U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 7 – ZESTIENDE JAARGANG – 24 DECEMBER 2010

VAN DE REDACTIE

Op 24 december krijgen alle Ruusbroec'ers hun kerstrapport, na een halve dag aanwezigheid op school. De zesdejaars komen op afspraak bij hun klassenleerkracht voor een persoonlijke feedback en een gesprek over de voorlopige studiekeuze.
Het is normaal dat de resultaten in de loop van de dag ook nog aan de ouders getoond worden, maar we hopen dat de rapporten zo weinig mogelijk een gespreksonderwerp zullen zijn aan de feesttafel tenzij de jongere zelf het aanbrengt. Als de inzet optimaal was en de leerling alles gegeven heeft wat hij/zij kon, dan is het altijd goed, wat het resultaat ook is.

Kerstmis, de geboorte van Jezus, in een stalletje in Bethlehem.
Het verhaal vertedert ons allemaal.
Bitter koud buiten, gezellig warm in de huizen,
een schril contrast, onlosmakelijk verbonden met de winter.
Sneeuwvlokjes dwarrelen op de straat,
zoals vuurvonkjes in de open haard,
aangestoken met een klassieke lucifer,
een stekske in de volksmond;
iedereen kiest waar hij zich het best voelt,
warm binnen of sportief buiten.
Zalig kerstfeest!
Maak van de koude warmte en van de duisternis licht!
Deze feestdag lijkt het zo eenvoudig te formuleren:
vrede en vriendschap, overal op aarde!

Ik wens dat iedereen warmte en vrede vindt, tijdens de kerstdagen en liefst een heel jaar lang in 2011.
In de eerste plaats in het gezin en bij de mensen die het meest nabij zijn; zeker ook op school, waar de kansen voor het grijpen liggen en de inzet van zo velen echt uitnodigt.
Ik blijf, samen met de directeur, van een college dromen waar iedereen zich thuis mag voelen en zichzelf kan zijn. Dag in dag uit werken we aan onze ideale school; om ze tot een plek te maken waar elk van ons, leerlingen en personeel, de uitdaging, aanmoediging en steun vindt die nodig is om het beste in elkeen naar boven te brengen. Deze wens voor 2011 is voor alle betrokkenen een uitnodiging om er samen werk van te maken en de lucifer te durven zijn voor een ander. De lichtbrenger kan als geen ander zijn lach, waarde of menselijke warmte doorgeven. Probeer het maar, het werkt aanstekelijk !
De directie en het personeel van het Jan-van-Ruusbroeckollege wensen ouders en leerlingen een zalig kerstfeest en een schitterend jaar!

V. Thielemans, adjunct-directeur

LIEF EN LEED

De decembermaand kon niet mooier beginnen voor de directeur. Op woensdagmiddag 1 december werd dhr. De Dijn voor de tweede keer opa. Fenne is zijn flinke kleinzoon. Grote zus Lieja kan voor haar broertje nu samen met opa verhaaltjes voorlezen over kleine dino's en lieve prinsjes. Van harte proficiat aan de ouders en grootouders!

Wij gedenken de vader van dhr. Kets (oud-leerkracht Frans), de overgrootvader van Amelie Van Negen (1 LB) en van Lisa Van der Schueren (5 HW) en de overgrootmoeder van Julie Van Meerbeeck (5 EcMT).

Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

AUDITORIUM

Hoewel de werken nu echt flink opschieten, zal het toch nog een paar maanden duren vooraleer het auditorium in gebruik zal genomen worden. We hopen alvast de zaal te kunnen gebruiken voor de organisatie van het mini-scholierenparlement voor de zesdejaars tijdens de projectdagen. De officiële opening van het auditorium wordt definitief voorzien op zaterdag 30 april met een voorstelling van leerlingen van het eerste en het zesde jaar.
Er wordt al flink nagedacht over meubilair, techniek en verdere inkleding van de zaal. In het kader van een sponsorbrief bereikten ons al een aantal voorstellen van gespecialiseerde firma’s om een materiële bijdrage hierbij te leveren.

INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2011-2012

In tegenstelling tot vorig schooljaar is er op het college geen digitale inschrijvingsprocedure. We keren bijgevolg terug naar de procedure van de schooljaren daarvoor :

  • De inschrijvingen van broers en zussen van leerlingen starten op de eerste dag van het tweede trimester (= 10 januari 2011).
  • De inschrijvingen van andere leerlingen starten op zaterdag 5 februari vanaf 09.00u.

Ouders moeten hun kind op het college komen aanmelden en het schoolreglement en opvoedingsproject ondertekenen. Deze documenten zullen ter beschikking klaar liggen, maar ze kunnen steeds op school afgehaald worden of geraadpleegd op de website van het college (www.ruusbroec.be).

