U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 1– ZESTIENDE JAARGANG – 1 SEPTEMBER 2010

VAN DE REDACTIE

Ieder 'vandaag' heeft zijn eigen kleur.
Iedere dag groeit naar een geheel,
dat onvervangbaar in ons verweven ligt.
Geen dag zonder vreugde of zonder verdriet,
geen schaduw zonder licht.

Zo schuiven de kruimels van de dag
in de schaal van de avond:
blaadjes uit een zonnebloem,
een doorn in je pink,
een traan overgebleven van een harde slag,
een half woord dat echt goed deed,
een harde korst die nog niet verteerd is.
Ieder 'vandaag' heeft zijn kruimels.
Je kan ze bijeenpotten, optasten.
Je kan ze 's avonds uitstrooien
voor de laatste vogels,
en morgen weer blij opnieuw beginnen,
hopend dat je meer kan geven...

Bron: uit kruimels van de tafel, Theo Willemen

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Precies op de eerste dag van de vakantie kreeg mevr. Van de Winkel (leerkracht economie) er een kleinzoon bij, Artuur. In het midden van de vakantie, met amper een week verschil, kwamen er in de familie van mevr. Gilis (leerkracht Frans) twee kleinzoontjes bij, Nand en Tibe. Mevr. Vanautgaerden werd voor ’t eerst oma van een kleindochter, Drieke.
Van harte proficiat aan de fiere grootouders!

Sommige voornamen zijn erg geliefd. Ook mevr. Walrave (leerkracht godsdienst) kiest op 17 juli de naam Arthur voor haar derde kindje. Grote broer Loewie en grote zus Helena knutselden alvast een kroontje voor de thuiskomst van de “king” in elkaar.
Op 7 augustus werd het geluk ten huize Bogaerts-Willems uitgebreid met de geboorte van een zoontje Xander. Zus Elize kan nu haar speelgoedjes delen en mevr. Willems (leerkracht wiskunde) krijgt thuis de handen vol.
Van harte proficiat aan de fiere mama’s en papa’s!

In het midden van de grote vakantie werd het voor mevr. Duyck de mooiste dag van de zomer toen ze in het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode in het huwelijk trad. We wensen het jonge paar heel veel geluk en een mooie toekomst!

Wij gedenken de schoonbroer van mevr. Creyf (leerkracht geschiedenis en esthetica).
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

DIGITALE POST

Op de site van de school, www.ruusbroec.be, staat heel wat informatie i.v.m. kalender, oudercontacten, rapporten, extra-scolaire activiteiten, inschrijvingen, schoolreglement, enz. te lezen.
Wij blijven werk maken van digitale berichtgeving om op die manier de papierberg wat in te perken. We proberen Beurtelings Parkeren 2, rond 20 september, aan iedereen via e-mail te versturen. Het is dus erg belangrijk om je e-mailadres(sen) op de controlefiche na te kijken. Op het strookjesblad kan je de aanvullingen noteren, kleine wijzigingen verbeter je gewoon in ’t rood op de controlefiche. Schrijf er ook bij van wie het e-mailadres precies is (van de moeder of de leerling zelf bv.) en probeer eraan te denken om telkens je van e-mailadres verandert dit ook door te geven aan de school, via mevr. Delgouffe aan het onthaal.
Wie geen e-mailadres heeft, kan BP op de site lezen of een gedrukt exemplaar vragen aan dhr. Renders (sec 2).

ANDERE HORIZONTEN

Nadat ze op het einde van het eerste trimester gestopt was met lesgeven, namen we op het einde van het schooljaar afscheid van mevr. Fouquet. Sedert 1 september 1975 bouwde ze de klassieke talen uit binnen onze schoolmuren en als begeleider ook in de zes andere jezuïetencolleges. Haar eigen leerlingen wist ze als geen ander te motiveren voor de klassieke talen en het overleg met haar vakcollega’s om het beste uit de leerlingen naar boven te halen, vond ze erg belangrijk.
Onze conciërge, mevr. Van den Berghe, werd op 30 juni ook feestelijk in de bloemetjes gezet voor haar afscheid. Zij is ondertussen goed thuis in de badstad Oostende.
We wensen hen allebei veel fijne, actieve jaren toe!
Tijdens de grote vakantie nam dhr. Van Bruyssel (leerkracht LO) de beslissing om zijn studerende vriendin naar Londen te volgen. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem veel geluk over de plas!

NIEUW OP ONZE SCHOOL

We verwelkomen 154 eerstejaars, die op 1 september 2010 hun schoolloopbaan op Ruusbroec starten. Ze worden over acht klassen verdeeld : twee klassen in de moderne en zes in de Latijnse. Daarnaast schreven zich ook drie nieuwe leerlingen in voor andere jaren (in de tweede moderne en in 4 HW).
Verschillende leerkrachten nemen een gedeeltelijk of volledig verlofstelsel en we versterken het leerkrachtencorps bijgevolg ook met enkele nieuwe gezichten en interims:

  • mevr. N. Cloet : wiskunde in eerste graad,
  • mevr. K. Cooman : LO in eerste graad,
  • mevr. S. Raes : Frans in eerste en tweede graad,
  • mevr. M. Sterckx : geschiedenis, gedragswetenschappen en Nederlands in eerste en tweede graad.

