U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

bijlage 1 september 2017

 

KALENDER

vakanties en vrije dagen :

vrije dag / pedagogische studiedag : maandag 25 september 2017
herfstvakantie van zaterdag 28 oktober 2017 tot en met zondag 5 november 2017
Kerstvakantie van zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
krokusvakantie van zaterdag 10 februari 2018 tot en met zondag 18 februari 2018
Paasvakantie van zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018
vrije dag : maandag 30 april 2018
dag van de Arbeid : dinsdag 1 mei 2018
O.L.H. Hemelvaart : donderdag 10 mei 2018 en vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag : maandag 21 mei 2018
zomervakantie : zaterdag 30 juni 2018 tot en met zondag 2 september 2018

oudercontacten :

gemeenschappelijke ouderavond voor het tweede jaar : donderdag 7 september 2017
gemeenschappelijke ouderavond voor het eerste jaar : dinsdag 26 september 2017
donderdag 9 november 2017 en vrijdag 10 november 2017
donderdag 11 januari 2018 en vrijdag 12 januari 2018
vrijdag 20 april 2018
donderdag 28 juni 2018 en vrijdag 29 juni 2018

honderddagendag :

vrijdag 26 januari 2018

schooltoneel :

donderdag 8 maart 2018, vrijdag 9 maart 2018 en zaterdag 10 maart 2018

schoolfeest :

zaterdag 5 mei 2018

sportdag :

vrijdag 22 september 2017 (tweede t/m zesde jaar) en maandag 7 mei 2018 (eerste jaar)

klassieke dag en cultuurdag :

dinsdag 8 mei 2018

eindrapport :

donderdag 28 juni 2018

 

RAPPORTEN

1-2
3-4
5-6
vrijdag 29 september 2017 dw1
x
vrijdag 6 oktober 2017 dw1
x
vrijdag 13 oktober 2017 dw1
x
vrijdag 27 oktober 2017 dw2
x
vrijdag 1 december 2017 dw2
x
x
vrijdag 8 december 2017 dw3
x
vrijdag 22 december 2017 Kerstrapport
x
x
x
vrijdag 2 februari 2018 dw4
x
vrijdag 2 februari 2018 dw3
x
vrijdag 16 maart 2018 dw5
x
vrijdag 16 maart 2018 dw3  
x
vrijdag 30 maart 2018 dw4
x
vrijdag 30 maart 2018 Paasrapport
x
x
vrijdag 1 juni 2018 dw4
x
vrijdag 1 juni 2018 dw5
x
vrijdag 8 juni 2018 dw6
x
donderdag 28 juni 2018 eindrapport
x
x
x

 

INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen in het Jan-van-Ruusbroeckollege volgen de richtlijnen van het LOP (Lokaal Overlegplatform Brussel).
De modaliteiten daarvan zijn te raadplegen op de website van het college (www.ruusbroec.be). De registratie gebeurt op basis van toeval

Een kort overzicht :

  1. Broers-zussen van de huidige leerlingen (BZ) en kinderen van personeelsleen (KVP) schrijven rechtstreeks in van 08/01/2018 t.e.m. 19/01/2018

    Andere leerlingen :

  2. aanmelden via het web - 08/01/2018 tot 02/02/2018 via www.inschrijveninbrussel.be

  3. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze - 05/02/2018 tot 23/02/2018

  4. Uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving halen op de betrokken schook - 08/03/201/ tot 28/03/2018

  5. Vrije inschrijvingen - 04/05/201/ tot 31/08/2018

Aanmeldingen voor andere leerjaren dan het eerste leerjaar vinden na de paasvakantie plaats en enkel via de directeur. Een definitieve inschrijving voor deze leerlingen is pas mogelijk bij het begin van de zomervakantie, wanneer duidelijk is dat de maximumcapaciteit nog niet is bereikt.

  • 18 april tot 3 mei 2018 : voorrang voor leerlingen met thuistaal Nederlands (55%)

  • 4 mei tot 31 augustus 2018 : vrije inschrijvingen

Heel de procedure is te raadplegen op www.inschrijveninbrussel.be

Zowel voor het huidige schooljaar 2017-2018 als in functie van de inschrijvingen voor schooljaar 208-2019 is de maximumcapaciteit voor de totale schoolbevolking vastgelegd net als de capaciteiten per leerjaar. Voor het eerste leerjaar 1A is de maximumcapaciteit vastgelegd op 160 leerlingen.

1A : 160
2A : 130
3de jaar ASO : 110
4de jaar ASO : 95
5de jaar ASO : 85
6de jaar ASO : 80

totale maximumcapaciteit : 660 leerlingen

Eenmaal ingeschreven blijf je ook de volgende jaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je de school zelf verlaat of wanneer je als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.
Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van het schooljaar schriftelijk te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting.
Om organisatorische redenen (klassenverdeling, klassengrootte, aanwervingen, ...) is het noodzakelijk dat leerlingen van het eerste tot het vijfde jaar hun keuzerichting voor het volgende schooljaar schriftelijk aan de school meedelen voor 3 juli 2018. Overgangen kunnen daarna slechts overwogen worden na een belangrijk evaluatiemoment (HT, ST) en slechts op uitdrukkelijk advies van de klassenraad.

