U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

bijlage 1 september 2016

 

KALENDER

eindrapport :

donderdag 29 juni 2017

vakanties en vrije dagen :

Allerheiligenvakantie van zaterdag 29 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016
wapenstilstand : vrijdag 11 november 2016
Kerstvakantie van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017

vrije dag : maandag 30 januari 2017
vrije dag / pedagogische studiedag : dinsdag 31 januari 2017
krokusvakantie van zaterdag 25 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017
Paasvakantie van zaterdag 1 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017
Dag van de Arbeid : maandag 1 mei 2017
O.L.H. Hemelvaart : donderdag 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017
Pinkstermaandag : maandag 5 juni 2017
zomervakantie : zaterdag 1 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017

oudercontacten :

gemeenschappelijke ouderavond voor het tweede jaar : donderdag 8 september 2016
gemeenschappelijke ouderavond voor het eerste jaar : donderdag 22 september 2016
donderdag 17 november 2016 en vrijdag 18 november 2016
donderdag 12 januari 2017 en vrijdag 13 januari 2017
vrijdag 21 april 2017
donderdag 29 juni 2017 en vrijdag 30 juni 2017

honderddagendag :

vrijdag 3 februari 2017

schooltoneel :

donderdag 9 maart 2017, vrijdag 10 maart 2017 en zaterdag 11 maart 2017

schoolfeest :

zaterdag 6 mei 2017

sportdag :

vrijdag 16 september 2016 (tweede t/m zesde jaar) en maandag 8 mei 2017 (eerste jaar)

klassieke dag en cultuurdag :

dinsdag 23 mei 2017

 

RAPPORTEN

1-2
3-4
5-6
vrijdag 30 september 2016 dw1
x
vrijdag 7 oktober 2016 dw1
x
vrijdag 14 oktober 2016 dw1
x
vrijdag 28 oktober 2016 dw2
x
vrijdag 2 december 2016 dw2
x
x
vrijdag 9 december 2016 dw3
x
vrijdag 23 december 2016 Kerstrapport
x
x
x
vrijdag 10 februari 2017 dw4
x
vrijdag 17 februari 2017 dw3
x
vrijdag 17 maart 2017 dw5
x
vrijdag 17 maart 2017 dw3  
x
vrijdag 31 maart 2017 dw4
x
vrijdag 31 maart 2017 Paasrapport
x
x
vrijdag 2 juni 2017 dw4
x
vrijdag 2 juni 2017 dw5
x
vrijdag 9 juni 2017 dw6
x
donderdag 29 juni 2017 eindrapport
x
x
x

 

AANPASSINGEN IN HET SCHOOLREGLEMENT

AGENDA

Aangezien de digitale schoolagenda een aanvulling is op het les- en schoolgebeuren, zijn hier ook afspraken rond. Er wordt verwacht dat je dagelijks je digitale schoolagenda raadpleegt. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen aangekondigde toetsen, grote toetsen, taken en grote taken voor de volgende lesdag ingegeven worden tot 17.00u. Op woensdag is dat tot 13.00u. Ook wat je moet afwerken of meebrengen, voert de leerkracht in.
Het gebruik van de digitale agenda is verplicht, maak er geen misbruik van.

Belangrijke mededelingen zoals de aankondiging van toetsen, taken of remediëring, worden ook via de planningsagenda meegedeeld. De planningsagenda is een officieel document. Gebruik deze papieren agenda en je digitale agenda als hulpmiddel voor een goede studieplanning. Je moet je toetsen, grote toetsen, taken en grote taken invullen in je planningsagenda. Zorg er dus voor dat je tijdens de lessen je planningsagenda steeds bij je hebt.

In je planningsagenda vind je ook een aantal rubrieken in verband met orde en tucht. Als je te laat bent, ga je rechtstreeks naar het onthaal om een stempel te halen om in de les toegelaten te worden. Als je de school verlaat tijdens de schooluren, meld je je daar ook af met een briefje van de ouders. Als je uit de les wordt gezet, ga je je onmiddellijk melden bij de studiemeesters (sec 2). Je krijgt een stempel in je planningsagenda en je gaat naar de studie met een opdracht.

OCHTENDSTUDIE

Elke dag is er ochtendstudie van 07.30u. tot 08.25u. De ochtendstudie gaat door in refter 3. In de ochtendstudie werk je individueel en in stilte, iedereen aan een aparte tafel.
In de examenperiode wordt de ochtendstudie gespreid over twee verschillende lokalen : in refter 1/2 wordt individueel en in stilte gewerkt, in refter 3 is rustig praten toegestaan.

