U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 13– VIJFTIENDE JAARGANG – 07 MEI 2010

VAN DE REDACTIE

Er was eens een man die drie zonen had.
De drie jongens maakten altijd ruzie, 's morgens en 's avonds.
Altijd maar vechten en nog eens vechten!
Op een dag zei de vader: "Breng me zoveel takken als je kunt dragen!"
De jongens renden het bos in om takken te verzamelen en ieder van hen kwam terug met een bos takken.
"Neem nu ieder één tak", zei hun vader, "en probeer hem te breken".
"Makkelijk", zeiden de jongens en ze braken hun stokken in tweeën.
Bind nu alle stokken met een touw samen", zei de vader, "en probeer nu de hele bos takken te breken."
Ze probeerden het om de beurt, maar de takken die afzonderlijk zo gemakkelijk gebroken konden worden, waren samengebonden zo sterk als staal.
"Zie je", zei de vader, "wat jullie met deze stokken doen, kan ook met jullie gebeuren. Wanneer je altijd voor jezelf vecht, word je eenzaam. En als je alleen bent, kun je gemakkelijk aangevallen en gebroken worden. Samen zijn jullie zo sterk als deze bos takken, samen houden we stand, afzonderlijk vallen we."
Dat geldt voor stokken, voor kinderen, voor volwassenen, voor de leerlingen van elke klas, ...

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Net na de paasvakantie werd het eerste dochtertje van dhr. Van den Cruijce (leerkracht wiskunde en informatica) geboren, Isolde. Nu kan het sprookje echt beginnen. Proficiat aan moeke en vake!
Op donderdag 29 april stuurde Anton ons een prentbriefkaart na een spannende reis van 9 maanden. Hij is ondertussen lekker thuis bij mama en papa. Proficiat aan mevr. Troost (oud-leerkracht) en haar echtgenoot!
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

FEESTSTEMMING

Dankzij de enorme inzet van ouders, leerlingen en personeel werd het schoolfeest ontegensprekelijk opnieuw een succes. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind en lieten het slechts op zondagvoormiddag even goed doorregenen.
230 sportievelingen namen deel aan de triatlon, georganiseerd door de sportleerkrachten. Op de kleine speelplaats werd een stand gesjord door de scouts. 136 van de in januari al aangemelde nieuwe leerlingen kwamen zich (tussen communie- en andere feesten door) inschrijven. Vaklokalen en tentoonstellingen vormden een mooi parcours voor al deze jonge mensen en hun gidsen van het eerste of het tweede jaar. Ook voor de eigen leerlingen was er heel wat te beleven : een bungee-trampoline, een knutselatelier voor de kleinsten, het spektakel De wraak van Molotov met de leerlingen van de eerste moderne op de planken, tentoonstellingen met creatieve werkjes van de leerlingen, een gebedsviering, een aperitiefconcert, beeldmateriaal uit de P.O.-lessen van 1 en 3, … Wie van dit alles honger of dorst kreeg, kon terecht in de wijnbar met bubbels, het pleintje voor een fris streekbiertje of lekkere koffie met taart, of het schoolrestaurant, waar het rijke aanbod aan gerechten alle aanwezigen heerlijk liet genieten. Op het eerste gezicht blijkt al dat lekkers trouwens ook goed opgebracht te hebben! De triatlon zorgde dit jaar voor extra veel dorstigen in ‘t Pleintje op zaterdag met de hotdogs als extra lokmiddel. De centjes zullen goed besteed worden bij de inrichting van het auditorium. De kunstveiling kende niet het verhoopte succes, maar was toch een mooie eyecatcher tijdens het feestweekend.
DANK aan allen die een bijdrage leverden voor het welslagen van een (h)eerlijk schoolfeest !

SPECIALE LESWEEK

In het schema van de klassieke of cultuurdag(en) kan je zien wat je volgende week te wachten staat. De informatiebrieven werden door de klaskoeriers uitgedeeld. Bij de begeleidende leerkrachten kan je nog meer uitleg krijgen. Kijk, samen met je ouders, naar de start- en einduren die hopelijk niet te fel verstoord worden door fileleed. Maak er allemaal leerrijke momenten van!

