U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 04 – DRIEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 22 NOVEMBER 2017

VAN DE REDACTIE

Mensen in advent
...

Er zit in elke duisternis een eigen dynamiek,
onweerstaanbaar groeit de morgen uit de nacht,
de lente uit de winter.
Zo heeft God zijn schepping uitgedacht.

Diezelfde rusteloze dynamiek zit in de mensen:
onweerstaanbaar groeit bij elke ongerechtigheid
een onbehagen en een weerstand
en die wil
om eindelijk en voorgoed
gerechtigheid en leven
het laatste woord te geven.
Dat verlangen stuwt ons voort
en doet ons bidden om advent,
om licht dat groter is
dan licht van mensen,
om liefde
zoveel groter dan ons mensenhart,
en om leven
zoveel sterker
dan een nieuwe lente.


(Naar Manu Verhulst)

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootvader van Brit (2 MB), Tess (4 Wet) en Kaat (6 WeWi6) Van den Bruel, de grootmoeder van Alexandra Van Roy ( 4 EcA2) ende grootmoeder van Jeanne (2 GrLa) en Baptiste (4 EcA1) Diogo.

 

SLOTDAG SMS

Donderdag 16 november beleefden de zesdejaars een hartverwarmende namiddag, het slotmoment van het SMS-project. Dit is het einddoel van het sociaal project waarvoor elke leerling van een jezuïetencollege wordt uitgenodigd. Of de ervaringen nu positief of negatief waren, waardevol en intens waren ze zeker! Hopelijk is hier voor onze leerlingen toch weer een zaadje geplant: Samen voor een Mooiere Samenleving.

 

RUUSBROECQUIZ

De Ruusbroecquiz lokte weer heel wat quiztalent naar de sportzaal. Om de winnaars te kennen moesten we dit keer wachten tot de allerlaatste ronde. Na flink wat verbeterwerk door een strenge en rechtvaardige jury, kwam het volgende resultaat uit de JvR-bus:

1. La Piovra
2. ZVK Olga
3. Berts Vrienden

De organisatoren danken de leerlingen van 5 Moderne Talen voor hun hulp bij het serveren van de drank en het ophalen van de antwoorden.

 

GETUIGENIS SCHOLIERENPARLEMENT

Een organisatie die de mogelijkheid biedt om als minderjarige inspraak te hebben in onze samenleving, fantastisch toch? Ik zag het in ieder geval meteen zitten: je eens goed uitleven en je mening duidelijk kunnen uiten over het thema migratie. Het klonk me als muziek in de oren. Met een groep van zeven gingen we met veel enthousiasme naar de bijeenkomsten, die een groot succes waren. We hebben veel nieuwe gezichten leren kennen en bovendien hebben we goed kunnen debatteren over de morele waarden in verband met migratie. Wij kijken nu al uit naar het bezoek aan het parlement en raden iedereen deze geweldige ervaring aan.

 

WERKEN IN GRIMBERGEN

De wegeniswerken in Grimbergen zorgen voor grote hinder, ook voor de fietsers. We vragen aan de fietsers die vanuit Grimbergen naar school komen om goed op tijd te vertrekken en extra voorzichtig te zijn.

 

MIDDAGACTIVITEITEN

Vele Ruusbroecers zijn 's middags niet op de speelplaats te vinden maar in een of ander lokaal op het college; voor remediëring, voor studie of om te sporten. De middagactiviteiten starten om 12.45u. en eindigen om 13.25u. Stille studie is er in 2.02 en groepswerkstudie in refter 3. In refter 3 is rustig praten toegestaan. Je kan er ook gezelschapsspelletjes spelen en strips lezen. Hier knelt echter het schoentje: veel spelletjes zijn onvolledig of verouderd en in een aantal strips ontbreken tal van pagina’s. Dus, wij aanvaarden in dank alle spelletjes en strips die u kwijt wil.

