U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

ICT-protocol

Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark (in de drie ict-lokalen, de mediatheek, alle vaklokalen, ...) dat door een grote verscheidenheid aan gebruikers constant onderhouden dient te worden. Om de goede werking te garanderen dienen leerlingen zich daarom aan een aantal regels te houden:

  • Leerlingen hebben enkel toegang tot de computers onder begeleiding van een leerkracht en dienen zich te houden aan de aldaar geldende afspraken.

  • Het is niet toegelaten nieuwe software op de pc's te plaatsen of de instellingen te wijzigen.

  • Bestanden bewaard in de persoonlijke map mogen enkel voor onderwijsdoelstellingen bestemd zijn.

  • Leerlingen die opzettelijk schade berokkenen aan de hardware of de software zullen deze moeten vergoeden.

Ook voor het gebruik van het Internet gelden afspraken:

  • Chatten is verboden.

  • Het bezoeken van discriminerende, racistische of mensonterende websites is verboden.

  • Het maken of bezoeken van pestsites van leerlingen is verboden, ook via de pc thuis. De school vindt het ook haar taak op te treden bij pestgedrag tijdens het chatten of op MSN via de pc thuis.

De school maakt in de loop van het schooljaar foto's (groepsfoto's en sfeerbeelden) en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Indien een betrokken leerling of de ouders niet akkoord gaan met de publicatie van een bepaalde foto, melden zij dat aan de webmaster. De foto zal dan verwijderd worden.

Ook voor gerichte foto's hebben we volgens de privacywet uw toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto's en geposeerde groeps- en klasfoto's. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om deze foto's te maken en te publiceren. Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens. Dat geldt zowel voor gerichte als voor niet-gerichte beelden.
Volgens de privacywet mogen uiteraard ook leerlingen niet zonder toestemming opnames en beelden uit de school of van leerlingen en leerkrachten publiceren of gebruiken!

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en -begeleiding optimaal te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij noodsituaties, verwerkt de school daarin ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van leerlingen, evenwel enkel met toestemming van de ouders. De privacywet geeft ouders echter het recht te weten welke gegevens de school over zoon of dochter verwerkt en het recht deze gegevens te laten corrigeren als ze fout zijn of te laten verwijderen als ze niet terzake zijn.