Ter gelegenheid van het schoolfeest op 7 en 8 mei (of na afspraak) volgt dan het intakegesprek met de leerling zelf.

WETENSCHAPSQUIZ

Vrijdagavond 19 november trok een enthousiaste 5 WeWi met twee papa’s, een opa, mevr. Van Hiel en dhr. Ceuppens naar Technopolis, voor de jaarlijkse wetenschapsquiz georganiseerd door de jongerenafdeling van de KVIV (Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging). Dat de concurrentie straf zou zijn en de vragen moeilijk, wisten we, maar sportief als we zijn, lieten deze feiten ons niet tegenhouden.
Het werd een vriendelijke strijd tussen onze eigen vier ploegen. De leerlingen konden bij heel wat vragen terugvallen op de kennis opgedaan in de lessen wetenschappen: crux, zuren en basen, de snelheid onderaan een helling, de derde generatie biobrandstoffen, … Zo konden we heel wat vragen binnenhalen. De presentator van dienst, dhr. Frank Deboosere, is ons komen aanmoedigen en feliciteren. We kregen zelfs applaus van onze tegenstanders. Als scholieren tussen de jonge ingenieurs toch ons mannetje staan, het vergt een beetje moed. Een foto met onze weerman en voor iedereen een prijs was de kers op de taart van een gezellige, leerrijke avond.

CASABLANCO

In het kader van de opdracht van de eerste graad voor Fata Morgana willen de leerlingen een tiental plaatsen op school kleurrijker maken. Daarbij denken ze aan hun eigen klaslokalen (sommige nog met sombere kurken wanden), de container op de speelplaats, de zwembadhal, enz. Wou het toeval dat omstreeks die tijd vzw Casablanco zich op school kwam presenteren. Casablanco is een vereniging die werkervaring biedt in binnenhuisrenovatie aan werkzoekenden en immigranten. Na een intensieve praktijkervaring en basistheoretische opleidingen over de bouwsector, kunnen deze mensen na 12 maanden werk via Casablanco naar een passende job in de bouwsector zoeken. En van het een kwam het ander! Sinds begin december nemen twee werkteams van Casablanco zes klaslokalen onder handen. Kurken wanden worden vervangen door andere akoestische wanden in houtstructuur; muren, deuren en verwarmingselementen worden geschilderd in een kleurenpalet mee bepaald door leerlingen; losliggende draden worden keurig vastgemaakt en achter de wanden weggewerkt; … Zo is iedereen tevreden. De leerlingen zijn blij met hun lokaal in een nieuw kleedje, En de werklui komen de directie hun expliciete dank betuigen omdat ze kunnen werken in een aangename sfeer, en met beleefde leerlingen … die hen persoonlijk komen zeggen hoe fijn ze hun werkresultaat vinden!

VROEMVROEM

Na twee lessenreeksen van acht lesuren kwamen 39 zeventienplussers op dinsdag 30 november wat zenuwachtig het theoretisch rijexamen afleggen. In groepen van tien jongeren konden ze op een laptop van het examencentrum van Schaarbeek aan de slag. Maar liefst 34 leerlingen gingen met een goed resultaat naar huis; 5% meer geslaagden dan vorig schooljaar. Vier ongelukkigen haalden net te weinig punten en eentje had haar identiteitskaart niet bij zich. De twee leerlingen die nog geen 17 jaar waren op 30 november, krijgen een voucher toegestuurd om zelf op het juiste moment gratis examen te gaan afleggen. We wensen iedereen daarbij veel geluk en bedanken dhr. Stevens voor de goede begeleiding van de leerlingen. De examinatoren waren aangenaam verrast met dit mooie resultaat!
Toch even opletten om de eerste rijervaring niet op gladde wegen op te doen.

VERTROUWDE GEZICHTEN

Op zaterdagavond 28 november stroomde de bar vol met oud-leerlingen die verhalen uit hun collegetijd kwamen opdiepen en even wilden checken hoe het er ondertussen aan toe gaat op JvR. De oud-leerlingenavond verliep in dezelfde gemoedelijke en gezellige sfeer als de voorbije jaren. De afstudeerjaren die op een 1 of een 6 eindigen, werden deze keer uitgenodigd. Vooral ook de generatie die in juni met een diploma afzwaaide, was ruim vertegenwoordigd en vertelde voluit over de eerste ervaringen in het hoger onderwijs. De huidige leerkrachten en de directie genieten van de contacten met de ex-Ruusbroecers en hun levensverhalen en beroepskeuzes. Een wandeling door het vertrouwde schoolgebouw blijft een aangename ervaring en enkelen konden al een blik werpen op de binnenkant van het auditorium.

