U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

inschrijvingen : procedure

De inschrijvingen in het Jan-van-Ruusbroeckollege volgen de richtlijnen van het LOP (Lokaal Overlegplatform Brussel).
Bij de start van dit schooljaar en het in voege gaan van dit schoolreglement zijn de afspraken rond de inschrijvingen nog niet afgerond. De modaliteiten daarvan zijn te raadplegen op de website van het college (www.ruusbroec.be). Heel de procedure zal ook bekend gemaakt worden via www.inschrijveninbrussel.be.

Broers en zussen van de huidige leerlingen (BZ) en kinderen van personeelsleden (KVP) schrijven rechtstreeks in van 9 januari 2017 tot en met 20 januari 2017.

Andere leerlingen :

  1. Aanmelden via het web - 9 januari 2017 tot 3 februari 2017 via www.inschrijveninbrussel.be

  2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze - 30 januari 2017 tot 17 februari 2017

  3. Tijdsregistratie via het web - woensdag 22 februari 2017 om 13.00u.

  4. Uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op de betrokken school - 8 maart 2017 tot 29 maart 2017

  5. Vrije inschrijvingen - 23 mei 2017 tot 31 augustus 2017

Zowel voor het huidige schooljaar 2016-2017 als in functie van de inschrijvingen voor schooljaar 2017-2018 is de maximumcapaciteit voor de totale schoolbevolking vastgelegd op 660, net als de capaciteiten per leerjaar. Voor het eerste leerjaar 1A is de maximumcapaciteit vastgelegd op 160 leerlingen.

eerste jaar 1A

160

tweede jaar 2A

130

derde jaar ASO

110

vierde jaar ASO

95

vijfde jaar ASO

85

zesde jaar ASO

80

totaal

660

 

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende jaren bij ons ingeschreven. Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere school. Hiermee bedoelen we de twee schoolnummers, instellingsnummers 032342 en 127464. Als je verandert, hoef je je dus niet opnieuw in te schrijven.
De inschrijving stopt enkel wanneer je de school zelf verlaat of wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar schriftelijk te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Meer informatie hierover vind je in deel III.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.

Het is de logica zelf om een heel schooljaar dezelfde studierichting of basisoptie te blijven volgen. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

inschrijvingsprocedure schooljaar 2017-2018