Volgens de privacywet mogen uiteraard ook leerlingen niet zonder toestemming opnames en beelden uit de school of van leerlingen en leerkrachten publiceren of gebruiken !

 

WIE IS WIE ?

Dit deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school. Voor een overzicht van de organen, klik hier.

 

BEROEPSCOMMISSIE

Een zitting van de beroepscommissie kan enkel verzet worden bij gewettigde reden of overmacht. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekt, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

KLACHTENREGELING

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met de directeur.
Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou en je ouders volstaat, dan kunnen jullie je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is :

Klachtencommissie
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie

http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

Omdat de Klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

 

PLANNINGSAGENDA

De planningsagenda is een officieel document. Gebruik deze papieren agenda en je digitale agenda als hulpmiddel voor een goede studieplanning. Zorg er voor dat je tijdens de lessen je planningsagenda steeds bij je hebt. In je planningsagenda vind je vier rubrieken i.v.m. orde en tucht (p. II, III, IV, V).
Opgegeven toetsen, grote toetsen, taken en grote taken komen in je planningsagenda.
Als je te laat bent, ga je rechtstreeks naar het onthaal om een stempel te laten zetten in je planningsagenda. Pas nadien kan je in de les toegelaten worden. Als je de school verlaat tijdens de schooluren, meld je je aan het onthaal af met een briefje van je ouders. Als je uit de les wordt gezet, ga je je onmiddellijk melden bij de studiemeesters (sec. 2). Je krijgt een stempel in je planningsagenda en je krijgt een opdracht die je in de studie afwerkt. Als je je planningsagenda niet bij hebt, krijg je een extra taak. Je ouders zetten hun handtekening in de planningsagenda.


SCHOOLKOSTEN

Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

 

GEMIDDELDE JAARFACTUUR

A. Algemene kosten (richtprijs op basis van 2016-2017)

Fotokopieën (€ 0,05/kopie) (schatting op basis van 2016-2017) voorschot € 25,00, saldo maximaal € 55,00
Zwemmen (per zwembeurt) € 2,50
Huur kluisje € 12,50 en € 9,00 aankoop slotje
Schoolpakket (agenda, collegepapier, mapjes) € 16,00
Foto's (ind. foto's: € 11,50 - klasfoto : € 2,80) € 14,30
Turnkledij :  
  truitje € 15,00
  broekje € 15,00
Maaltijden:  
  warme maaltijd € 4,50
  slaatje € 3,50
  soep € 0,50
  fruitsap € 0,50
  appel € 0,25
  broodje € 3,00

B. Specifiek per leerjaar (richtprijzen)

1ste jaar Onthaaldagen € 85,00
  Projectdagen € 15,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 30,00
  Diverse activiteiten € 50,00
2de jaar Projectdagen € 15,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 30,00
  Diverse activiteiten € 50,00
3de jaar Vormingsdagen € 85,00
  Projectdagen € 15,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 30,00
  Diverse activiteiten € 50,00
4de jaar Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Trier (4 klassiek) € 100,00
  Sportdag € 20,00
  Diverse activiteiten € 50,00
5de jaar Bezinningsdagen € 105,00
  Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 30,00
  Diverse activiteiten € 50,00
  London (5 LaMT-MTWe) € 450,00
6de jaar Projectdagen € 10,00
  Cultuurdagen € 35,00
  Sportdag € 25,00
  Avondtoneel € 20,00
  Diverse activiteiten € 50,00
  Parijs (6 EcMT) € 400,00

4 Gr-GrLa-GrWi & 5 Gr-GrLa-GrWi

€ 550

5 HW & 6 HW : Marokkoreis (tweejaarlijks, prijs afhankelijk van subsidies)

€ 350

Ski-en snowboardstage Wagrain  (vrije inschrijving voor 1-2-3)

€ 695

Zomerkamp Zwitserland (vrije inschrijving voor iedereen)

 

€ 560

Italiëreis (vrije inschrijving zesde jaar)

 

 

€ 950

tijdschriften

 

 

 

rekentoestel

 

 

 

 

Een aantal diensten wordt op ons college bewust gratis aangeboden : het gebruik (buiten de lestijden) van sportzalen, computerlokalen en mediatheek, verzekering (= alle verzekeringen !), de ochtend-, middag- & avondstudie, woensdagmiddagstudie & sport. Ook het middagverblijf (met extra-inzet van het onderhoudspersoneel) is voor de leerlingen kosteloos.