WIJNBEURS TWEEDE EDITIE

De wijnproeverij ter gelegenheid van het oudercontact mag opnieuw een succes genoemd worden. Niet alleen kwamen er heel wat ouders proeven, velen namen ook een doosje wijn mee naar huis (sommigen hadden zelfs een karretje nodig om hun voorraad te verschepen!). De heren Blancquaert, Moerenhout en Vancauwenbergh, onze wijnkenners in sec 2, en hun bereidwillige helpers hadden bij twee grote wijnhandelaren dan ook een mooie selectie gemaakt van meer dan vijftien feestelijke wijntjes. Ondertussen zijn alle bestellingen al afgehaald of geleverd. Het college heeft alvast enkele duizenden euro’s meer ter beschikking voor de aankleding van het auditorium. Dank aan organisatoren en afnemers!

MEDITATIE

Nieuwjaar. Tijd van goede voornemens. Misschien ook een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de dingen. Daar willen we dit jaar reclame voor maken door een nieuw initiatief aan u voor te stellen.
We zijn op zoek naar mensen die graag zouden kennismaken met zenmeditatie. Leerlingen van 5 en 6, leerkrachten en ouders zijn van harte welkom. Wekelijks willen we op het college samenkomen voor een zit- en wandelmeditatie in de Chinese Chantraditie, zoals die beoefend wordt door de Maha Karuna-groep (http://wp.mahakarunachan.be) onder leiding van de Nederlandse professor Ton Lathouwers, die overigens dit initiatief van harte steunt.
De bedoeling is een groepje te vormen dat iedere woensdag komt zitten in aandacht en zonder te oordelen, geleidelijk samen groeit naar meer ontvankelijkheid voor wat zich in en om ons voordoet.

Wat is er te verliezen? Wat is er te winnen?
Als we iets winnen, was het er al vanaf het begin;
Als we iets verliezen, is het dichtbij verstopt.
(Ryokan, 1758-1831)

Eerste samenkomst: woensdag 12 januari 2011 van 19.30u. tot 21.00u. Graag een kwartiertje vooraf aanwezig. We beginnen de avond met een korte toelichting en een paar formele instructies, waarna tweemaal 25 minuten zitmeditatie. Deelnemers melden zich best even vooraf via oomserik@mac.com.

THEMA-AVOND OUDERCOMITE

Jaarlijks organiseert het Oudercomité van het Jan-van-Ruusbroeckollege een thema-avond rond een actueel onderwerp, interessant en nuttig voor ouders met opgroeiende kinderen. Dit jaar wordt het een avond rond het hoger onderwijs, die doorgaat op donderdag 17 februari, en aanvangt om 20.00u. stipt in het college. Niet alleen de BAMA-structuur, maar ook alle nuttige informatie over het leerkrediet zal aangebracht worden. Dhr. Tack, CLB-medewerker van de school, zal op een interactieve manier deze informatiesessie leiden. Een uitnodiging volgt!

WIN EEN OSCAR!

In ons tweede Comeniusjaar (Europaproject-Ruusbroec) gaan wij op zoek naar nieuwe cineasten zowel bij de leerlingen, de leerkrachten als bij de ouders. De opdracht bestaat erin een kortfilm te maken (max. 5 minuten) onder het thema: Mum, Dad, Grandpa, Grandma,… tell us who we are met als heel specifieke onderwerpen: onze eigen tradities (dorp, gemeente, wijk, stad, land…), beroemde Europeanen, typische monumenten of personen uit mijn/onze omgeving.

  • Welke software gebruiken wij ? Er is heel wat vrije software op de markt, maar wij verkiezen het gebruik van Windows Movie Maker om het op DVD te branden.
  • En wat met de taal? Vermits binnen het project de voertaal het Engels is, lijkt het Engels ons dan ook het meest voor de hand liggend. Maar het kan uiteraard ook op tal van andere manieren. U kan gebruik maken van ondertiteling of er wordt helemaal niet in gesproken of… Spreek uw creativiteit maar even aan.

Deze kortfilms worden getoond tijdens de Comenius-week (28 februari – 4 maart) in Freudenstadt (D) en in Parijs (F) en de beste worden bekroond met een Comenius-prijs! De Comenius-ploeg zorgt voor een mooie compilatie die zal getoond worden tijdens het schoolfeest in de maand mei.
De deadline voor het inleveren van de kortfilms (op DVD) is vastgelegd op 18 februari 2011. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons dan weten via een mailtje naar bartdas@yahoo.com of co2@ruusbroec.be. (Gelieve uw naam te vermelden bij het inleveren van de DVD)! Veel succes!

