U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 12 – EENENTWINTIGSTE JAARGANG – 29 JUNI 2016

VAN DE REDACTIE

We zijn bergbeklimmers, die na een lange tocht een top bereikt hebben.
Hopelijk heb je de berg overwonnen en ben je geslaagd.
Hopelijk heb je je hier thuis gevoeld in je klas.
Hopelijk was er altijd wel iemand die met een hart naar je luisterde,

die je begreep en een duwtje gaf als het even niet meezat.
Hopelijk was er altijd wel iemand die je met gezond verstand tot rede bracht als je even de moed liet zakken.
Hopelijk was er altijd wel iemand in wie je God ontmoette.

Vandaag zijn we dankbaar voor alles, voor elkaar en voor God.
Wie boven op een berg staat, voelt de adem van God en weet dat het boeiende leven zijn geschenk is.

Dankbaar sluiten we dit schooljaar af! We zijn tevreden over de manier van samenleven binnen de schoolmuren en we zijn even tevreden over de momenten waarop we buiten de schoolmuren gingen leren en ontdekken. De schoolmuren zelf stemmen ons op dit moment minder gelukkig, omdat de timing totaal niet gevolgd werd. Aan de andere kant zorgde de verbouwing van de vliesgevels niet voor hinder tijdens de juni-examens en kunnen we uitkijken naar iets nieuws tegen het begin van volgend schooljaar! We blijven hopen dat er nog veel werk kan verzet worden voor de aanvang van de bouwvakantie.
Onze eigen schoolvakantie gaan we echter niet uitstellen. Geniet met volle teugen van deze zomer en van de mooie momenten thuis of op een andere plek. Een goed bergkamp in Zwitserland gewenst aan de heren Croonenborghs en Debraekeleer, mevrouw Eenens, de andere begeleiders en de vele leerlingen!
Beste Ruusbroecers, geniet van de vrijheid, breng respect op voor de natuur en maak tijd voor je vrienden … met je blote tenen in het gras of op het strand! Aan iedereen een zalige zomervakantie gewenst!

We zien onze leerlingen graag terug op school op donderdag 1 september om 8.25 uur.

 

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootvader van Arno Vandiest (1 MA) en van Margaux De Greef (6 HW), de grootmoeder van Arthur (3 LB) en Anthony (6LWI6) de Schutter, en de grootmoeder van Pierre-Henri (2 LA) en Guillaume (6 LaMT) Nelis. Wij gedenken eveneens de tante van mevr. Tousis (leerkracht Frans).

PENNENGELUID

Begin juni was het weer genieten in het auditorium van een middag vol poëzie. Arno Vandiest (1 MA) zorgde voor een mooie titel voor de uitgave van de JvR-gedichtenwedstrijd: Ik kon je glimlach nog horen. Binnenkort smukken de gedichten de administratieve gang weer op en de zomerse exemplaren hieronder passen zeer goed in de laatste Ruusbroecinfo van dit schooljaar.

Liggend op het strand,
kijkend naar de overkant.
Vakantie is plezant!

Laurens Parein (1 LE)

 

Vreugde

De geur van gras
het licht van een fladderende vlinder
vonkjes in je huid
een traan van blijdschap
intens
een paar minuten
leef ik tijdloos

Jakoba De Greef (2 MA)

HOLIDAY F(OR)EVER

Twee collega’s maken zich op voor hun pensioen: mevr. G. De Cock (conciërge) op 1 augustus en mevr. M. Vaeremans (leerkracht biologie) op 1 september 2016. Beide collega’s zwaaien we morgen samen met alle (oud-)personeelsleden uit tijdens de traditionele BBQ op de laatste middag van het schooljaar. We danken beide dames hartelijk voor hun gedrevenheid en inzet al die jaren op ons college. We wensen hun een mooie toekomst!

 

VOICE DOET HET EENS ANDERS

Het is waar. Het is eind juni en er zijn nog geen nieuwe ondervoorzitters of leden gekozen voor VOICE. En dat is niet omdat VOICE lijdt aan uitstelgedrag. Integendeel. Er waait een nieuwe wind door leerlingenraad-land, die de werking van VOICE wil optimaliseren en een nieuwe boost wil geven. Daarom komen enkele enthousiaste VOICE-leden van de derde graad tijdens de grote vakantie samen voor een grootse brainstormdag met de VOICE-coaches. Uit die dag zullen naast heel wat goede ideeën ook een nieuwe naam voor voorzitter en ondervoorzitter komen. Er zijn alvast voldoende enthousiaste en goede kandidaten, dat wordt dus geen probleem. Zaterdag 17 september komt er dan een startdag voor alle oude en nieuwe VOICE-leden. Wie zich eind mei kandidaat stelde, houdt die dag dus maar beter vrij. Samen bepalen we de VOICE-kalender voor 2016-2017 en werken we al enkele concrete acties uit. Na de startdag bepalen we dan wie bij de vaste kern van VOICE zal blijven en wie occasionele helper wordt. Een ding staat vast: met zoveel enthousiaste leerlingen kan het nieuwe werkjaar van VOICE niet anders dan spetterend worden!

