U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

EDITIE 9– ZESTIENDE JAARGANG – 07 FEBRUARI 2011

VAN DE REDACTIE

JIJ … EN HIJ

In je borstkas gaat je hart wat sneller slaan. Beetje zenuwachtig, stressy, want binnenkort examens.” Laat me even met rust, wil je?”

Op de accordeon van zijn borstkas kan je zijn ribben tellen, de botten steken eruit, als gebeiteld door de beeldhouwershand van de honger.

Je kijkt gespannen uit naar de cijfers op je schoolrapport. Hij kijkt met rooddoorlopen, glazige ogen. Hij ziet alleen maar een brood, maar de plank waarop het ligt is hemelshoog.

Jij slaapt onrustig, en je krijgt kippenvel omdat je niet zeker weet of je alles kent. Hij slaapt niet, en zijn huid is bleek en mager zoals altijd.

Jouw maag trekt even samen wanneer de vragen worden uitgedeeld, zijn maag brult als een leeuw, dag en nacht.

In onze wereld is naar school gaan een luxe… Laten we duimen dat hij ooit een beter leven mag krijgen door de proeven die jij aflegt!

LIEF EN LEED

Wij gedenken de grootvader van dhr. Das (leerkracht Engels en Nederlands) en van Charlotte Thomas (4 Wet).
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

NIEUWE PELIKAANTJES

Vorige zaterdag 5 februari gingen de inschrijvingen voor het schooljaar 2011-2012 van start. Ongeveer 80 ouders, die sinds donderdagochtend in een tent of in de sportzaal verbleven, hebben zonder enig probleem hun dochter of zoon kunnen inschrijven voor het eerste jaar. De organisatie verliep vlekkeloos: geen discussies, wel frietjes voor iedereen, een verjaardagstaart en croque-monsieurs. Uiteindelijk bleek de hele kampeeroperatie niet nodig. Er blijven immers nog een twintigtal plaatsen open.

RUUSROCK OP DE HONDERDDAGEN

Op vrijdag 28 januari vierden onze retorici hun laatste honderd dagen op het college. 's Morgens werden alle leerlingen en personeel verwelkomd door een zeer divers allegaartje van rock- en popartiesten. Ook de gangen waren thematisch aangekleed in ware festivalsfeer. Tijdens de voormiddagpauze kwamen de verschillende performersgroepen – elk in hun eigen stijl – voorgereden en werden ze voorgesteld aan het publiek. ’s Middags kon het hele schoolpubliek genieten van een heuse Ruusrock-show. Hierbij beleefden we live grootse festivals als Woodstock, Graspop, Oktoberfest, Tomorrowland en Coolsweat . Grote pluim aan de organisatoren en proficiat aan alle deelnemende leerlingen en leerkrachten.

 

PERSONEELSFEEST

Zaterdag 29 januari verzamelden een heel aantal collega’s en hun partners in de bar van het college. Na een lekker aperitief met of zonder bubbels gingen we aan tafel voor een heerlijk en gevarieerd buffet. Een ideale gelegenheid om ook buiten schooltijd eens bij te praten. Na koffie en dessert werden de benen gestrekt op de dansvloer: Ruusrock bis? Dank aan mevr. Bruylandt voor de perfecte organisatie!

AFWEZIGHEDEN

Ter herinnering : een doktersattest is vereist voor:

  • afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen
  • elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling gedurende het lopende schooljaar reeds viermaal afwezig is geweest zonder dat een doktersattest vereist was
  • elke afwezigheid tijdens examens.

Voor andere afwezigheden volstaat het voorgedrukte strookje dat u achteraan in de schoolagenda kan vinden. Dit strookje moet binnengeleverd worden op secretariaat 2. Elke afwezigheid anders dan ziekte vereist vooraf toestemming van de directie.