RECLAME EN SPONSORING

De school laat in principe geen reclame en sponsoring toe door derden. Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het gaat om een verwijzing naar de tussenkomst van een persoon of een organisatie.

SMARTSCHOOL

Via een digitaal leerplatform hebben personeelsleden en leerlingen toegang tot documenten, oefeningen, berichten, lessenroosters, enz.
Elke leerling krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. De ouders zijn co-account van de leerling. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en mag nooit aan derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Berichten die je uitwisselt via dit digitaal platform, hebben steeds te maken met het schoolgebeuren en worden enkel naar de betrokken personen gestuurd. De communicatie binnen Smartschool gebeurt dus steeds met respect voor medeleerlingen en leerkrachten. Gebruik een verzorgde taal, in dit geval Algemeen Nederlands en geen chattaal. Beledigende uitspraken naar leerkrachten en/of medeleerlingen kunnen niet en ieders privacy blijft altijd gerespecteerd.
Als je thuis niet over internet beschikt of slechts beperkt een pc kan gebruiken, kan je terecht op sec 2.

 

WIE IS WIE

Dit deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. Graag stellen we je volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school :

 • HET SCHOOLBESTUUR

  Jan-van-Ruusbroeckollege vzw Ignatius scholen Brussel

  leden: de heer J. De Baerdemaeker, de heer S. Debruyne, de heer P. Knapen (afgevaardigde CEBECO), de heer F. Robben, mevrouw V. Thielemans (directeur JvR), de heer J. Tiebout (voorzitter), de heer H. Uythethofken, de heer E. Van de Velde (directeur SJB), mevrouw G. Wynants, de heer P. Yperman (afgevaardigde CEBECO)

 • DE SCHOLENGEMEENSCHAP

  Sint-Gorik Brussel
  Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren

 • DE ADJUNCT-DIRECTEURS

de heer D. Wastiels (dominique.wastiels@ruusbroec.be)
mevrouw K. Vanoverbeke (katleen.vanoverbeke@ruusbroec.be)

 • DE SCHOOLRAAD

  voorzitter: de heer B. Van der Slaghmolen
  ouders: mevrouw G. Humblet & de heer B. Van der Slaghmolen
  personeel: mevrouw V. Termote & de heer W. Van Cauwelaert
  leerlingen: Basten Dekoninck & Denzel Vandendooren
  lokale gemeenschap: de heer J. Anciaux & de heer J.-P. Van Steenberghe
  directeur : mevrouw V. Thielemans

 • DE LEERLINGENRAAD VOICE

  voorzitters : Sarah Allaert & Basten Dekoninck

 • DE BEROEPSCOMMISSIE BEVOEGD VOOR EEN BEROEP TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING

  De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

 • DE BEROEPSCOMMISSIE BEVOEGD VOOR EEN BEROEP TEGEN HET ORIËNTERINGSATTEST B OF C DAT JE HEBT BEHAALD

  In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

 • HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

  Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:

  - het leren en studeren;
  - de onderwijsloopbaan;
  - de preventieve gezondheidszorg;
  - het psychisch en sociaal functioneren.

  Onze school wordt begeleid door VCLB Pieter Breughel, Opzichterstraat 84, 1080 Brussel, 02/512.46.31

  Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen in het Jan-van-Ruusbroeckollege volgen de richtlijnen van het LOP (Lokaal Overlegplatform Brussel).
De modaliteiten daarvan zijn te raadplegen op de website van het college (www.ruusbroec.be).

Een kort overzicht :

Broers en zussen van de huidige leerlingen (BZ) en kinderen van personeelsleden (KVP) schrijven rechtstreeks in van 9 januari 2017 tot en met 20 januari 2017.

Andere leerlingen :

 1. Aanmelden via het web - 9 januari 2017 tot 3 februari 2017 via www.inschrijveninbrussel.be

 2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze - 30 januari 2017 tot 17 februari 2017

 3. Tijdsregistratie via het web - woensdag 22 februari 2017 om 13.00u.

 4. Uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op de betrokken school - 8 maart 2017 tot 29 maart 2017

 5. Vrije inschrijvingen - 23 mei 2017 tot 31 augustus 2017

Heel de procedure is te raadplegen op www.inschrijveninbrussel.be.

