U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

schoolkosten

Bij het begin van het schooljaar ontvang je een lijst met financiële bijdragen die van jou of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van je handboeken, het betalen van kopieën… Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt, dan moeten jij of je ouders er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen, vast. Een kopie kost bijvoorbeeld 0,05 euro per stuk. Van deze prijs zal de inrichtende macht niet afwijken. Voor sommige posten kent de inrichtende macht de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. De inrichtende macht baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.
Een aantal diensten worden op ons college bewust gratis aangeboden: alle verzekeringen, het gebruik (buiten de lestijden) van sportzalen, computerlokalen en mediatheek, ochtend-, middag- en avondstudie, woensdagmiddagstudie en -sport, …

We hebben de volgende afspraken over de schoolrekening :

  • Vijfmaal per schooljaar versturen we een schoolrekening. We verwachten dat die afrekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 14 dagen na verzending.

  • Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag.

  • Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot andere stappen. De schoolrekeningen worden gespreid aangeboden met een overschrijvingsformulier, voor de meesten digitaal verstuurd. Ook de kosten voor parascolaire activiteiten worden zoveel mogelijk via een schoolrekening betaald.
    Al onze rekeningen zijn contant netto betaalbaar of op vermelde vervaldag en zonder disconto. Klachten worden besproken met dhr. Blancquaert (economaat). Indien u niet akkoord gaat, formuleert u dit schriftelijk aan de directeur.
    Indien u niet reageert op een eerste aanmaning tot betalen kan de school overgaan tot de hierna beschreven procedure. De debiteur wordt van rechtswege, zonder aanmaning, door het enkele verstrijken van de vervaldag, in gebreke gesteld met toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek. Op facturen die niet stipt betaald zijn, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een wettelijke verwijlinterest en een forfaitaire schadevergoeding van 25 euro aangerekend. Huidige bepaling doet geen afbreuk aan de onmiddellijke eisbaarheid van de schuldvordering. Alle betwistingen die voortvloeien uit rekeningen zullen alleen en uitsluitend onder de bevoegdheid ressorteren van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

  • Als je afzegt voor een activiteit of op dat moment afwezig bent, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.