U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

het gedragscontract

Wanneer moeilijk gedrag van leerlingen leidt tot de niet-naleving van het schoolreglement, kan de school, vooraleer tot zware sancties over te gaan, een gedragscontract opstellen in overleg met de leerling en zijn ouders. De ondertekening hiervan houdt de aanvaarding in van deze overeenkomst.
Wij zoeken een evenwicht te bewaren tussen het recht op onderwijs voor iedere leerling en de verzekering van behoorlijk onderwijs aan alle leerlingen. Wij willen met de noden van iedere leerling rekening houden, maar tevens met de draagkracht van de school: alle leerlingen en leerkrachten hebben recht op veiligheid en welbevinden.
Met een gedragscontract engageert de leerling zich te houden aan bepaalde, nauwkeurig omschreven afspraken. De school belooft hem/haar extra ondersteuning te zullen geven. Wij blijven steeds een onderscheid maken tussen de leerling en de fout(en) waarvan hij beticht wordt.