NIEUW

Mevr. G. Humblet-Clybouw is gedurende twee schooljaren de nieuwe voorzitter van het oudercomité. Samen met dhr. Vander Slaghmolen en een kernteam vormt zij het nieuwe bestuur. Concrete info volgt in september. We danken mevr. Eygemans voor haar jarenlange inzet!

Jullie zagen al wel dat de leerkrachten er helemaal klaar voor zijn … voor het gebruik van de twee nieuwe drankfonteintjes die volgend schooljaar geplaatst zullen zijn. Met hun kleurrijke drinkbus – in rode passie, groene frisheid, blauwe rust of gele warmte – kunnen ze voortaan in de bar of in refter 3 water tanken. Hopelijk brengen ook onze leerlingen dagelijks een eigen drinkbus mee vanaf het begin van volgend schooljaar. Allen op zoek dus naar een toffe drinkbus en een stevige brooddoos! Hartelijk dank aan het oudercomité en de vele ouders die een vrijwillige bijdrage gestort hebben!

Nieuw zijn de vloeren in het M.O.-lokaal en de kapel. In de muziekklas is met de creativiteit van het MEP-project zelfs meer gebeurd. Ga zeker eens een kijkje nemen tijdens het oudercontact. In de kapel zullen de leerlingen van het derde jaar met mevr. Walrave een glasraam ontwerpen. Ook de verdere inkleding zal beter aansluiten bij de klasvieringen en bezinningsmomenten die daar tijdens het jaar plaatshebben.

Op pedagogisch vlak gaan we voor een digitale schoolagenda en een papieren planningsagenda voor alle leerlingen. De papieren agenda zal bij uitstek het planningsinstrument worden voor het schoolwerk en wordt ook afgegeven op het einde van het schooljaar. De digitale schoolagenda wordt door alle vakleerkrachten ingevuld en zorgt voor een correct overzicht van de lesinhoud en evaluatiemomenten. Tijdens het schooljaar zullen we ook de communicatie digitaal organiseren en bekijken we of we ons leerlingvolgsysteem en rapport binnen hetzelfde pakket zullen benutten. Alles zal zijn tijd nemen om dit goed te ontwikkelen. Sowieso behouden we ook onze website b.v. als visitekaartje voor nieuwe bezoekers.

We kunnen u meedelen dat de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure 2017-2018 volledig gelijklopend is met het vorige jaar met een digitale tijdsregistratie op woensdag 22 februari 2017 om 13.00u. De uitleg staat op onze website. Gelieve de informatie door te geven aan toekomstige leerlingen.

STUDENT AT WORK

Voor veel van onze jongeren is een studentenjob de eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Om studenten beter te ondersteunen bij hun eerste werkervaringen, heeft de RSZ de website Student@work ontwikkeld. Je kan er informatie vinden over de reglementering en je kan er terecht met vragen.

BOEKENLIJSTEN

Het staat iedereen vrij de schoolboeken via eender welke boekhandel of online te bestellen. Wil je boeken bestellen via Iddink dan kan dat vanaf nu. De boekenlijsten staan online. Ga naar www.iddink.be en klik op de optie bestellen. Je kunt daar een persoonlijke account aanmaken. Tijdens het bestellen wordt naar je schoolcode GZ3Y9ZN6 gevraagd. Bestellen voor 4 juli 2016 levert voordelen op!

HAAST EN SPOED

Het woord haast is niet van toepassing op de verbouwingswerken die al lange tijd gaande zijn. Toch is er een beetje nieuws te melden!

  1. Alle productietekeningen zijn klaar en goedgekeurd.

  2. Op enkele plaatsen wordt een extra verbindingsprofiel toegevoegd en dat dient nog in dezelfde kleur als de ramen gelakt te worden. Concreet: nog een week voorbereidingstijd extra.

  3. Op maandag 4 juli start de opbouw van de gevel van fase 1. Het gebouw zal dan drie maanden open gelegen hebben zonder dat er schot in de zaak kwam, en het was zeker niet aangenaam gedurende al die maanden de huur van de mobiele units te moeten betalen. We blijven hopen dat er veel bouwactiviteit zal zijn deze zomer. Sowieso zal het erom spannen om fase 3 afgewerkt te krijgen tegen 1 september.

