U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 3 – ZEVENTIENDE JAARGANG – 12 OKTOBER 2011

VAN DE REDACTIE

Via ons schoolopvoedingsproject willen we opvoeden tot bekwame en bewuste jongeren, die zich op een vrije en verantwoordelijke manier willen en durven engageren in onze samenleving. Dit betekent dat we ons als school niet willen beperken tot het louter aanreiken van kennis en vaardigheden, maar dat we onze leerlingen ook uitdagen op andere terreinen. Zo hechten we bijvoorbeeld veel belang aan een dagelijks moment van reflectie en bezinning: samen een zinvolle tekst lezen, samen bidden, stilstaan bij actuele maatschappelijke thema’s of bij de grote of kleine dingen des levens …

Ter overweging enkele citaten uit ons ochtendbezinningsmapje:

Als je je tanden wil tonen, glimlach dan.

Wie altijd de wind in de rug wil hebben, komt nooit thuis.

Vooruit wordt bepaald door welke kant je op kijkt.

Met beide voeten op de grond kom je geen stap vooruit.

Piekeren is de verkeerde kant op fantaseren.

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

We gedenken de grootmoeder van Victoria Cloquet (2 LA).

Elke dinsdagmiddag is de kapel open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

DAG VAN DE VERVOERING OP 22 SEPTEMBER

Op 22 september organiseerden we onder impuls van de leerlingenactiegroepen Voice en Jongeren Keren Het Klimaat de Dag van de vervoering. De bedoeling was minimum 600 mensen op een duurzame wijze naar school te laten komen. En of we daarin geslaagd zijn!

De resultaten:

  • In totaal kwamen 619 mensen op een milieuvriendelijke wijze naar school: 455 met de fiets, 126 met het openbaar vervoer en 38 te voet!
  • Samen met een aantal ouders hielden we ook een fietscontrole. Daaruit bleek dat 61% van de fietsen in orde waren. Maar (na een strenge observatie) dus ook 39% technisch en reglementair niet in orde! Toch iets om bij stil te staan!
  • ’s Middags vond er op de speelplaats een slowbikewedstrijd plaats, waarbij je om ter traagst moest fietsen. De winnaars per graad waren: Arthur Daems (2 GrLa), Niels Cok (4 EcA1) en Kevin Zhang (5 WeWi8). Dhr. Vancauwenbergh bleek de behendigste fietser onder het personeel.
    In een spannende, maar duidelijke finale werd Niels uiteindelijk eindwinnaar.
  • 1LF, de klas van mevr. Bisschop en mevr. Robberechts werd in de bloemetjes gezet. De leerlingen presteerden het om met 19 van de 20 leerlingen zonder auto naar school te komen. Als beloning ontvingen zij elk een nieuwe fietshelm, geschonken door Mobielbrussel, vertegenwoordigd door mevr. Walschap.

Dikke proficiat aan alle deelnemers, organisatoren en helpende ouders die van deze dag een succes maakten!

LOOP VOOR GOUD EN VOICE-PANNENKOEKEN

Op donderdag 13 oktober tijdens de middagpauze vindt de eerste editie van Loop voor goud plaats, een loopwedstrijd voor leerlingen van de eerste graad. De sportleerkrachten zullen je tijdig de nodige praktische info bezorgen. De wedstrijd start en eindigt op de speelplaats. Die middag kunnen alle leerlingen en leerkrachten van de school hun lunchpakket op de speelplaats gebruiken. Broodjes blijven te koop in refter 1.
Voice zorgt voor randanimatie met een pannenkoekenverkoop en muziek op de speelplaats. Bonnetjes voor pannenkoeken zijn tot woensdag 12 oktober tijdens de speeltijden te koop bij de ster onder het terras.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG IN MOZET

Na de eerste volledige lesmaand september, met de onthaaldagen van onze eerstejaars in Lichtaart, het havenbezoek in Antwerpen van de tweedejaars en de sportdag, konden onze leerlingen genieten van een verlengd weekend. Voor de leerkrachten en de studiemeesters lonkte de pedagogische studiedag.

