U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 06 – DRIEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 20 DECEMBER 2017

VAN DE REDACTIE

Mijn wens is dat je minstens elke dag...
één fijn moment mag beleven,
een ontmoeting, een lach, een uitgestoken hand, een blik vol begrip,
iets schoons, iets goeds, iemand in wie je vertrouwen stelt,
iets dat je boeit, iets waarbij je herademt, opnieuw moed krijgt,
waarbij je gaat zingen, danken en durven,
iets dat je stil maakt, iets dat je ontroert, iets dat je bidden doet.
Mijn wens is...
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt, bij wie je thuis kunt zijn.

Mijn wens is...
dat je minstens één mens gelukkig mag maken,
door je verschijning, je spreken, je luisteren en je goedheid, je aanwezigheid, je vriendschap ...

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de vader van mevr. Gilis (leerkracht Frans), de grootvader van Elize Van den Meerssche (1 LE), de grootvader van Lucille Haesaert (5 LaWe), de grootmoeder van mevr. Maere (leerkracht Nederlands), de moeder van mevr. Vaeremans (oud-leerkracht) en de moeder van dhr. Troukens (oud-leerkracht).

 

RECHTSTREEKS INSCHRIJVEN voor het schooljaar 2018-2019 : eerste leerjaar A

Natuurlijk hebben broers en zussen van onze huidige leerlingen alsook de kinderen van onze personeelsleden nog altijd voorrang op alle nieuwe leerlingen. De rechtstreekse inschrijving van broers en zussen voor het nieuwe schooljaar loopt van 8  januari t.e.m. 19 januari 2018. Graag zouden we in die periode van u vernemen of u overweegt om een broer of zus in het eerste jaar in te schrijven. Dat geeft ons de mogelijkheid om te bepalen hoeveel bijkomende eerstejaars wij kunnen aanvaarden. Mogen we  bijgevolg aan de ouders van een nieuwe broer of zus vragen om vóór 19 januari de inlichtingenfiche op Smartschool te downloaden, volledig in te vullen, persoonlijk aan de directeur, adjuncten, onthaalmedewerkster of directiesecretaresse af te geven en ter plekke het inschrijvingsregister te komen tekenen? Op dat ogenblik geeft u ook de bewijsstukken van thuistaal Nederlands of Gelijke kansenindicatoren (bewijs studietoelage of de verklaring moeder geen diploma) af. Gelieve ook de identiteitskaart of kids-ID van uw kind mee te brengen (de jongere zelf hoeft niet aanwezig te zijn voor deze administratieve kwestie). Tijdens de schooluren of tijdens het oudercontact van 11 en 12 januari kunt u hiervoor in de administratieve gang terecht.

Deze procedure is ABSOLUUT NOODZAKELIJK om zeker te zijn van de inschrijving. Nadien is de voorrangsperiode voorbij. De gewone aanmeldingen starten immers ook op maandag 8 januari met een webapplicatie.  De Commissie voor Leerlingenrechten eist dat de procedures strikt gevolgd worden. Alle kandidaten moeten chronologisch - in een register - worden ingeschreven. Dat betekent dat bij een te late inschrijving van een broer of zus hij/zij achteraan op de wachtlijst wordt geplaatst, met alle onaangename gevolgen vandien.    
De aanmelding verbindt u tot niets: u behoudt de vrijheid om later - graag laten weten vòòr 31 mei - een andere beslissing te nemen. De administratieve inschrijving samen met het kind gebeurt bij voorkeur tijdens het schoolfeest op 5 mei 2018 van 09.00u. tot 17.00u. (of later in de maand mei na afspraak).
Een inschrijving is pas definitief als alle noodzakelijke documenten ingevuld en ondertekend werden en het originele getuigschrift van de Lagere School en het originele eindrapport afgegeven zijn, dus ten vroegste op 30 juni.

