U bevindt zich hier:thuis>organisatie

Vlaanderen Brussel Europa

organisatie

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

secretariaten

Waar kan ik (leerling, ouder, oudleerling) terecht?

Voor de leerlingen geldt één basisprincipe: het secretariaat 1 centraliseert alle administratieve vragen, alle in te vullen, af te stempelen, te controleren documenten (militie, kinderbijslag).

Ook voor oud-leerlingen is alles gecentraliseerd in het secretariaat 1.

De getuigschriften worden uitgereikt in het secretariaat 2.

 

economaat: de heer O. Blancquaert

 • opstellen en opvolgen van de leerlingenrekeningen

 • materiaalbeheer: nazicht van het materieel, de uitrusting, de lokalen en de gebouwen; onderhoud en eventuele herstellingen die moeten uitgevoerd worden

 • verhuring van lokalen

 • instaan voor de kwaliteit van de maaltijden

 • betaling van alle busvervoer en parascolaire activiteiten

 • onderhoudscontracten: fotocopieuse, zwembad

 • kluisjes leerlingen

 • verzamelen van geld van spaaracties en foto's

 

secretariaat 1: mevr. E. Van Gompel

 • attesten allerhande: studiebeurzen, militie, kinderbijslag e.a.

 • getuigschriften van nieuwe leerlingen

 • oud-leerlingen: schoolbewijzen (bijvoorbeeld voor de VDAB)

 • verantwoorden van afwezigheden

 • taalverklaringen

 • geboorteaktes

 • ongevallenverzekering

 

secretariaat 2

* rapporten (beheer en afdruk) & diploma’s (de heer B. Moerenhout)

* toezicht, speelplaats, gangen, studie

* handboeken: bestellen & afhalen Ruusbroec-info,

* drukwerk

* hulp bij parascolaire activiteiten

* lokalen en feestzaal ordenen

* hulp bij audiovisuele installaties

* uitlenen van technische uitrusting

* klasmaterieel allerhande, nietjesmachines, perforators, verlengdraden

* archief

* helpen van ouders en leerlingen met praktische problemen (verloren voorwerpen, vergeten brooddozen... )

* bestelling broodjes & warme maaltijden

* uitreiking van studentenkaarten

* verspreiding van brieven aan ouders of leerkrachten + ophalen strookjes

* administratie van feesten (schoolfeest, ....)

 

graadverantwoordelijken:

* eerste, tweede jaar : de heer K. van der Draaij

* derde, vierde jaar,: de heer B.Moerenhout

* vijfde en zesde jaar: de heer Van Cauwenbergh

 

onthaal en dactylo: mevrouw L. Delgouffe

* administratief drukwerk

* E.H.B.O. * telefoon , info@ruusbroec.be

* inschrijvingen

* registratie te laatkomers&

* aanvraag adressen lagere scholen.

* postverzending

* dubbels rapporten

* af- en aanmelding buiten gewone lestijden

 

leerlingenbegeleiders