U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 05 – DRIEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 04 DECEMBER 2017

VAN DE REDACTIE

 

RUUSBROEC-ONTBIJT

Jan van Ruusbroec (1293-1381) was de eerste prior van de priorij van Groenendaal en een van de grote mystici van het Europese christendom. In 1343 ontvluchtte Ruusbroec de wereldse drukte van de stad Brussel en vestigde zich in Groenendaal. De liefde tot God moet bij Ruusbroec altijd samengaan met liefde tot de mensen. Zijn werk is ook nu nog, in onze hedendaagse individualistische samenleving, brandend actueel. Ruusbroec schreef in de volkstaal, het Brabantsche Dietsche. Zijn geschriften behoren tot het mooiste en oudste proza van de Nederlandse literatuur. Elk schooljaar zetten we zijn geboortedag (2 december) op ons college in de schijnwerpers. De school biedt een ontbijt aan met koffiekoeken en warme chocolademelk. Er is ook een quizvraag waarbij de leerlingen dit jaar vijf foto’s van schoenen moesten koppelen aan de juiste leerkracht. De winnaars van dit jaar zijn Vanik Militosyan (1 LE), Mirte Goossens (2 MD) en Tanje Impens (5 LaWi8)

 

ZO STRESSLOOS MOGELIJK DE EXAMENPERIODE DOOR

Binnenkort beginnen de examens. Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je examenreeks kan beginnen. Houd rekening met de volgende vraagjes: 

 • Zijn mijn notities duidelijk, volledig en overzichtelijk?

 • Wat moet ik kennen/kunnen?

 • Heb ik iets niet begrepen? Dan is het nu tijd om uitleg te vragen aan mijn vakleerkracht of aan een medeleerling.

 • Heb ik voldoende oefeningen gemaakt? Waar vind ik extra oefeningen?

 • Heb ik mijn toetsen nagekeken/verbeterd? 

Deze tips helpen je tijdens de examenperiode:

 • Begin de dag met een evenwichtig ontbijt. Sla geen maaltijden over.

 • Ga meteen aan het werk: laat alle hobbyspullen maar in de kast en zorg ervoor dat je bureau netjes is opgeruimd. Gebruik de vrije leernamiddag goed: wacht niet tot 17.00u. om te beginnen.

 • Leer nooit langer dan een uur aan een stuk. Neem tijd voor ontspanning: fietsen, wandelen, even naar buiten,… is beter dan lezen, computerspelletjes en tv (omdat ook hiervoor je hersenen hard moeten werken).

 • Slaap voldoende: blokken tot diep in de nacht doet meer kwaad dan goed.

 • Praat niet altijd over het examen. Een gezellige babbel ontspant en kikkert meer op. 

Tips bij het afleggen van je examen:

 • Lees het volledige examen voor je begint te antwoorden.

 • Bewerk de vragen. Duid instructiewoorden en kernbegrippen aan.

 • Begin met makkelijke vragen, beantwoord daarna de moeilijke.

 • Houd de tijd in het oog.

 • Als je in paniek raakt, bedenk dan dat werken (schrijven) helpt tegen de zenuwen. Schrijf op je kladblad wat je weet of ga naar een volgende vraag.

 • Lees alles nog eens na: niet alleen je antwoorden, maar zeker ook de vragen.

 

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

Vrijdag 22 december  hebben alle leerlingen een individueel gesprek met hun klassenleerkracht of co. We geven graag onze belangrijkste doelstellingen van dit gesprek nog eens mee: 

 • Tijd nemen voor een individueel gesprek met elke leerling.

 • De leerlingen doen nadenken over hun sterke punten en hun werkpunten.

 • De leerlingen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid.

 • Het is een nuttig werkinstrument in de loop van het schooljaar: Het is interessant om hier later in het jaar eens op terug te komen en te kijken waar de leerling nu staat en of er vooruitgang is geboekt.

In principe hebben de leerlingen dit gesprek voorbereid aan de hand van enkele vragen. Deze vragen kunnen een inspiratiebron zijn om bij enkele domeinen, gekoppeld aan hun leerhouding, stil te staan. Tijdens dit gesprek kijken we niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de hele context. Het kan een manier zijn om de intrinsieke motivatie sterk aan te wakkeren. Dit is een manier om ook thuis eens in gesprek te gaan met de jongeren. We hebben vaak de neiging om ons vast te pinnen op cijfers alleen.

 

ONDERSTEUNINGSNETWERK

Sinds 1 september 2017 is het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel actief. Onze school sloot aan bij dit netwerk. In een brief op de intradesk van smartschool (mapje CLB) licht het ondersteuningsnetwerk hun werking toe. Het nieuwe ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangt het systeem van GON- en ION- ondersteuning om nog beter tegemoet te komen aan de noden van deze leerlingen en hun leerkrachten.

 

CLB MEDEWERKERS

Febe Deschout is sinds vorige week actief in een andere job. Dit heeft voor wat verschuivingen gezorgd binnen hun werking. Voor onze school betekent dit ook twee nieuwe gezichten. Wendy Claes zal Febe vervangen als maatschappelijk werker. 
Manon Zuiderwijk zal Ine Trompet vervangen als psychologe totdat Natalie Niessen terugkomt. Ine zal een andere opdracht als CLB-medewerker in het lager onderwijs opnemen. 

 

KERSTMARKT VOICE

Op vrijdag 22 december organiseert Voice in de voormiddag de jaarlijkse kerstmarkt. Wanneer de leerlingen hun rapport komen halen en de tijd nemen voor een functioneringsgesprek met hun (co)klassenleerkracht, kunnen ze nog wat napraten op de gezellige kerstmarkt. Er zullen verscheidene, zelfgemaakte gebakjes verkocht worden ten voordele van BaNaKa. Speelgoed dat nog in goede staat verkeert en dat je niet meer gebruikt, kan je schenken aan het Leger des Heils. Dat zal ervoor zorgen dat kansarme kinderen er ontzettend veel plezier aan kunnen beleven. Meer informatie staat op: http://www.banaka.be/over-ons/wat-is-banaka en http://www.armeedusalut.be/?lang=nl. VOICE rekent weer op een goed gevulde koffer en kassa voor beide doelen.

 

VEILIGHEID IN HET VERKEER

We krijgen op school wel eens meldingen van ouders, leerkrachten, leerlingen, buurtbewoners dat er in de omgeving van de school verkeersovertredingen worden begaan die de veiligheid van onze jongeren in gevaar brengen. Als school hebben we geen bevoegdheid om op te treden, we kunnen enkel inspanningen blijven leveren om iedereen steeds weer opnieuw te sensibiliseren. Draag een helm, maak jezelf goed zichtbaar als voetganger en fietser, negeer het rode licht niet (dit geldt zowel voor fietsers als voor automobilisten en voetgangers), leef de 30 km per uur regel na, …Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, wordt de schoolomgeving een veilige omgeving.

 

HOOG BEZOEK