U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 1 – TWEEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 1 SEPTEMBER 2016

VAN DE REDACTIE

Samen op weg.
Heb jij dat gevoel ook wel eens?
Dat gevoel dat je samen mag gaan.
Dat gevoel dat je niet alleen moet zoeken.

Op weg
Heb jij dat gevoel ook wel eens?
Dat gevoel dat je verwacht wordt.
Dat gevoel dat er een einddoel is.

Samen
Heb je dat gevoel wel eens?
Dat gevoel dat er nog iemand is.
Dat gevoel dat 'samen' deugd doet.

 

 

LIEF EN LEED

Deze zomer stapten twee collega’s in het huwelijksbootje. Mevr. Verhoeven verkoos het begin van de vakantie en mevr. Van der Mosen het einde. We wensen dat ze samen met hun echtgenoot veel liefde zullen vinden.

Mevr. Geeroms is de trotse mama geworden van een flinke dochter, Rozanne. Mevr. Van Belle heeft haar voorbeeld gevolgd en zette dochtertje Nelle op deze aardbol. Proficiat aan de kersverse mama’s en papa’s!

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken Idas, het zoontje van mevr. Vanderstappen (leerkracht P.O., esthetica). Vermoedelijk stond zijn hartje stil op 11 augustus. Drie dagen later gaven zijn ouders en broertje Orson hem een eerste en een laatste kus. We leven mee met het gezin en wensen Idas een goede reis, voor altijd een kleine held, die liefde brengt.

We gedenken de schoonvader van dhr. De Bruyn, hoofdbegeleider.

NIEUW

Het leerkrachtenteam wordt versterkt met enkele nieuwe collega’s. Dhr. D. Goyens zal in verschillende jaren wetenschappen geven. Mevr. S. Nagels-Coune zal godsdienst geven aan de derdejaars. Dhr W. Nijs komt de vakgroep klassieke talen in de eerste graad uitbreiden en mevr. Creyf vervangen. Mevr. N. Van Steenwinckel zal Nederlands geven ter vervanging van mevr. Geeroms.
We hopen dat deze nieuwe collega’s zich snel thuis zullen voelen op ons college. Ons team telt nu 77 leerkrachten, 8 secretariaatsmedewerkers en 5 onderhoudsmedewerkers. Eind augustus heeft de conciërge helaas afgehaakt en kan de zoektocht opnieuw beginnen.

BOUW

Op de bouwblog kon u lezen dat pas op 5 augustus aan de opbouw van de gevel begonnen werd. Het is eind augustus dan ook alle hens aan dek om de klaslokalen afgewerkt te krijgen. Hopelijk zal het stof wat verdwenen zijn op het moment dat de leerlingen aankomen. Het bouwverhaal gaat nog verder. Ondertussen is de achtergevel afgebroken. Na een rustige schoolstart in september zullen de werkzaamheden hervat worden in oktober… voor de rest van het eerste trimester!

OOK VOICE START OP

Maandag 29 augustus startte het werkjaar van VOICE, onze enthousiaste leerlingenraad. Met enkele vijfde- en zesdejaars legden we de basis voor een goed draaiend werkjaar. Begin september zullen alle leerkrachten en derde- tot zesdejaars gebrieft worden over de nieuwigheden en midden september mag ook de eerste graad een bezoekje verwachten van VOICE.
Op het programma dit jaar: o.a. een debat tussen leerkrachten en leerlingen over de onderlinge communicatie  en de herhaling van enkele succesacties zoals carnaval en Festivoice. Zaterdag 17 september komt er ook een opstart-dag met alle derde- tot zesdejaars die graag deel zouden uitmaken van Voice. Die dag zal ook de definitieve kern worden bepaald. Staat wel al vast: de nieuwe voorzitters zijn Basten en Sarah van 6 LaWi en de nieuwe ondervoorzitters worden Camille uit 5 WeWi en Denzel uit 5 EcMT.