U bevindt zich hier:thuis> organisatie

Vlaanderen Brussel Europa

organisatie

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

directie en secretariaat

directeur : mevrouw V. Thielemans

email: veronique.thielemans@ruusbroec.be

  • verantwoordelijk voor het personeelsbeleid

  • bevordert de leerlingbegeleiding en de communicatie met leraren en ouders

  • verantwoordelijk voor het opvoedingsproject en het schoolreglement

  • toezicht op het financieel-materieel beleid en op de infrastructuur

  • voorzitter van de directieraad, de participatieraad, het LOC, de coördinatorenvergadering en van de delibererende klassenraden

  • vertegenwoordigt de school in de scholengemeenschap en onderhoudt regelmatige contacten met de andere jezuïetencolleges, met de Guimardstraat en het Departement Onderwijs, ...

  • vertaalt de richtlijnen van het Ministerie en de aanbevelingen van de Guimardstraat

 

adjunct-directeur : mevrouw K. Vanoverbeke

email: katleen.vanoverbeke@ruusbroec.be

adjunct-directeur : de heer D. Wastiels

email: dominique.wastiels@ruusbroec.be

  • verantwoordelijk voor het secretariaat

  • verantwoordelijk voor orde en tucht

 

directiesecretaris : mevrouw E. Van Gompel (secretariaat 1)