UITWISSELING BINNEN BRUSSELSE SCHOLEN

In de maand februari gaan we met een nieuw project van start. Onder de noemer Brusselse Mozaïek à la Bruxelloise gaan de leerlingen van 3 EcA2-HW samen met leeftijdsgenoten uit het Centre Scolaire du Sacré Coeur uit Jette hun stad onder de loep nemen. Mevr. Van den Berge neemt als leerkracht Frans samen met mevr. De Baerdemaeker (Nederlands) de leiding over het gebeuren, en ze zullen met raad en daad ondersteund worden door mevr. Walrave (godsdienst), mevr. Sterckx (gedragswetenschappen) en mevr. Vansimpsen (Frans). Het wordt dus een vakoverschrijdend project.
Na een kennismakingsronde op vrijdag 4 februari in Jette zullen de derdejaars twee weken later met hun Franstalige vrienden een grote wandeling maken door enkele Brusselse wijken. We hopen hen op deze manier een breed en realistisch beeld te geven van de stad waarin zij naar school gaan. Dat ze met elkaar afwisselend Frans en Nederlands zullen spreken, kan hun taalvaardigheid in beide talen enkel vooruit helpen.
Tijdens de projectdagen zal de hele groep gedurende twee dagen met elkaar in gesprek gaan om op een kunstzinnige manier hun visie op de stad uit te drukken. Een mozaïek zal de bekroning vormen van een intensieve samenwerking over de gemeenschappen heen en zal tijdens een plechtig slotmoment worden onthuld.
Dit project wordt gerealiseerd met de steun van het Prins Filipfonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Deze organisatie heeft er 2000 euro voor over om dit initiatief te financieren.
Met dank aan mevr. Delferier (leerkracht Frans) en mevr. Raspoet (leerkracht Nederlands, en mama van Antoine en Apolline De Knoop) van Centre Scolaire du Sacré Coeur.

PROJECTDAGEN 2011

Op 3 en 4 maart vinden onze projectdagen plaats. In de eerste graad schuiven we het normale schoolleven opzij om plaats te maken voor twee projectdagen rond het thema Zuid-Amerika/Chili.
Hierbij willen we niet louter de theoretische en informatieve toer op gaan. Via een waaier aan zeer uiteenlopende activiteiten als ervaringsgerichte inleefspelen, getuigenissen, film en documentaire, interactieve workshops, … komen we in contact met zeer diverse aspecten van dit veelzijdige continent.
Projectdagen op onze school staan echter ook voor engagement en solidariteit. Daarom ondernemen de leerlingen van het eerste en het tweede jaar op vrijdagnamiddag per klas een voettocht van 10 km. Bedoeling is dat iedereen hiervoor vooraf zoveel mogelijk individuele sponsors zoekt. Met het ingezamelde geld willen we graag vier projecten ten voordele van kansarmere kinderen in de wereld ondersteunen: de organisatie SOS kinderdorpen, vzw mobile school, het vluchtelingenproject Jesuit Refugee Service, en twee lagere scholen in Cunaco, 200 km ten Zuiden van de Chileense hoofdstad Chili. U hoort er binnenkort meer van via onze leerlingen van de eerste graad.
De tweede graad werkt rond het thema gezondheid en ondernemen. De leerlingen doen een mini-sociale-stage bij diverse sociale organisaties als Poverello, Natuurpunt, het JAC, de Kringwinkel,…
Op 3 maart bezoeken de leerlingen van de talenrichtingen van het vijfde jaar Aken in Duitsland, terwijl de meer wetenschappelijke richtingen hun wetenschapsdag hebben. Op 4 maart houden alle vijfdejaars hun SMS-startdag. (instapmoment van hun sociale stage). Onze retorici oefenen hun politieke kennis en vaardigheden via het minischolierenparlement. Hierbij bezoeken ze diverse partijkantoren, debatteren ze in een politiek rollenspel waarbij ze tot een wetsvoorstel komen inzake duurzame energie en sport en cultuur op school. Als hoogtepunt gaan ze ook in debat met echte politici.

ACTIEWEEK: JONGEREN KEREN HET KLIMAAT EN FATA MORGANA

Woensdag 16 februari is het nationale dikke truiendag. Wij maken er echter een hele actieweek van. Meer nieuws volgt ten gepaste tijde! In het kader van Fata Morgana organiseren we bovendien ook een themaweek rond Valentijn.

INZAMELACTIE MAROKKO

Zoals jullie misschien al weten, vertrekken wij (5 en 6 HW) eind februari op inleefreis naar Imzouren in Noord-Marokko. Daar gaan we meehelpen in het SOS Kinderdorp dat wij met onze klassen steunen. We gaan het dorp bezoeken en kennismaken met de moeders en kinderen. We zullen er lesgeven, spelletjes met hen spelen en hun cultuur beter leren kennen. We zijn op zoek naar speelgoed, baby- en kinderkledij, schoenen, knuffels, pennen, schriften, kleurboekjes, kinderverhaaltjes in het Frans, knutselmateriaal, … Alles wat nog in goede staat is, is van harte welkom! Er zijn twee inzamelmomenten : op woensdag 9/2 en op woensdag 16/2, van 07.45u. tot 08.25u., in de containerklas. Voor verdere vragen, mag u gerust contact opnemen met ons via HWMarokko2011@gmail.com.
U kunt ook contact opnemen met onze begeleidende leerkrachten via het e-mailadres hwprojecten@gmail.com.
Voor meer informatie kan u ook altijd de site van SOS Kinderdorpen bezoeken, www.sos-kinderdorpen.be, of onze eigen website http://geloofinhumane.webs.com.
Wij danken u alvast hartelijk!

<%>