(In samenwerking met Epos- Een leven lang leren/ Life Long Learning)

VERTREK LATIJNS-AMERIKANEN

Adiós, hasta la vista, vaya con diós, amigos ! Na acht intensieve weken uitwisselingsproject, hebben we vrijdag 19 november afscheid genomen van onze Latijns-Amerikaanse vrienden. Met een ware salsaparty werden onze gasten ’s middags uitgewuifd. Ze waren bijzonder onder de indruk van de Belgische danspasjes en vooral van een hele school die samen de macarena deed!
De hoogtepunten van hun verblijf, waren voor sommigen de projecten die leerkrachten in het kader van hun continent hebben aangeboden, voor anderen de culturele uitstappen naar Flanders Fields, Parijs of de Europese Gemeenschap in Brussel, maar voor allemaal – en met voorsprong op de eerste plaats - het contact met de Belgen. Leerkrachten, klasgenoten, gastgezinnen en nieuwe vrienden… zij hebben met een warme ontvangst België een zuiders tintje gegeven. Culturele verschillen (zoals stiptheid bijvoorbeeld) kwamen nu en dan eens de kop opsteken, de taal aanleren bleek niet evident, maar het plezier van het uitwisselen, praten, onze gasten rondleiden en hen frietjes en chocolade voorschotelen tot niet alleen de valiezen met overgewicht het vliegtuig op gingen… Dát was het succes van deze mooie ervaring! Hartelijk dank ook aan alle gastgezinnen om de ervaring met de school te delen en er samen met alle leden van het gezin iets moois van te maken!
Vijf à zes vijfdejaars kunnen beginnen dromen van een gelijkaardig avontuur, het vervolgverhaal werd net voor de kerstexamens gelanceerd door mevr. Van Belle.

FEESTELIJK ONTBIJT

Op donderdag 2 december, het feest van de zalige Jan van Ruusbroec, verzamelden de leerlingen in refter 3 rond de ontbijttafel. De heerlijke koffiekoeken vielen erg in de smaak en de chocomelk werd door enkele vroege vogels onder de leerkrachten bereid en ook de glaasjes fruitsap werden vlotjes bediend.
Het centrale podium werd gevuld met een gelegenheidsband van leerkrachten en leerlingen. De gebrachte nummers werden door alle aanwezigen met enthousiasme onthaald. Het liedje voor Fenne deed fiere opa, dhr. De Dijn, glunderen. Dankzij de Ruusbroecquiz met foto’s die enkele leerkrachten/studiemeesters van hun andere kant toonden, konden drie klassen van een reuzenspeculaas smullen. Proficiat aan 1 MA, 3 EcA2-HW en 5 WeWi !

SINTERKLAAS

Zeven vrolijke zwarte pieten en twee lieve Sinten kwamen op maandagvoormiddag 6 december de leerlingen een klasbezoek brengen. Voor iedereen was er lekkers voorzien en leuke commentaren werden ingefluisterd door de hulpsinten/klassenleerkrachten van dienst. In een volle lerarenzaal haalde Sinterklaas zelfs een heuse speech boven voor de directie. Het was een onverwachte en daardoor erg geslaagde verrassing! Een pakje als extra maakte alles helemaal compleet, alleen de rekening hoefde er niet bij te zitten. Dhr. De Dijn en mevr. Thielemans zullen er de rest van het jaar van nagenieten.

TONEEL IN ONS ZWEMBAD ???

Anna is niet blij wanneer haar nichtje Tara voor een hele tijd op bezoek komt. Tante Tania heeft een moeilijke periode een daarom komt het hele gezin een tijdje bij Anna en haar ouders in de kustvilla wonen. Anna vindt Tara maar een raar kind. Ze zou liever hebben dat Tara gewoon uit haar buurt blijft. Maar dan gebeurt er iets waardoor heel het dorp in rep en roer staat. Anna en Tara moeten nu wel gaan samenwerken. Beetje bij beetje nemen ze elkaar in vertrouwen, en zo komen er geheimen aan het licht waarvan ze nooit dachten dat ze die aan elkaar konden vertellen...

Donderdag 16 december was ons zwembad twee keer het decor van het toneelstuk Liever een ander kind. Het stuk is een bewerking door Lotte Vannieuwenborg van Mijn tante is een grindewal van Anne Provoost. De kerstexamens maakten het mogelijk om het zwembad even vrij te maken voor een aantal repetities en twee voorstellingen voor lagere scholen. Regisseur Pieter Genard liet de actrices Valérie Mertens en Lotte Vannieuwenborg langs en zowaar in het water ronddartelen, terwijl de kinderen van op de kant aandachtig toekeken.
En wat wordt het volgende keer ? Een cocktailparty ???

 

<%>