Zowel voor het huidige schooljaar 2016-2017 als in functie van de inschrijvingen voor schooljaar 2017-2018 is de maximumcapaciteit voor de totale schoolbevolking vastgelegd op 660, net als de capaciteiten per leerjaar. Voor het eerste leerjaar 1A is de maximumcapaciteit vastgelegd op 160 leerlingen.

eerste jaar 1A

160

tweede jaar 2A

130

derde jaar ASO

110

vierde jaar ASO

95

vijfde jaar ASO

85

zesde jaar ASO

80

totaal

660

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende jaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je de school zelf verlaat of wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van het schooljaar schriftelijk te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting.

Om organisatorische redenen (klassenverdeling, klassengrootte, aanwervingen, ...) is het noodzakelijk dat leerlingen van het eerste tot het vijfde jaar hun keuzerichting voor het volgende schooljaar schriftelijk aan de school moeten meedelen voor 4 juli 2017. Overgangen kunnen daarna slechts overwogen worden na een belangrijk evaluatiemoment (HT, ST) en slechts op uitdrukkelijk advies van de klassenraad.

 

BEROEPSPROCEDURE

Uitgebreide uitleg over de betwisting van een beslissing op het einde van het schooljaar vindt u in het hoofdstuk evaluatie van het schoolreglement.

De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Als je ouders (of jij zelf zodra je 18 bent) niet akkoord gaan met de beslissing, volgen ze de procedure in dit punt.

Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur:

Jan-van-Ruusbroeckollege
Aan de voorzitter van IM Jan-van-Ruusbroeckollege
Forumlaan 4
1020 Brussel

Maar hopelijk komt het allemaal niet zo ver en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je van harte toe!

 

ICT-PROTOCOL

De school maakt in de loop van het schooljaar foto's (groepsfoto's en sfeerbeelden) en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite of de Facebook-pagina en we illustreren er onze publicaties mee. Indien een betrokken leerling of de ouders niet akkoord gaan met de publicatie van een bepaalde foto, melden zij dat aan de webmasters. De foto zal dan verwijderd worden.

Ook voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om deze foto's te maken en te publiceren. Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt zowel voor gerichte als voor niet-gerichte beelden.

Volgens de privacywet mogen uiteraard ook leerlingen niet zonder toestemming opnames en beelden uit de school of van leerlingen en leerkrachten publiceren of gebruiken!

 

GEMIDDELDE JAARFACTUUR

A. Algemene kosten (richtprijs op basis van 2015-2016)

Fotokopieën (€ 0,05/kopie) (schatting op basis van 2015-2016) voorschot € 25,00, saldo maximaal € 55,00
Zwemmen (per zwembeurt) € 2,50
Huur kluisje € 12,50 en € 8,00 aankoop slotje
Schoolpakket (agenda, collegepapier, PW-map, rapportmap) € 16,00
Foto's (ind. foto's: € 11,00 - klasfoto : € 2,70) € 13,70
Turnkledij  
  truitje € 15,00
  broek € 15,00
Maaltijden:  
  warme maaltijd € 4,50
  slaatje € 3,50
  soep / fruitsap € 0,50
  appel € 0,25
  broodje € 3,00

B. Specifiek per leerjaar (richtprijzen)

1ste jaar Onthaaldagen € 80,00
  Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 25,00
  Diverse activiteiten € 50,00
2de jaar Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 25,00
  Diverse activiteiten € 50,00
3de jaar Bezinningsdagen € 80,00
  Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 15,00
  Diverse activiteiten € 50,00
4de jaar Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Trier (4 klassiek) € 100,00
  Sportdag € 15,00
  Diverse activiteiten € 50,00
5de jaar Bezinningsdagen Mozet € 105,00
  Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 15,00
  Diverse activiteiten € 50,00
  London (5 LaMT-MTWe) € 450,00
6de jaar Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 25,00
  Avondtoneel € 20,00
  Diverse activiteiten € 50,00
  Parijs (6 EcMT) € 400,00

5 HW & 6 HW : Marokkoreis (tweejaarlijks, prijs afhankelijk van subsidies)

€ 350

Ski-en snowboardstage Wagrain  (vrije inschrijving voor 1-2-3)

€ 700

Zomerkamp Zwitserland (vrije inschrijving voor iedereen)

€ 500

Italiëreis (vrije inschrijving zesde jaar)

€ 950

tijdschriften

 

rekentoestel

 

 

Een aantal diensten wordt op ons college bewust gratis aangeboden : het gebruik (buiten de lestijden) van sportzalen, computerlokalen en mediatheek, verzekering (= alle verzekeringen !), de ochtend-, middag- & avondstudie, woensdagmiddagstudie & -sport. Ook het middagverblijf (met extra-inzet van het onderhoudspersoneel) is voor de leerlingen kosteloos.