  4. De afbraak van fase 5 start op 15 september.

  5. Goed nieuws: dankzij de stortingen van vele milde schenkers en dankzij de opbrengst van het schoolfeest kunnen we voor alle klaslokalen van fase 1-2-3-4 nieuwe tafels kopen. De leerlingen zullen in al die klassen aan individuele nieuwe witte tafels plaatsnemen die makkelijk te herschikken zijn voor verschillende werkvormen. Die tafels zullen voor 1 september geleverd worden. Op 1 januari gaan we dan over tot de aankoop van stoelen.

  6. Onze vakantie mag snel beginnen, de bouwvakantie liefst nog niet te snel!

SCHOLENNIEUWS

Onze vzw Ignatius scholen Brussel heeft met de vzw’s van de lagere scholen van Sinte-Maarten Meise, Sint-Jozef Wemmel en Mater Dei Wemmel een engagementsverklaring ondertekend om in een traject onze samenwerking uit te tekenen. Alle betrokkenen kijken uit naar vruchtbare gesprekken om de bestuurlijke fusie van deze vzw’s te onderzoeken en vorm te geven. Een dergelijke fusie heeft uitsluitend betrekking op het bestuurlijke niveau, niet op het niveau van de scholen zelf.

SPORTPRIJZEN 15-16

Maandag 6 juni 2016 vonden de uitreiking van de sportprijzen en de verkiezing van sportman & sportvrouw plaats. Van harte proficiat aan alle sportievelingen en aan iedereen die zijn schouders zet onder elke sportactiviteit binnen onze schoolmuren!

zaalvoetbal

 

 

 

 

 

eerste jaar

1 MD

 

tweede jaar

2 MC

 

derde jaar

3 EcB2

 

vierde jaar

4 EcB-HW

 

vijfde jaar

Michel en de kinderen

Dieter / Stijn / Thomas / Tomas / Robin / Jurgen / Renier

zesde jaar

6 LaWe-MTWe-WeWi8

 

 

 

 

badminton

 

 

 

 

 

eerste jaar

jongens enkel

Sander Timmermans (1 LD)

 

jongens dubbel

Sander Timmermans (1 LD) & Martin Van De Walle (1 LD)

tweede jaar

jongens enkel

Arno Lemaire (2 MD)

 

meisjes enkel

Anne-Sophie Vanden Berghe (2 LA)

 

jongens dubbel

Arno Lemaire (2 MD) & Arne Vanhandenhove (2 MD)

 

meisjes dubbel

Amandine Kohn (2 MD) & Laotan Urairat (2 MC)

 

gemengd dubbel

Amelie Vermeiren (2 LC) & Nick Schamp (2 GrLB)

derde jaar

jongens enkel

Loic Potvin (3 EcB1)

 

meisjes enkel

Lise Van Nueten (3 Wet)

 

jongens dubbel

Loic Potvin (3 EcB1) & Arno Van Hove (3 EcB1)

 

meisjes dubbel

Lile Van Nueten (3 Wet) & Sophie De Keersmaeker (3 LB)

 

gemengd dubbel

Lise Van Nueten (3 Wet) & Mathijs Vander Poel (3 EcB2)

vierde jaar

jongens enkel

Wouter Hendrickx (4 LB1)

 

meisjes enkel

Kaat Vanden Bruel (4 LB2)

 

jongens dubbel

Pieter Aarstad (4 LA) & Paul Menning (4 LA)

 

meisjes dubbel

Camille Vermeiren (4 LB1) & Lien De Doncker (4 EcB)

 

gemengd dubbel

Camille Vermeiren (4 LB1) & Wouter Hendrickx (4 LB1)

vijfde jaar

jongens enkel

Thomas Caira (5 LaMT)

 

meisjes enkel

Masha Mikhalski (5 LaWi)

 

jongens dubbel

Pitou Magnus (5 LaWi) & Louis De Keersmaeker (5 LaWi)

 

meisjes dubbel

Masha Mikhalski (5 LaWi) & Ann Vandeput Cugnon (5 LaWi)

 

gemengd dubbel

Jill Koch (5 MTWe) & Thomas Caira (5 LaMT)

zesde jaar

jongens enkel

Thibault De Smedt (6 GrWi)

 

jongens dubbel

Thibault De Smedt (6 GrWi) & Joris Deseau (6 WeWi)

 

meisjes dubbel

Carlotta De Keersmaeker (6 LaWi) & Ellen De Donder (6 LaWe)

