U bevindt zich hier: thuis > projecten>SMS

Vlaanderen Brussel Europa

projecten

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

SMS

Reflectiemomenten

Tijdens het projectjaar wordt geregeld teruggeblikt.  Terugblikken en reflecteren, ‘innerlijk smaken’ van wat men beleefd heeft, is onlosmakelijk verbonden met het Sociaal Project. De leerlingen worden aangespoord om na een projectmoment na te gaan wat hen met vreugde vervulde en wat een bittere smaak naliet.
‘Niet door veel te weten verzadigt en voldoet men zijn ziel, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken.’ (Geestelijke Oefeningen)
Deze reflecties geven richting en bezieling aan het verdere Project. Op het einde van het jaar worden als het ware de vruchten geplukt in een eindverslag.
De coach speelt een belangrijke rol, opdat de leerling kan groeien.  De coach moedigt de leerling aan, geeft raad en stuurt soms bij, maar spoort hem of haar vooral aan om het beste in zichzelf naar boven te halen. De coach speelt een belangrijke rol, opdat de leerling kan groeien. Empathie en een fijngevoelige houding zijn nodig. Wie met een leerling op weg gaat, leert tussen de lijnen te lezen van een soms gebrekkige verwoording.

Concreet
Er zijn drie gemeenschappelijke reflectiemomenten tijdens een middag. Hierbij worden per project de ervaringen gedeeld al dan niet met de coaches.  De leerlingen worden ook aangemoedigd en uitgedaagd om hun ervaringen schriftelijk te verwerken . De reflectieopdrachten voor het Sociaal Project worden in de lessen godsdienst gegeven en opgevolgd.

Toonmoment
Om het Sociaal Project af te ronden wordt een toonmoment georganiseerd. De leerlingen van het zesdejaar verwerken hun individuele ervaringen per project en proberen wat ze beleefd hebben op een creatieve manier te verwerken en tonen dit aan de andere zesdes.  Een ouder en een leerkracht komen  getuigen over wat vrijwilligerswerk voor hen betekent in de hoop hen te inspireren naar de toekomst toe.  Alle betrokkenen  bij het Sociaal Project worden uitgenodigd. Als afsluiter worden de leerlingen bedankt met een cakebuffet. Ze kunnen nog napraten over hun ervaringen en nog vragen stellen aan elkaar, de betrokken partners, hun coaches of de leerkrachten.

Afrondend
“Zullen onze leerlingen van hun collegetijd een reflex van behulpzaamheid en dienstbetoon overhouden? Zullen ze zich later het lot van de geringen en misdeelden aantrekken? Aan deze blijvende levenshouding wordt het succes van onze opvoeding gemeten, evenzeer of nog méér dan aan het slagen in een beroep, of aan het sociale aanzien dat daaruit voortspruit.” (Uit het opvoedingsproject van de Vlaamse SJ-colleges)