Op zondag 2 oktober kwamen ze in de vooravond reeds met 24 bij elkaar in het mooie Domaine de Mozet (bij Namen), waar ook onze vijfdejaars jaarlijks hun bezinningsdagen beleven. Ze zetten eerst alle materiaal klaar voor de volgende dag, waarna ze verzamelden bij een gezellig kampvuur met een hapje en een drankje. Sommigen maakten nog een mooie en sfeervolle avondwandeling.
Op maandag 3 oktober kwam het volledige leerkrachten- en secretariaatsteam afgezakt naar Mozet. Na een inleidende bezinning rond het thema verbondenheid werd in de voormiddag in negen werkgroepen nagedacht over ons opvoedingsproject: bewuste, bekwame en betrokken mensen vormen in een sfeer van waardering, dialoog en geloof. We wisselden mooie ervaringen uit, lanceerden frisse plannen, belichtten originele invalshoeken… In de namiddag stond er een informeel rodedraadspel op het programma rond de normen, waarden en vaardigheden die we als leerkrachten en opvoeders op onze school zeer belangrijk vinden. Ondertussen konden we ons in de prachtige natuur ook fysiek uitleven: sommigen maakten samen een stevige wandeling, anderen gingen mountainbiken en een derde groep deed aan rotsklimmen. Het resultaat van dit alles was een mooi evenwicht tussen formele reflectiemomenten, informele babbels en een doelgerichte teambuilding. Dank aan alle leerkrachten en studiemeesters voor hun inbreng en enthousiaste inzet. Dank ook aan de organisatoren en medewerkers van deze succesvolle dag.

VERKEERSVEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT

We proberen via allerlei acties veilig verkeer in de schoolomgeving te promoten. In dat kader ontvingen we een brief van een bezorgde ouder. In deze BP willen we eveneens op de verantwoordelijkheid van de volwassenen wijzen. Veiliger verkeer begint tenslotte bij iedere individuele weggebruiker, niet alleen bij de schoolgaande jeugd.

TWEEDE FIETSACTIE DINSDAG 18 OKTOBER

De werkgroep Jongeren Keren Het Klimaat daagt alle leerlingen en leerkrachten van de school weer uit om op dinsdag 18 oktober op een milieuvriendelijke manier naar school te komen. We gaan deze keer voor minstens 620 leerlingen en leerkrachten.
Al wie op een duurzame manier naar school komt, krijgt een leuke verrassing en kan deelnemen aan een tombola. De prijsuitreiking gebeurt diezelfde middag om 12.30u. bij de ster. Ook bij slecht weer gaan we ervoor. De uitdaging zal dan des te groter zijn, de voldoening naargelang.
Nog een belangrijk aandachtspunt: zorg er in deze periode van het jaar voor dat je goed zichtbaar bent op de weg. Er zijn heel wat coole spulletjes op de markt die je daarbij kunnen helpen. Ter inspiratie alvast enkele afbeeldingen: klik hier.

UIT DE OUDE DOOS

In deze en volgende edities van BP willen we enkele verhalen brengen uit het verre Ruusbroecverleden. Vandaag gaan we van start met

DE SCHOOLBUS

Kort na de start van de school waren een aantal ouders uit Merchtem en omstreken sterk geïnteresseerd om hun kinderen naar ons college te sturen. Vanwege de afstand lobbyden zij bij pater Verelst voor een schoolbus van Merchtem naar Ruusbroec. Zij veronderstelden dat een volle bus kon gegarandeerd worden mits ook in andere gemeenten tussenstops werden ingelast. Maria Assumpta deed dat trouwens ook al.
In 1978 zette pater De la Marche, de opvolger van directeur Verelst, het licht op groen. Vanaf dat schooljaar organiseerde de firma Cars Pierre een bus voor Ruusbroec en Assumpta. De busterminal lag in Peizegem-city (een voorstad van Merchtem). Verder waren er tussenstops in Merchtem-centrum, Brussegem, Ossel, Hamme en Wemmel.
Het carpoolproject verliep bijzonder goed ... vooral voor de leerlingen. Het leidde tot intense ontmoetingen tussen de jongens van Ruusbroec en de meisjes van Assumpta die nu nog niet vergeten zijn … De schoolbus kende zo een groot succes, dat Ruusbroec enkele jaren later zelfs 80 à 90 jonge kiekefretters in twee schoolbussen elke morgen en avond naar en van Brussel bracht.