 

OUDERCOMITE

Op 5 oktober kwam het oudercomité samen voor de eerste vergadering van het werkjaar. We zagen heel wat bekende gezichten terug en mochten ook een paar nieuwe leden verwelkomen. Onze voorzitter, Goedele Clybouw, gaf een overzicht van het OC werkjaar en in kleine groepjes werd besproken wat het OC nog kan betekenen voor de school. Mevr. Thielemans gaf toelichting bij het organigram van de school en haar geledingen.  Aan de hand van een fotoreportage kregen we een mooi overzicht van de activiteiten die op school hadden plaatsgevonden sinds 1 september.  Tot slot kregen we een algemene grafiek te zien over de resultaten van onze studenten in het hoger onderwijs.  
Het verslag van de volgende vergadering (dinsdag 21 november) verschijnt in Ruusbroec-info 5.

 

ZWERFVUIL

Het winkeltje van dhr. Van der Draaij verkoopt wafeltjes als zoete broodjes. Helaas brengen al deze consumpties veel afval met zich mee. Elke avond liggen de speelplaats en de gangen bezaaid met zwerfafval. Een doorn in het oog van het onderhoudspersoneel, van JKK en van de directie en leerkrachten. Vorig jaar kwam Brussel Net op bezoek en stelde vast dat er overal voldoende vuilnisbakken stonden. Wij vragen dan ook alle verpakkingen, resten van boterhammen, plastic flesjes, kauwgom,  papier en karton in de correcte sorteerbakken te gooien. We gaan met z’n allen voor een propere en groene school.

 

RUUSBROEC WORDT MOS-SCHOOL

De gevolgen van de klimaatopwarming worden met de dag duidelijker. Wereldwijd spannen landen zich in om de klimaatopwarming tegen te gaan. Ook het Jan-van-Ruusbroeckollege doet inspanningen! Daarom schreven we ons dit jaar in bij MOS (Milieu Op School, een initiatief van de Vlaamse Overheid). MOS gaat voor een koolstofarme maatschappij tegen 2050 en stimuleert scholen om hun CO2 met de hele schoolgemeenschap te reduceren. We stapten in een tweejarig klimaattraject, waarin we leerlingen en leerkrachten aanzetten tot duurzaam denken en handelen. We zullen onze acties focussen rond een van de thema’s energie, voeding, materialen of mobiliteit, om zo concrete resultaten te boeken en ons steentje bij te dragen.

 

VEILIG FIETSEN

Iedereen is het erover eens dat fietsers erg kwetsbaar zijn in het verkeer. JKK zorgde op 17 oktober voor een eerste fietscontrole, die vooral de zichtbaarheid en de veiligheid viseerde. 189 fietsers werden aan een grondige controle onderworpen en 22 van hen scoorden het maximum van de punten. Werkpunten blijven het dragen van de fietshelm en van voldoende fluo. Wij vragen ook aan de ouders erover te waken dat de fietsen in orde zijn en dat de fietsers goed zichtbaar zijn nu het 's morgens en 's avonds donkerder is. Mevr. Tousis heeft met haar lucky hand vier namen getrokken uit de 22 leerlingen die volledig in orde waren. Eveline Vanhaeren, Louis Pirotte, Raphaël Versavel en Lauren De Neve krijgen een nuttig geschenk, af te halen bij de directeur.

 

BLAUWE MAP PERSOONLIJK WERK

Bij de controle van de planningsagenda's valt het ons op dat er vaak toetsen en taken in de planningsagenda zitten. Toetsen en taken horen thuis in de blauwe PW-map die de leerlingen in het begin van het schooljaar hebben gekregen. Een zorgvuldig bijgehouden map is een goed instrument om de grote toetsen of examens van een vak voor te bereiden. Bovendien maakt ze het bijhouden van het persoonlijk archief veel makkelijker. Deze map laat de ouders toe om een zicht te krijgen op het leerproces van hun zoon of dochter.

 

DENK NA

Smartphones en tablets versterken de directheid in het gebruik van de sociale netwerken: een foto of filmpje wordt onmiddellijk gedeeld of van commentaar voorzien. Die snelheid vergroot de spontaniteit, vergemakkelijkt de communicatie en versterkt de vreugde van een moment, maar ze verhindert onze jongeren ook om wat afstand te nemen of even na te denken, wat nodig is voor je iets online zet. (tekst Childfocus)

Ook onze leerlingen moeten leren verstandig omgaan met de sociale media en dus goed nadenken vooraleer iets te posten. Want zodra een foto of filmje op het internet staat, zal die er nog lang blijven.

 

SPANNENDE MATCH OP HOOG NIVEAU : 6de jaar – JvR team : 6-4