Na een werkonderbreking van vier schooljaren kunnen we mevr. Bisschop opnieuw verwelkomen. Zij zal in de eerste graad halftijds lesgeven (godsdienst, Nederlands en Leefsleutels).

KALENDER

Het schooljaar neemt een erg rustige start met een korte eerste schoolweek van drie dagen, een halve eerste schooldag op woensdag 1 september en zowel op donderdag 2 als op vrijdag 3 september de vrijdaguurregeling.
Op vrijdag 3 september begint het weekend voor alle leerlingen om 15.40u.
Op donderdag 2 september blijven de leerlingen van het eerste en zesde jaar tot 16.15u. op school voor een grandioos Cluedo-spel doorheen de hele school. De leerlingen van het tweede, derde, vierde en vijfde jaar stoppen uitzonderlijk na het zesde lesuur om 14.35u.

Op donderdag 23 september zullen de eerstejaars op onthaaldagen naar Lichtaart vertrekken. Op vrijdag 24 september plannen we een sportdag voor alle andere leerlingen van de school.

Op maandag 27 september is er de pedagogische studiedag voor de leerkrachten en kunnen de leerlingen genieten van een vrije dag. Dat is hen gegund op het einde van de maand september!

IN DE KIJKER

Het secretariaat probeert op de schoolsite foto’s van allerlei activiteiten te verzamelen. Het fotoboek bevindt zich onder de rubriek thuis bij foto’s.

Deze foto werd tijdens de reis naar Chili geschoten.

CHILI

Vijf weken lang hebben dertien leerlingen van ons college en het Sint-Jan-Berchmanscollege kunnen genieten van een warm Chileens onthaal tijdens het eerste deel van een internationaal uitwisselingsproject tussen jezuïetencolleges. Alle studenten werden in gastgezinnen ondergebracht en over zes scholen in de hoofdstad Santiago verspreid. Zo beleefden ze samen, maar evengoed zelfstandig, een gevarieerd programma met enkele wonderbaarlijke ervaringen. Het sociale werk - van houten huizen bouwen voor mensen die hun huis verloren bij de recente aardbeving, tot workshops organiseren voor mensen die het minder goed hebben - liet op de meesten een diepe indruk na. Anderen waren sprakeloos bij het zien van zoveel moois, want het bergachtige landschap in Chili is spectaculair. Nog anderen integreerden perfect in de samenleving en vonden hun plezier op school en in de Spaanse taal of het Chileense dialect. Voor ieder een verschillende ervaring, maar voor allen eenzelfde unieke en onvergetelijke herinnering. We willen mevr. Van Belle hartelijk bedanken voor de fantastische begeleiding!

Bovendien is het uitwisselingsproject nog niet ten einde : op 26 september arriveren onze Latijns-Amerikaanse gasten en is het aan ons om de Chileense gastvrijheid dubbel en dik terug te geven. Daarvoor zoeken we nog hulp! Voor de periode van 24 oktober tot 20 november zoekt ons college nog drie gastgezinnen die elk een meisje willen huisvesten en opnemen in hun gezin. Gelieve voor deze mooie opdracht begin september je naam op te geven bij de directeur. (paul.dedijn@ruusbroec.be)

KNUS OP DE GROTE SPEELPLAATS

In hun zoektocht naar een geschenk om de vrijwillige ouderbijdrage zinvol te besteden, kozen de leerlingen ervoor om een zitmeubel voor de grote speelplaats aan te kopen. Vermits die ruimte wel wat kleur kon gebruiken en er in Nederland een beursmodel aan een zachtere prijs kon aangekocht worden, prijkt er een mooie rode bank op het binnenplein van de school. Hartelijk dank aan het oudercomité, aan alle ouders die een storting deden en aan de ouder die over de grens de bank ging ophalen. Hopelijk wordt het voor de leerlingen een gezellige plek om op te vertoeven.

‘T WAFELKOT

We zijn op zoek naar leerlingen met ondernemerszin die het winkeltje wensen uit te baten. Vier of vijf derde- of vierdejaars mogen tijdens de pauzes wafels, spuitwater en voetballen verkopen. Ze bewijzen hun medeleerlingen een goede dienst en het is een opdracht met heel wat verantwoordelijkheden maar ook met een enorme voldoening. Informatie over deze taak is te verkrijgen bij dhr. Blancquaert (sec 2/economaat).