Toen het college in de jaren ‘90 gemengd werd en plotseling begon te groeien van circa 550 leerlingen tot de huidige 713, daalde het aantal leerlingen uit Merchtem echter ten voordele van leerlingen uit Grimbergen, Strombeek, Wolvertem, Wemmel en Meise, die allemaal vlot met de fiets of het openbaar vervoer op school raakten.
Het slinkende aantal buspassagiers deed de prijzen de pan uitswingen: hoewel de ouders van deze leerlingen een meer dan redelijke bijdrage leverden voor het vervoer, diende de school alsmaar meer zelf bij te passen. Het kwam zelfs zover, dat de werkingskosten (toen circa 22.000 BEF/leerling) van deze leerlingen grotendeels naar de busmaatschappij vloeiden!

In 1994 werd besloten aan nieuwe leerlingen niet langer een schoolbus aan te bieden. De leerlingen die echter op dat ogenblik nog met de schoolbus kwamen werd verzekerd dat het college niet zou terugkomen op de belofte die bij hun inschrijving was gedaan. Er werden bijgevolg busjes (eerst twee, later nog slechts één) geleased waarmee elk acht leerlingen konden vervoerd worden . Een aantal studiemeesters en leerkrachten (zoals dhr. Van Gucht, dhr. Vander Straeten en mevr. Cloet) behaalden een speciaal rijbewijs om met deze busjes te mogen rijden. Vijf jaar later waren alle betrokken leerlingen afgestudeerd en verdween het schoolbusvervoer helemaal.

In feite verdween daarmee een specifieke groep leerlingen van de school. De leerlingen van Merchtem vormden op zich al een hechte groep, die tijdens de twee dagelijkse ritten immers nog hechter werd.
Over wat er allemaal tijdens de busritten uitgespookt werd gaan veel sterke verhalen … Eentje daarvan willen we jullie niet onthouden …

We zijn midden jaren ’80. Er vertrekken ’s morgens vroeg twee bussen, waarvan een al omstreeks 07.00u. in Peizegem. Ene Christophe Van Laethem heeft het van nature vrij lastig met dit vroege vertrekuur en mist geregeld de bus. De laatstejaars economie wordt behoorlijk de levieten gelezen door de leerkrachten van het eerste lesuur, maar vooral ook door papa Jean, die hem telkens weer met de auto naar school moet brengen. De medepassagiers, vooral uit Peizegem, vinden dat natuurlijk geweldig grappig. Ook begeleider Van Gucht dolt af en toe eens met Christophe, wat hem blijkbaar op een idee brengt ... Op een koude, barre winterochtend ziet dhr. Van Gucht de schoolbus om 06.58u. voor zijn neus vertrekken. Lopend, roepend, gesticulerend, op het laatst uitglijdend in de sneeuw ziet hij Christophe van op de achterbank naar hem glimlachen en handjes zwaaien. Dhr. Van Gucht zal die dag met de auto naar school moeten … Bij navraag beweert de chauffeur bij hoog en bij laag dat zijn horloge waarschijnlijk voorliep. Achteraf gaf hij toe dat Christophe hem had gezegd dat de echtgenote van dhr. Van Gucht hem had verwittigd dat haar man ziek was en de bus dus niet op hem hoefde te wachten ... Er was echter geen enkele medepassagier uit Peizegem die dat kon bevestigen. Dhr. Van Gucht, de chauffeur, de leerlingen en uiteraard Christophe zelf konden de grap achteraf best smaken.
Solidariteit, gevatheid en vergevingsgezindheid waren toen al bijzondere waarden op Ruusbroec …