstejaars lopen nu met iets meer vertrouwen door de schoolgebouwen en weten dat ze op hun monitoren uit het zesde jaar kunnen rekenen. Lichtaart zal hen hier zeker nog meer bij helpen.

GELDINZAMELACTIES

September is een dure maand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. En toch durven we u binnenkort twee keer om geld vragen. Voor twee totaal verschillende projecten met een totaal verschillend publiek.
Ten eerste krijgt u deze week bij de individuele foto’s van uw kind een overschrijvingsformulier van Caritas Internationaal om Syrische kinderen op de vlucht onderwijs te kunnen aanbieden. Het is ons de voorbije weken immers duidelijk geworden dat de vluchtelingenproblematiek zowel onze leerlingen als onze leerkrachten niet onberoerd laat. Bovendien kunnen we vanuit de waarden van ons opvoedingsproject onze ogen niet sluiten voor deze internationale crisis. We zijn daarom ingegaan op de oproep van de Jezuïeten om financiële hulp te bieden. JRS (Jesuit Refugee Service) werkt zo een netwerk uit om vluchtelingen op te vangen. Alle info vinden jullie op de site www.jrsbelgium.org. Willen jullie dit project ook steunen, dan kan dit via rekeningnummer TRIODOS BE40 5230 8069 3163.
Daarnaast plannen we een geldinzamelactie voor de verbouwing van het schoolgebouw. Het is een luxe dat we onze schoolgebouwen kunnen vernieuwen terwijl sommige mensen zelfs geen schoolgebouwen hebben en dat beseffen we, maar om tot een duurzamer en energiezuiniger schoolgebouw te komen, gaan we uw steun ook goed kunnen gebruiken. Binnenkort meer daarover.

VLUCHTELINGENCRISIS: HOE KUNNEN WIJ OP SCHOOL CONCREET HELPEN?

We zijn met enkele leerkrachten naar het vluchtelingenkamp in het Maximiliaanpark in Brussel geweest. De noden zijn groot. Onze school kan helpen, daarom willen we actie ondernemen.
We zamelen op school volgende spullen in:

  • deodorant (zowel voor mannen als vrouwen)

  • sokken (alle maten, voor alle leeftijden)

  • keukenhanddoeken

  • vuilniszakken

Jullie kunnen deze spullen naar de hal bij het leefsleutellokaal brengen en in de juiste dozen deponeren.

We zullen ook onder leerkrachtenbegeleiding met vrijwilligers uit de derde graad op woensdag na school naar het vluchtelingenkamp zelf gaan. Concreet kunnen we kinderen animeren, lesgeven, opruimen, helpen in de keuken of gewoon praten met de mensen en onze betrokkenheid tonen. Wie meewil, kan zich op het terras inschrijven op de daartoe voorziene lijst.

We zijn er echt van overtuigd dat helpen helpt! We zijn ook overtuigd van jullie engagement. Alvast bedankt! (De begeleidende leerkrachten)

SPORTDAG

Terwijl onze eerstejaars en de monitoren naar Lichtaart zijn, hebben alle andere jaren hun sportdag. We wensen onze eerstes een warme driedaagse en tweedes tot zesdes een sportieve en hopelijk zonnige dag.

VOICE

De eerste twee acties van VOICE zitten er reeds op. Een kwartiertje langer zomer op 1 september en de dag van de sportclubs. Misschien niet voor iedereen duidelijk dat dit initiatieven van VOICE zijn, maar van onze naambekendheid willen we dit jaar zeker werk maken. Het voorbije weekend hebben we een serieuze brainstorm gehouden. We gaan dit jaar nog meer inzetten op inspraak en de mening van alle leerlingen. Onze vertrouwde acties zoals carnaval en films tijdens de middag, staan zeker ook nog op het programma. Het schooljaar 2015-2016 belooft weer een leuk en vooral ook productief jaar te worden.