BLOKPAKKETTEN

Vliegen de boeken en nota’s je om de oren? Weet je niet waar eerst te beginnen? Zie je het even niet zitten? Kun je nergens met je verhaal terecht? Kortom, heb je nood aan een anonieme babbel?
Op school kan je niet alleen bij je vrienden en klasgenoten terecht, ook de graadcoördinatoren, de leerkrachten, de studiemeesters, de directie en het CLB maken graag tijd voor een motiverende babbel. Zoek je een ander advies, dan kan je ook te rade gaan bij Teleblok.
De laatste examenperiode van het schooljaar staat weer voor de deur. Voor sommigen is dit een lachertje, anderen vinden het geen pretje. Gelukkig is CM-Teleblok ook in 2010 weer een luisterend oor voor blokkend Vlaanderen en omgeving, dit reeds voor de 22e keer.
Teleblok is bereikbaar op het gratis nummer 0800/13144 van 27 mei tot 24 juni 2010, telkens van 14 tot 23 uur, 7 dagen op 7. De oproep is volledig anoniem, er verschijnt niets op de telefoonfactuur.
Chatten kan op www.teleblok.be, elke dag tussen 17 en 23 uur. Die website biedt ook interessante tips! Succes met de examens!

STUDIEKEUZE

Onmiddellijk na de examens (en voor 10 juli) verwachten we van alle leerlingen, maar voornamelijk van het eerste, tweede en vierde jaar een doordachte studiekeuze op papier. Bij het eindrapport zullen we een inschrijvingsformulier toevoegen.
De graadcoördinatoren informeren de verschillende klassen, maar ook ouders nodigen we op donderdag 27 mei graag uit voor een ruime uitleg.
De jongeren zelf kunnen reeds een proefkeuze doorgeven. Tijdens deze studiekeuze-ouderavond worden geen individuele leerlingen besproken, toch is de algemene informatie voor de ouders een goede basis om samen met hun kind tot een juiste keuze te komen. Ook de proefkeuze van de ouders kan via de klassenleerkracht doorgegeven worden.

SPORTKAMP VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM HEEMBEEK-MUTSAARD

Tijdens de vakantieperiode is het aanbod aan activiteiten groot. Ook een sportkamp voor 12 tot 16-jarigen van 5 tot 9 juli met het college als thuisbasis is een optie. Een inschrijvingsformulier kan je hier downloaden. Voor meer info kan je terecht bij Patricia van het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard, tel. 02/268.20.82

CHILI

Zoals al bericht, trekt een groep van 14 vijfdejaars van ons eigen college en van het Sint-Jan Berchmanscollege tijdens de zomervakantie naar Chili voor een inleefreis van 5 weken.
De groep vertrekt samen met de begeleidster, mevr. Van Belle, op 6 juli naar Santiago de Chile en wordt hier opnieuw verwacht op 7 augustus.
Onze leerlingen zullen verblijven bij individuele families en (maximum per 2) school lopen in een aantal sj-colleges in Santiago (een grootstad van 4 miljoen inwoners) of in het meer zuidelijke Puerto Montt.
Tijdens die periode zullen ze een drietal weken gewoon school lopen en één week de wintervakantie met hun familie doorbrengen. De derde week gaan ze met zijn allen op bouwkamp en zullen ze, samen met duizenden Chileense leerlingen en studenten, werken aan de bouw van houten huisjes in het door een aardbeving geteisterde streek.
Volgend schooljaar mogen wij een gelijkaardig tegenbezoek verwachten van Zuid-Amerikaanse sj-leerlingen (Bolivia, Mexico, Uruguay, Argentinië, Chili). Zij zullen van 26 september tot 20 november op onze beide colleges school lopen en bij individuele families verblijven. Op Ruusbroec zullen ze zeker ook ingeschakeld worden in de voorbereiding van de projectdagen met als thema Zuid-Amerika.
Kandidaat gastgezinnen om deze jongeren op te vangen kunnen nu al contact opnemen met de directie.

KLAAR VOOR DE EINDSPURT

De laatste examenperiode van het schooljaar staat weer voor de deur. Alle leerlingen kregen na het schoolfeest via de klaskoeriers een print van hun examenrooster. Binnen 5 à 6 weken is het al zo ver. Tijd dus om de eigen studiemethode onder de loep te nemen. Onderstaande checklist kan helpen bij een efficiënte aanpak.
Formuleer voor jezelf de nodige actiepunten en maak er ook echt werk van ! Succes met je studies.