U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 3 – ZESTIENDE JAARGANG – 4 OKTOBER 2010

VAN DE REDACTIE

Op dit moment worden op vele plaatsen in de wereld conflicten en oorlogen uitgevochten. Deze duren elk gemiddeld acht jaar. Er vallen doden en de omgeving wordt in puin geschoten. Gezinnen, maar ook de maatschappij als geheel wordt ontwricht. Vredesbewegingen kunnen dan alleen maar bemiddelen tot verzoening en heropbouwen van de samenleving. Wanneer men echter de achtergronden van de betrokken partijen van een conflict kent, en elkaar hierin meer zou respecteren, zouden ontstaan en escalaties van conflicten misschien voorkomen of beperkt kunnen worden. Dialoog kan oorlog voorkomen !
Daarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor de Vlaamse vredesweek. Onder vrede en verdraagzaamheid moeten we allemaal onze schouders zetten!

LEERLINGENAANTALLEN VAN DE 7 COLLEGES

Traditioneel worden in de loop van september de leerlingenaantallen van de zeven Jezuïetencolleges gepubliceerd. Er zijn geen spectaculaire veranderingen dit schooljaar. Globaal gezien telt het middelbaar onderwijs 5970 leerlingen (36 meer dan vorig jaar) en blijft Ruusbroec (met onze inschrijvingsstop) bewust het kleinste college van de zeven.

Een overzichtje:

school
totaal
t.o.v. vorig jaar
Sint-Jozefscollege Aalst
1109
+28
O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen
792
0
Xaveriuscollege Borgerhout
917
-12
Sint Jan Berchmanscollege Brussel
789
+6
Jan van Ruusbroeckollege Brussel
710
-3
Sint Barbaracollege Gent
861
+18
Sint-Jozefcollege Turnhout
790
-1

JONGERENBEGELEIDING FOYER

Onze school werkt reeds 15 jaar samen met de vzw Foyer in molenbeek. Dit is een centrum voor migrantenbegeleiding. Ze doen hiervoor onder andere een beroep op vrijwilligers die allochtone jongeren begeleiden bij het maken van huiswerk, voorbereiden van taken, opdrachten en examens. Maar ook leuke spelletjes spelen is aan de orde. Op deze manier oefenen deze jongeren ook na hun schooluren de Nederlandse taal. Dit schooljaar kwamen er zeer veel jonge migranten opdagen. Wij doen dan ook een warme oproep naar leerlingen of (groot)ouders die zich hiervoor op woensdag of vrijdag na de schooluren willen engageren. Meer info bij dhr. Vandoren. Een mailtje naar co1@ruusbroec.be kan ook.

OUDERCONTACT MET EEN GLAASJE WIJN ???

Een aantal ouders vroegen ons al: ‘Wordt er ook dit jaar ter gelegenheid van het oudercontact in november een wijnbeurs georganiseerd?’ Het antwoord van de wijnfanaten op secretariaat 2 liet niet lang op zich wachten: ‘Maar natuurlijk!’
Bijgevolg kunnen alle geïnteresseerde ouders nu al noteren dat ze op dinsdag 9 en vrijdag 12 november 2010 (misschien best nà het oudercontact …) een glaasje kunnen komen proeven in de (wijn)bar.
De heren Blancquaert, Vancauwenbergh en Moerenhout, onze wijnkenners in secretariaat 2, selecteren bij twee grote wijnhandelaren opnieuw een vijftiental wijnen, die op geen enkele Ruusbroecfeesttafel zullen misstaan het komende eindejaar. Prijs/kwaliteit zijn het stuk voor stuk uitstekende keuzes, die bovendien aan de particulierenprijs van de betrokken handelaren aangeboden worden. De winst voor de school zit simpelweg in de groothandelskorting die beide huizen aan de school verlenen.
Op 9 en 12 november kan u die wijnen ter plekke proeven, bestellen en/of meenemen. Betalen is mogelijk met bancontact of cash.
De opbrengst gaat naar het auditorium. Iedereen beseft wellicht dat hieraan een aanzienlijk kostenplaatje verbonden is, waarvan slechts 60% gesubsidieerd wordt door de overheid. Bijgevolg is het essentieel dat via een aantal sponsoringacties voldoende extra middelen ingezameld worden om het project te realiseren.

PATER GENERAAL OP BEZOEK IN BELGIE

De Algemene Overste van de Sociëteit van Jezus, Adolfo Nicolás, heeft tijdens het weekend van 25-26 september 2010 een bezoek gebracht aan België. Op zaterdag was hij te gast bij onze Zuiderburen. Op zondag mochten de Vlaamse jezuïeten en hun medewerkers Pater Generaal verwelkomen in het jezuïetenhuis Lerkeveld in Heverlee. In de voormiddag was er een ontmoeting met een 40-tal leden van het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN). De namiddag werd besteed aan een samenkomst met 110 paters en broeders van de Vlaamse jezuïetenprovincie en werd afgesloten met een eucharistieviering. Pater Nicolás ging hierin voor.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Na een eerste drukke maand hadden onze leerlingen op maandag 27 september een vrije dag. Niet zo voor de leerkrachten: zij verzamelden immers op school voor hun jaarlijkse pedagogische studiedag. In de voormiddag werd gereflecteerd over de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen: hoe plannen we deze in binnen onze lessen, in de talrijke vakoverschrijdende initiatieven en in ons opvoedingsproject? Daarna vergaderden vijf werkgroepen rond diverse thema’s betreffende een zelfevaluatie die we als school opzetten. In de namiddag luisterden we naar een boeiende uiteenzetting van E. H. Geert Dedecker over rituelen.

