U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 01 – DRIEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 1 SEPTEMBER 2017

VAN DE REDACTIE

Na hun zesde jaar, als de humanioravorming voltooid is, zoeken de laatstejaars andere oorden op en plannen hun verdere studie. Om uit te vliegen heb je niet alleen de open lucht nodig, ook een warm nest. Daaraan bouwen we elke dag! Een nieuwe lichting zesdejaars staat op 1 september te popelen om de nieuwe pelikaantjes, de eerstejaars, te ontvangen, wegwijs te maken en zich snel thuis te laten voelen. Ons college heeft de leerlingen van de derde graad nodig om te helpen die schooldroom waar te maken. We hopen van de oudsten terug te krijgen wat in hun opleiding geïnvesteerd is door velen. Bij de start van schooljaar 2017-2018 hoop ik dat het volledige schoolteam – alle leerkrachten en secretariaatsmedewerkers, het onderhouds- en directieteam – voldoende energie vindt om goed te investeren in hun onderwijsjob. Samen kunnen we elkaar meesterlijk aanvullen. We starten niet zomaar een schooljaar, wel het vijftigste van het Jan-van-Ruusbroeckollege. De eerste dagen van mei zullen we dat ook vieren. We kunnen, om er een echt feest van te maken, proberen om elke dag te grijpen en vandaag aan het Ruusbroecfeest te beginnen : met aandacht en warmte voor elkaar, dag in dag uit een prettige en uitdagende werk- en leeromgeving creëren, in dialoog treden met onze opvoedingspartners bij uitstek, de ouders, en regelmatig eens goed lachen - wanneer je veel lacht, krijg je later rimpels op de juiste plaats. Ik wens iedereen grenzeloos geduld en zachtmoedig begrip voor de grillen van pubers. We hopen dat de leerlingen zelf timmeren aan dit college en samen met de leden van Voice hun verantwoordelijkheid opnemen. Het Ruusbroecfeest mag vandaag beginnen! Probeer het feest te vinden in kleine dingen, als een constante doorheen het schooljaar en voeg zelf een gouden laagje toe, want dat hoort bij een vijftigjarig bestaan.

Ik wens iedereen een ruimhartig en feestelijk schooljaar!

V. Thielemans, directeur

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootvader van mevr. Krokaert (leerkracht M.O.). Wij gedenken broertje Victor van Jules (3 LB2) en Louise Torrekens (5 HW). Veel sterkte bij dit verlies.

Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren,
daaronder blijft de ziel gelijk en blinkt,
zoals een vijver waarop blaadren varen,
of als een kinderoog onder verwaaide haren.
Men zingt en luistert hoe het klinkt.

Maar er zijn soorten van verdriet,
die iets verandren aan het lied.
Men wordt bespannen met heel andre snaren
en wie het niet ervoer, die weet het niet.

O kindje met je zachte witte vingren
en met de blauwe aadren aan je kleine slaap,
die zich al heilige rivieren slingren.
Slaap mijn kindje, slaap.

 

NIEUW OP DIT COLLEGE

Op 30 juni zwaaiden we de zeer geliefde P.O.-leerkracht mevr. Daelemans uit. We wensen haar samen met haar echtgenoot een goede gezondheid en veel gelukkige jaren toe. We hopen haar creatieve inbreng nog geregeld op school te zien.

We mogen verschillende nieuwe leerkrachten verwelkomen op ons college:

dhr. A. Deprez, leerkracht aardrijkskunde, chemie en fysica; hij vervangt dhr. B. Croonenborghs (september);
mevr. I. De Smedt, leerkracht Nederlands-Engels; zij vervangt mevr. K. Lenvain (eerste trimester);
dhr. G. Doms, leerkracht biologie, fysica en chemie;
dhr. J. Keymolen, leerkracht Nederlands, Engels, godsdienst en gedragswetenschappen;
mevr. N. Robberecht, leerkracht biologie, NW en chemie;
dhr. M. Van den Brant, leerkracht economie en S.E.I.;
mevr. T. Van Driessche, leerkracht P.O. en cultuurwetenschappen.

We wensen al deze jonge mensen een goede start en veel steun vanwege het lerarenkorps.

 

STUDIETOELAGE

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Als u meent daarvoor in aanmerking te komen, dan kunt u uw aanvraag - bij voorkeur digitaal - indienen. Alle informatie staat op de website www.studietoelagen.be. Wenst u dit schriftelijk te doen, dan kunt u een papieren aanvraagdocument ophalen op het directiesecretariaat. De school helpt u graag bij het invullen van dat document.
U kunt de aanvraag  voor het schooljaar 2017-2018 indienen van 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018.

 

ZENMEDITATIE

Iedere maandagavond om 19.30u. is er gelegenheid tot zenmeditatie. Zitten in stilte en aandacht is een unieke ervaring, zo blijkt iedere keer weer. De groep wordt begeleid door dhr. Erik Ooms (oud-leraar), die iedere week een korte toelichting geeft bij een zenthema. In 2015 kreeg hij van zenmeester Ton Lathouwers leraarbevoegdheid in de Maha Karuna zentraditie (Groot Mededogen): http://www.mahakarunachan.nl. Geen enkele voorkennis is vereist en u kunt in- en uitstappen wanneer u wilt. De meditatie is gratis. Meer informatie vindt u op de website http://www.oomserik.com/zenwebsite.

 

VRIJDAG 1 SEPTEMBER

Een schoolstart op 1 september is logisch. De eerste dag organiseren we voor de eerstejaars het 9.1.1-spel, een activiteit om de school en de zesdejaars te leren kennen. Normaal volgen we op 1 september de vrijdagurenregeling en dat doen we ook vandaag op vrijdag 1 september. We verwachten zoals steeds alle leerlingen om 08.25u. op de speelplaats. Let op: stiptheid is dit schooljaar een aandachtspunt van de adjuncten. Een verwittigd man… Voor de eerste- en zesdejaars eindigt de eerste schooldag om 16.15u., de andere jaren 2-3-4-5 verlaten de school om 14.35u. Het eerste weekend van het schooljaar komt er dus snel aan … een beetje alsof de vakantie gewoon blijft duren!
Bij het begin van de eerste volledige schoolweek, op maandag 4 september, ontvangen we graag de gecontroleerde inlichtingenfiche terug, ondertekend door ouder(s) en leerling. Ook de ingevulde strookjesbladen verwerken we graag bij het begin van het schooljaar.