Kent u andere ouders die nieuwe leerlingen wensen in te schrijven? Wij raden hun aan om de rubriek inschrijvingen op onze website door te nemen en de procedure strikt te volgen. Nadien kunnen zij op het college hun zoon/dochter administratief inschrijven of langskomen voor een kennismaking. Het verschil met de vorige jaren is dat er geen tijdsregistratie meer is.

Hieronder de grote lijnen van de procedure voor het eerste leerjaar A:

Broers-zussen van de huidige leerlingen (BZ) en kinderen van personeelsleden (KVP) schrijven rechtstreeks in van  08/01/2018 t.e.m. 19/01/2018.

Andere leerlingen:

  1. Aanmelden via het web – 08/01/2018 tot 02/02/2018 (16.00u.) : www.inschrijveninbrussel.be

  2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze – 29/01/2018 tot 23/02/2018 (niet tijdens de krokusvakantie)

  3. Uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op de betrokken school – 08/03/2018 tot 28/03/2018

  4. Vrije inschrijvingen – 04/05/2018 tot 31/08/2018

 

BEKENDE RUUSBROECER

Brussel bulkt van de Vlaamse initiatieven en mensen die staan te popelen om hun Brussel met jou te delen. Dit trimester publiceerde de Vlaamse overheid een nieuwe brochure Bruzine. Ze laat zien hoe Vlaanderen volop zijn rol wil blijven spelen in het bruisende en vibrerende Brussel van vandaag en brengt een aantal genuanceerde verhalen rond onze hoofdstad. De brochure, verdeeld in zeven thema’s, is opgevat als een eenmalig nummer en bevat vele getuigenissen, interviews en foto’s. Via http://bruzine.be kun je de brochure downloaden. Kijk maar vlug op pagina 14 om de getuigenis van Hannah Kempenaers te lezen. Knap van haar om een positief verhaal te brengen en proficiat om zo positief in de media te verschijnen. Ondertussen zit Hannah op Ruusbroec in 3 Wet. Het interview kwam vorig schooljaar tot stand. Check this out: https://issuu.com/bruzine/docs/bruzine_nl

 

FIETSEN IS GEZOND

We zullen met ons team van L.O.-leerkrachten, via JKK en op verschillende manieren iedereen blijven aanmoedigen om voldoende te bewegen en zo niet alleen lichamelijk fit, maar ook fit in het hoofd te blijven. Op de fiets willen we rond de bescherming van het hoofd toch nog even getuigen. Zowel mevr. Thielemans als mevr. Vanoverbeke zijn met de fiets gevallen deze herfst. Ze herstellen beiden nog van een letsel aan de knie of schouder en hadden een hersenschudding. Zoals steeds droegen beide dames hun fietshelm en dat heeft een erger hoofdletsel zeker voorkomen. Ze kunnen alleen maar getuigen dat deze bescherming voor hen een groot verschil maakte en willen de jongeren aanmoedigen om ook hun fietshelm te dragen. De fietshelm van de directie is aan vervanging toe en dat wordt zeker een extra cadeautje onder de kerstboom. Nog meer Ruusbroecers met een helm op hun hoofd op school zien aankomen, zou pas een echt cadeau zijn!

 

THEMA-AVOND VAN HET OUDERCOMITE

Het oudercomité kiest dit schooljaar voor Herman Konings als gast tijdens de thema-avond van 29 januari. Hierbij de uitnodiging.

 

IN DE KIJKER

“Ik zoek vrienden. …
Dit is mijn geheim, ’t is heel eenvoudig:
alleen met het hart kan je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.”

Uit : De Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry

Met een blik op het kunstwerk A M I C I T I A, ontworpen ter gelegenheid van 50 jaar Jan-van-Ruusbroeckollege en gecreëerd door de 160 eerstejaars en P.O.-leerkracht mevrouw R. Daelemans, wensen de personeelsleden en de directie van het Jan-van-Ruusbroeckollege je een zalig kerstfeest en een jaar vol V R I E N D S C H A P, gezondheid en geluk!