IGNATIUS SPORTTORNOOI

Vanuit Ruusbroec vertrokken op woensdagmiddag 22 september een kleine veertig leerlingen met hun sportleerkrachten met de bus richting Oost-Vlaanderen. Voor de elfde keer organiseerden de zeven Vlaamse jezuïetencolleges namelijk een sporttornooi. Het Sint-Jozefscollege uit Aalst was hiervoor voor de derde opeenvolgende keer gastheer. Onze delegatie nam deel aan vijf van de zes sporttakken, enkel voor het op Ruusbroec totaal onbekende korfbal (een populaire sport in het Antwerpse) werden geen kandidaten afgevaardigd. De einduitslag:

school
basketbal
beachvolley
cross
korfbal
voetbal
zwemmen
score
plaats
Sint-Jozefscollege Aalst
1
4
1
2
1
1
10
1
O.-L.-Vrouwecollege Antwerpen
7
7
4
3
2
4
27
4
Xaveriuscollege Borgerhout
2
1
3
1
5
8
20
2
Sint Jan Berchmanscollege Brussel
5
5
2
8
7
3
30
6
Jan van Ruusbroeckollege Brussel
4
2
5
8
4
2
25
3
Sint Barbaracollege Gent
3
6
7
4
6
6
32
7
Sint-Jozefcollege Turnhout
6
3
6
5
3
5
28
5

Dank aan het college van Aalst voor het initiatief en aan onze deelnemende leerlingen en leerkrachten om onze sportieve eer hoog te houden.

JONGEREN KEREN HET KLIMAAT, YES, WE CAN!

Jongeren keren het klimaat! is een campagne van GREEN vzw om jongeren uit basis- en secundaire scholen bewust te maken van de klimaatproblematiek. Vijf dagen per jaar daagt GREEN scholen uit! Aan de hand van vijf laagdrempelige acties, die individueel of in groep uitvoerbaar zijn, verminderen we onze CO2 uitstoot. Ook wij willen concrete stappen ondernemen voor een groenere school. Doe dus mee op vrijdag 15 oktober 2010 met de eerste actie Eet lokaal, denk globaal. De speelplaats krijgt een extra tint en we serveren heerlijke broodjes met lokale producten. Muzikanten zorgen voor ambiance!

Noteer ook alvast de volgende acties:

Maandag 22 november 2010: kringloopactie
Woensdag 16 februari 2011: dikke truiendag
Dinsdag 22 maart 2011: kranig Water
Maandag 2 mei 2011: mobiel met minder CO2

We houden jullie op de hoogte!

ONTHAALWEEKEND LICHTAART

Donderdagnamiddag 23 september vertrokken we met een groep van 156 eerstejaars, 32 monitoren uit het zesde jaar en 23 begeleidende leerkrachten richting Kempense bossen. Doel van deze onthaaldagen is al spelend, sportend en ravottend elkaar écht leren kennen… En of dat gelukt is! Zaterdagnamiddag keerden we vermoeid maar zeer tevreden terug. De basis voor een tof schooljaar met hechte klassengroepen is gelegd. Dank aan elkeen die hiertoe zijn steentje bijdroeg. Binnenkort verschijnt een extra Lichtaarteditie van BP met verslagen en foto’s (waarvan je er hier al drie vindt).

LEERLINGENKAART

Ga je wel eens naar de film? Heb je regelmatig een cultuurmicrobe te pakken? Ben je een bezige bij? Laat je leerlingenkaart dan aan de kassa zien en zo krijg je je korting. Weet je niet waar je korting krijgt? Surf verder naar de kortingenpagina van Maks! op www.maks.be en kom te weten waar je minder geld moet uitgeven.
En vergeet niet om bij gelegenheid de studiemeesters te bedanken die in een snel tempo de leerlingenkaarten klaargemaakt hebben. Dat werk gebeurt immers in de scholen zelf! Zij hebben ervoor gezorgd dat je geen enkele kans aan je neus moet laten voorbij gaan.

ZUID-AMERIKAANSE GASTSTUDENTEN VERWELKOMD

Dinsdagmorgen kwamen Maria Cristina, Astrid, Agustin, Lily, Jade, Henrique, Cuauhtemoc en Ana op school aan. Tot 20 november volgen zij les in een klas van het zesde jaar. Misschien komen ze ook in jouw klas iets vertellen over hun land ter voorbereiding van de projectdagen rond Zuid-Amerika?

<%>