LOKAAL 56

Lokaal 56 werd vorige week officieel geopend met als verantwoordelijken Nazanin Kashefi (6 HW), Anton Zhang (6 EcWi) en Alexander Habets (6 EcMT). Dit jaar hebben we er ook voor gekozen om met verantwoordelijken van het vijfde jaar te werken Olivier Hulpiau (5 EcMT) en Preben Van Nieuland (5 EcMT).
Alexander: We beseffen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben, maar we zijn ervan overtuigd dat we met een sterk team zitten. De eerste twee weken zijn nu achter de rug en iedereen is enthousiast over het werk dat we reeds in het lokaal gestoken hebben. Zo hebben we een kunstwerk gemaakt en hebben we het lokaal een make-over gegeven. Voorts werken we aan de herstelling van een kapotte kickertafel en zijn we bezig met het aankleden van de muren met posters, vlaggen en oude vinylplaten.

SCOUTS

Wij zijn Scouts Ruusbroec! Avonturen, lachen, koken, grenzen verleggen, verantwoordelijkheid, opkomen voor jezelf en elkaar, amuseren, doorzetten, buitenspelen, samenleven, natuur, genieten, uitdagingen, vindingrijk zijn, jezelf ontplooien, beste vrienden en gewoon gelukkig zijn, zijn dingen die spontaan in ons opkomen bij het horen van het woord scouts.
Laat onze naam je echter niet misleiden; niet al onze leden zitten op het Jan-van-Ruusbroeckollege. Een aantal natuurlijk wel, en daarom is het de ideale manier om je medeleerlingen op een andere manier te leren kennen! Tegelijkertijd maak je ook geweldige vrienden van buiten school.
(Bijna) elke zaterdag spreken wij af van 14.00u. tot 17.00u. om dingen te doen die je op een scoutsloze zaterdag niet doet: een stadsspel in Brussel, een casino-avond, onze eigen paintball, een bosspel in de Kattebergen,… En jullie zijn méér dan welkom! Zaterdag 26 september en zaterdag 3 oktober organiseren we speciaal voor jullie twee proefvergaderingen, langskomen is dus de boodschap! Indien jullie liever op een ander moment eens willen passeren, kan dit natuurlijk ook. Check wel even wanneer de vergadering dan plaatsvindt door een mailtje te sturen naar info@scoutsruusbroec.be, of eens te bellen naar het nummer 0478/04.23.20. Hopelijk tot binnenkort!

JKK

De voorbije week was het de week van vervoering. Reden genoeg voor JKK om in actie te schieten en alle jongeren op school aan te sporen om met de fiets of het openbaar vervoer naar school te komen. Het is immers de ideale manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Elke ochtend kregen de fietsers een warm applaus en vrijdag werden ze verrast met een zadelhoes en een lekkere appel. Daarnaast heeft JKK ook letterlijk in de spotlights gestaan. Enkele leden werden voor een introfilmpje van de nieuwe theatervoorstelling van Dimitri Verhulst Konijn met pruimen geïnterviewd. Ze konden hun visie geven over de milieuproblematiek. De eigenzinnige theatervoorstelling vormt het uitgangspunt van een educatief pakket over olieontginning in het Amazonegebied. Bos+, een organisatie die vorig schooljaar samengewerkt heeft met JKK, werkt hiervoor samen met Laika, Goodplanet en MOS. Op maandag 5 oktober, tijdens onze pedagogische studiedag, speelt Laika Konijn met pruimen in Zinnema in Anderlecht.

HERINNERING RUUSBROECQUIZ

De derde algemene Ruusbroecquiz gaat door op vrijdag 16 oktober 2015 in de sportzaal van de school. Inschrijven kan nog steeds via economaat@ruusbroec.be. Maximaal vijf personen per ploeg en de kostprijs is 20 euro per ploeg.

ZENMEDITATIE

Iedere maandagavond om 19.30u. is er gelegenheid tot zenmeditatie.  Zitten in stilte en aandacht is een unieke ervaring, zo blijkt iedere keer weer.
De groep wordt begeleid door dhr. Erik Ooms (oud-leraar), die iedere week een korte toelichting geeft bij een zenthema. Afgelopen zomer kreeg hij van zenmeester Ton Lathouwers leraarbevoegdheid in de Maha Karuna zentraditie (Groot Mededogen): http://www.mahakarunachan.nl. Geen enkele voorkennis is vereist en u kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. De meditatie is gratis. Meer informatie vindt u op de website http://www.oomserik.com/zenwebsite.