U bevindt zich hier: thuis > projecten>SMS

Vlaanderen Brussel Europa

projecten

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

SMS

Visietekst

Met dank aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Antwerpen.

Enkele citaten als opwarmer
“Betrokkenheid is misschien het wezen van de liefde”

“Onze opvoeding spoort aan tot engagement. Ze wil een mens vormen, die anderen dient en gelukkig maakt, en zo een maatschappij tot stand helpt brengen, waarin elkeen tot zijn recht komt.” (Hedendaags opvoedingsproject van de jezuïetencolleges)

Charter for Compassion

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten om het leed van onze medemensen te verlichten, om afstand te doen van onze troon in het middelpunt van onze wereld en daar een ander plaats te laten nemen, en om de onschendbare heiligheid van ieder mens te eren door iedereen zonder uitzondering te behandelen met rechtvaardigheid en respect. Uit: Karen Armstrong, Compassie, pag.13.

“A firm resolve to be agents of change in society; not merely resisting unjust structures and arrangements undertaking to reform them.” (Men for Others by Pedro Arrupe, S.J.)

Visietekst
Het Sociaal Project vormt voor de leerlingen een uitnodiging om zich in een concrete situatie dienstbaar op te stellen. Het brengt de leerlingen in contact met kwetsbare medemensen: senioren, kansarmere kinderen, mensen met een mentale of fysieke beperking, dakloze mensen… We sporen hen aan tot een betrokken engagement. Doordat de leerlingen voeling krijgen met kwetsbare mensen, leren ze de noden van anderen herkennen en erkennen. Regelmatig contact met steeds dezelfde perso(o)n(en) bevordert het ontstaan van een vertrouwens-of zelfs vriendschapsband. De persoonlijke ontmoeting tussen de leerling en de kwetsbare medemens appelleert, maakt een dienstbare houding meer vanzelfsprekend.
Met het sociaal project wordt beoogd om leerlingen aan te zetten om “agents of change” te worden. Een verandering die zoekt naar diepmenselijke “winst”: grote verbondenheid, echt gemeenschapsgevoel, gemeende empathie… De leerlingen worden buiten de schoolmuren geconfronteerd met reële noden van mensen. De ongetwijfeld confronterende ervaringen kunnen de leerlingen uit hun beschermende cocon halen en hun ogen en hart openen voor de medemens in nood.

Het sociaal project is een concrete invulling van de vier pijlers van het opvoedingsproject van de Vlaamse Jezuïetencolleges.

Cura personalis
Doordat de leerlingen regelmatig contact hebben met dezelfde persoon, kan er een band  groeien. De kwetsbare medemens moet niet betutteld, maar beluisterd en erkend worden. Doorheen hun Sociaal Project ervaren de leerlingen de raakpunten tussen henzelf en hun medemens, en ervaren ze dat ook zij bij hem of haar zichzelf kunnen zijn.
De coaches streven eveneens naar een cura personalis in hun zorg voor de hun toevertrouwde leerling(en); zij treden de leerlingen tegemoet om mee een stukje van hun weg af te leggen.

Non multa sed multum
Het Sociaal Project is een kans voor leerlingen om te groeien in inzicht omtrent zichzelf en de andere(n). Op de projectplaats ervaren de leerlingen hoe hun hele persoon wordt aangesproken en uitgedaagd. De reflectiemomenten zijn vooral bedoeld als uitnodiging tot verdieping en een loskomen van oppervlakkigheid. De concrete ervaring van dienstbaarheid kadert in een breder perspectief: maakt dit iets los bij de leerling? Wat betekent deze manier van dienstbaar in het leven te staan voor hem of haar?

Opvoeden tot vrijheid en verantwoordelijkheid
Het spreekt voor zich dat dit engagement een inspanning vraagt. Leerlingen investeren hun tijd en hun energie, en zetten de andere(n) in het centrum en niet zichzelf. Op de projectplaats rekent men op hun komst. De leerlingen dragen een verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoon die ze begeleiden.
Ze ervaren dat het niet draait om wat mensen hebben, maar om wie ze zijn, kunnen zijn en willen zijn. In die zin proeven de leerlingen iets van echte vrijheid.

Magis
De ignatiaanse opvoeding streeft uitmuntendheid van de leerlingen na, zodat zij anderen beter  kunnen dienen. Opvoeding betreft de hele mens. Magis, het ‘méér’, beperkt zich niet tot het  intellect. Ook de ontwikkeling van de andere talenten en de vorming van het hart staan centraal. Sociale omgang en solidariteit met de minderbedeelden zijn waarden die belangrijk zijn bij het Sociaal Project. Het Sociaal Project doet een beroep op de zin voor initiatief en op de creativiteit van de leerlingen.
Ook hier kunnen we treden in het spoor van Ignatius die ‘Magis’ beschouwt als de ‘meerdere dienst aan God’, die zijn concrete invulling krijgt in de onbaatzuchtige dienst aan de medemens.