VERLOREN VOORWERPEN OP EINDE SCHOOLJAAR

We zagen de berg verloren voorwerpen op het einde van het schooljaar opnieuw toenemen. Nochtans was alles op rekken uitgestald tijdens de laatste schoolweek op een plaats waar ook de ouders langs moesten tijdens het oudercontact om het eindrapport te ontvangen. Bij de start van het schooljaar vragen we aan iedereen nog eens uitdrukkelijk om op zoveel mogelijk kledingstukken en voorwerpen de naam en klas van de jongere te noteren. De sportleerkrachten zullen de namen controleren in de turn- en zwemkledij. Het kluisje is de ideale plaats om alles veilig op te bergen. Springen de jongeren niet wat nonchalant om met hun eigendommen? Spreken ze niet makkelijk over diefstallen, terwijl daar zeker geen harde bewijzen van zijn en de verloren trui vergeten werd op een andere verdieping of in het vaklokaal van het vorige lesuur? Een werkpunt voor iedereen tijdens het nieuwe schooljaar. We willen er volledigheidshalve aan toevoegen dat alles weggeschonken werd aan goede doelen.

BOUW

Sedert half juni kwam de bouw van het auditorium in een stroomversnelling terecht. Voor en na het bouwverlof werden met twee reusachtige kranen eerst 38 wandpanelen en daarna de dakgewelven geplaatst, waarop een groendak zal aangelegd worden. Binnenin de zaal werden de oplopende gewelven aangebracht waarop de stoelen zullen geplaatst worden. De binnenafwerking en de technische installatie zullen nog enkele maanden aanslepen. Maar onze zesdejaars kunnen er zeker van zijn : zij vieren hun afscheid in het nieuwe auditorium!

Op dit ogenblik wordt de conciërgewoning aangepakt (nieuwe toegang, ramen, keuken en terras). Uiterlijk tegen de herfstvakantie heeft het college dus opnieuw een conciërge in de persoon van mevr. Godelieve De Cock (van het onderhoudspersoneel).

Net voor hun eerste turnles wacht de leerlingen een verrassing. Tijdens de vakantie werden de douches van de twee kleedkamers volledig vernieuwd en voorzien van tussenwandjes, die zorgen voor wat meer privacy.

Eind augustus wordt ook de derde fase van de renovatie van de sporthal gestart. Dit keer worden de twee overblijvende (korte) wanden aangepakt.
In dezelfde aanbesteding zit ook de vernieuwing van het terras. De leerlingen van de derde graad zullen hun geliefkoosde middagverblijf dus een maandje moeten missen … om er daarna des te meer van te genieten!

RINGRING

Het schoolritme is voor iedereen weer even wennen, en zo ook het gebruik van de gsm die na de lesdag weer aangezet moet worden om voor iedereen bereikbaar te blijven. Overdag dienen de gsm’s volledig uitgeschakeld te worden, anders kan hij afgenomen worden door de leerkracht die beltonen of andere geluidjes hoort. Na vijf dagen kan de gsm terug naar de eigenaar of mits een uur nablijven met een opdracht de dag zelf. Hierover was uitgebreid overleg met leerlingen uit verschillende jaren en we verwachten dan ook dat deze nieuwe regeling vlot zal lopen. Een dode gsm tijdens de schooluren zorgt nooit voor problemen en het uur kan je aflezen aan de ontelbare klokken die her en der in de school verspreid hangen.

TENTOONSTELLING JAN VAN RUUSBROEC

Op zondag 26 september van 14.00u. tot 18.00u. organiseert vzw Pippezijpe in de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede (Lostraat 84, 1703 Schepdaal) een tentoonstelling rond de mysticus waar ons college naar genoemd werd.
Het materiaal voor deze tentoonstelling werd verzameld en opgesteld dhr J. Vercammen, oud-leerkracht van het college. De basis ervan wordt elk jaar ter gelegenheid van ons schoolfeest op het college gepresenteerd, maar werd onlangs nog aangepast en uitgebreid. De toegang is gratis.

ZWITSERLAND

Proficiat aan dhr. Croonenborghs en zijn team om er weer een onvergetelijk bergkamp van te maken ! Kruis alvast zaterdag 16 oktober aan in je agenda als je naar de sprekende foto’s wil komen kijken. Op de schoolsite, rubriek projecten, staan reeds de eerste beelden.
Hieronder mag je even meelezen in het dagboek van één van de deelnemers:

Als ik het Zwitserlandkamp in één woord moet samenvatten dan zou ik er geen woord voor vinden: zo leuk, cool en fantastisch was het. Het was mijn eerste jaar dat ik meeging op Zwitserlandkamp, dus ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Ik had zo wel een paar vermoedens van mensen die me zeiden hoe het zou worden, maar toen ik daar aankwam, was het nog beter dan ik gedacht had. Zo vond ik het superleuk om op tweedaagse te gaan en zo dingen te zien die ik nog nooit gezien heb, vb. sneeuw als het 28°C is. Tijdens de vakantie heb ik nog vaak teruggedacht aan de mooie momenten die ik daar heb beleefd. Wanneer ik op 15 juli opstond, was het wel even wennen omdat ik dacht dat ik nog steeds in Zwitserland zat.
Ik zal me volgend jaar dan ook meteen opgeven om mee te gaan als het kamp terug zal plaatsvinden.
(Louis Zehner)

<%>