U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

de tien doodzonden : wat echt niet kan

DIEFSTAL

Lok geen diefstal uit : laat waardevolle spullen thuis, hou je geld steeds bij je op een veilige plaats. Ben je getuige van diefstal, wees dan zo verantwoordelijk om tussen te komen of om dit te melden. Door diefstal wordt de hele schoolsfeer verpest. Je moet opkomen voor ieders recht en veiligheid.
Wie steelt, zal op één of andere manier zijn fout moeten goedmaken.

DWARSLIGGEN EN TEGENWERKEN

We verwachten dat je op een positieve manier meewerkt aan het opvoedingsproject van de school, inclusief de middagactiviteiten en de buitenschoolse activiteiten. Zonder jouw medewerking kunnen wij ons doel niet bereiken.
Wie bewust dwarsligt, wordt uitgesloten van deelneming aan schoolactiviteiten.

GEWELD, PESTEN, RACISME

Geweld, pesten (inclusief ongewenst seksueel gedrag) en racisme worden hier op school niet geduld. Wij willen immers relatie bekwame jongeren vormen, die mekaar leren verdragen en respecteren.

FRAUDE

Waarom zou je spieken ? Wat heb je aan afschrijven ? Je bedriegt slechts jezelf en je verliest je recht op punten. Vraag liever op tijd uitleg of werk een beetje harder. Vertrouw op de talenten die je hebt.
Word je betrapt op spieken of andere vormen van bedrog bij de evaluatiebeurten, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • ofwel kan je worden uitgesloten van deze evaluatiebeurt; de delibererende klassenraad zal vaststellen dat je gefraudeerd hebt vermits je de leerstof die werd getoetst, niet kent; je ouders zullen gehoord worden;

  • ofwel kan je tijdelijk of definitief worden uitgesloten op grond van je oneerlijkheid (= toepassing van het tuchtreglement).

SPIJBELEN EN SCHOOL VERLATEN

Zonder toestemming verlaat je nooit de school. Tracht op een creatieve manier je middagpauze zinvol op te vullen : voorstellen daartoe zijn altijd welkom.
Als je onrechtmatig afwezig bent, zal je de gewonnen tijd moeten inhalen. Bovendien ben je dan geen regelmatige leerling meer en kan je wettelijk gesproken het recht verliezen om aan de examens deel te nemen.
Indien je niet positief inspeelt op de begeleidingsinspanningen vanuit de school - je blijft spijbelen of bent zelfs spoorloos - dan kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven.

STOREND GEDRAG IN DE LES EN OP DE SPEELPLAATS

Verwijdering uit de les kan nodig zijn om het recht van de anderen op goed onderwijs te vrijwaren.
Heel wat leerlingen, vooral uit de lagere jaren, hebben echt nood aan de pauzes om zich gedurende een tijdje al spelend en al sportend te kunnen uitleven. Hinder het spel van anderen niet : je kan het recht op speeltijd verliezen. Neem andermans bal niet af, trap andermans bal niet weg. Het stelen van een bal wordt steeds gestraft.

TABAK, ALCOHOL EN DRUGS

Wij willen dat onze leerlingen leren om zonder drugs (legale zowel als illegale) gelukkige volwassenen te worden. Leerlingen die toch met drugs in aanraking zijn gekomen, kunnen steeds op onze hulp rekenen. (zie drugbeleid)

ROKEN

Roken schaadt je gezondheid en die van de anderen. Het rookverbod, ook geldend vor de e-sigaret, is absoluut op het hele schooldomein. De leerlingen van de eerste en de tweede graad mogen ook in de buurt van de school (Forumlaan en zijpaden) niet roken.

TELAATKOMEN

We willen dat je om 08.25u. in de school bent, zodat we de lesdag rustig kunnen starten. Op tijd komen is een manier van respect tonen voor de anderen. Wie te laat is, meldt zich bij het onthaal . Als dit regelmatig gebeurt, zullen we maatregelen treffen : je moet de gewonnen tijd inhalen.

VANDALISME

We willen je een mooie en propere school geven : dat maakt het schoolleven aangenamer. Met zinloze vernielingen ondergraaf je dit aangename leefklimaat en lok je andere vormen van vernieling uit. Bovendien leidt vandalisme tot een verlies van zelfrespect. Bij vandalisme zal je de schade moeten vergoeden en als bijkomende straf klusjes moeten opknappen.