 

gemengd dubbel

Sylvie De Jaeger (6 GrWi) & Thibault De Smedt (6 GrWi)

 

 

 

basketbal

 

 

 

 

 

eerste jaar

The Killers

Maxime Mertens / Lucas Mouraux / Abtin Mojarad / Andrea Menegali

tweede jaar

The BCBG

Maxime Thorrez / Tibor Tcholakov / Martin Mojarad

derde jaar

De wetenschappelijke bosmannen

Honore Ihimbazwe /Onni Ramboer, Alexandre Hercot / Kiran Vander Elst / Alexis Voss

vierde jaar

In your face

Pieter Aarstad / Alexander Kuijer / Brian Quik

vijfde jaar

Dream Team

Kristof Vansteenlandt / Reinier Demeyer / Max Douilliez / Preben Van Nieuland / Stijn De Feyter

zesde jaar

The Bulls

Stijn Bergers / Arnout De Keyser / Ivo Haentjens

 

 

 

volleybal

 

 

 

 

 

eerste jaar

JVR tigers

Jasper Cok / Alix Matton / Martin Van De Walle / Viktor Cuyvers / Oliver Van den Neucker

tweede jaar

The Champs

Tess Vanden Bruel / Iebe De Weer / Lola Van Laethem / Mirte Wijns / Alexandra Van Roy

derde jaar

Dream Team 1

Alexandre Hercot / Onni Ramboer / Thijs Cantineau / Sofie Coutteau / Raphael Vandergeten

vierde jaar

Danny en zijn schaapjes

Kaat Van Den Bruel / Liese Vlieghe / Pieter Aarstad / Alexander Kuijer / Brian Quik

vijfde jaar

The pink ladies

Charlotte Stas / Laura Verbruggen / Jonne Loonen / Lina Van Lint

zesde jaar

VC Afgang

Sean Van Goubergen / Johannes Van Der Poel / Sophie Dupont / Amaury Sinday / Timo Koninckx

 

 

 

spartacus run

kinepolis tickets !

 

 

 

 

eerste jaar

The Supermans

Rayan El Bachoui /Aniouri Salah-Eddine / Milan Claessens / Leopold Van Ingelgem

tweede jaar

The Last Minute

Louis De Vroede / Niels Colson / Roxane Meert / Margo Franqui / Margot Vander Draaij

derde jaar

The Gladiators

Onni Ramboer / Kiran Van Der Elst / Alexis Voss / Vincent Delmeire

vierde jaar

The Squad Team

Gio De Mey / Edward De Wulf / Maximiliaan Habets

vijfde jaar

Moeder Natuur

Basten  Dekoninck  / Claire De Jaeger / Toon De vil / Louis De Keersmaeker

zesde jaar

The Champions

Britt Werelds / Juliette Levie / Luna Zehner / Thibault Goubert

pechploeg

De worteltjes

Bo Bauters / Senne  De Leeuw / Victor-Louis Maerten / Lara Kaekebeke

best geklede ploeg

The Benidorm Bastards

Jill Koch / Lilian Dip / Thomas Caira / Viktor Van Nueten

 

 

 

schoolcross

 

 

 

 

 

eerste jaar

meisjes

1 : Hendrike Van Eennaeme
2 : Hannah Kempenaers
3 : Diede Geeroms

 

jongens

1 : Dion Van Gijzeghem
2 : Victor Cuyvers
3 : Joren Tops

tweede jaar

meisjes

1 : Margo Van Campenhout
2 : Oriana Remacle
3 : Kato Aelbrecht

 

jongens

1 : Pieter Verhamme
2 : Niels Colson
3 : Jens De Leus

 

 

 

uitzonderlijke sportprestaties

 

 

 

 

atletiek

provinciale titels en ereplaatsen op kampioenschappen : 60m, 100m, 100m horden, 400m, hoogspringen, verspringen

Margot & Hanne Kegels

 

ereplaatsen op kampioenschappen : 60m, 100m, 200m

Kathrin Waes

zwemmen

 

lou raes

 

 

laura verbruggen

tennis

kampioen interclub

lise van nueten & charlotte schürmann

lopen

20km van Brussel

Anna Verhamme (1u 54’), Justien Van Den Noortgate (1u 54’), Onni Ramboer (1u 37’), Alexandre Hercot (1u 37’), Marie Derycke (1u 55’)

sportvrouw van het jaar : Sylvie De Jaeger (andere genomineerden : Eline Buyens, Charlotte Schürmann, Ellen De Donder, Vivian Dip)

sportman van het jaar : Ivo Haentjens (andere genomineerden : Sean Van Goubergen, Thibault De Smedt, Willem Eeckelaers, Amaury Sinday)