U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

spelregels

ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN

Voor administratieve documenten (getuigschriften, aanvragen voor studietoelagen, ongevalaangiften, ... ) kan je terecht bij mevr. Van Gompel, de directiesecretaris.

AGENDA

Aangezien de digitale schoolagenda een aanvulling is op het les- en schoolgebeuren, zijn hier ook afspraken rond. Er wordt verwacht dat je dagelijks je digitale schoolagenda raadpleegt. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen aangekondigde toetsen, grote toetsen, taken en grote taken voor de volgende lesdag ingegeven worden tot 17.00u. Op woensdag is dat tot 13.00u. Ook wat je moet afwerken of meebrengen, voert de leerkracht in.
Het gebruik van de digitale agenda is verplicht, maak er geen misbruik van.

De planningsagenda is een officieel document. Gebruik deze papieren agenda en je digitale agenda als hulpmiddel voor een goede studieplanning. Opgegeven toetsen, grote toetsen, taken en grote taken komen in je planningsagenda.

Zorg er voor dat je tijdens de lessen je planningsagenda steeds bij hebt. In je planningsagenda vind je vier rubrieken in verband met orde en tucht (p. II, III, IV en V). Als je te laat bent, ga je rechtstreeks naar het onthaal om een stempel te laten zetten in de planningsagenda. Pas nadien kan je in de les toegelaten worden. Als je de school verlaat tijdens de schooluren, meld je je aan het onthaal af met een briefje van de ouders. Als je uit de les wordt gezet, ga je je onmiddellijk melden bij de studiemeesters (sec 2). Je krijgt een stempel in je planningsagenda en je krijgt een opdracht die je in de studie afwerkt. Als je je planningsagenda niet bijhebt, krijg je een extra taak. Je ouders zetten hun handtekening in de planningsagenda.

AVONDSTUDIE EN OPVANG

Wie na schooltijd op school wil blijven, kan enkel in de avondstudie terecht. De studie begint om 16.20u. en duurt tot 17.30u. Je mag binnen tot 16.25u. Je kan de studie verlaten op twee vaste tijdstippen : 17.00u. en 17.30u. Je aanwezigheid in de studie wordt bevestigd met een stempel bij het achtste lesuur. Zo kunnen je ouders je aanwezigheid opvolgen.
Op vrijdag is er geen avondstudie. Wel is er opvang voorzien van 15.40u. tot 16.45u.

BOEKEN, SCHRIFTEN, RAPPORT

Het spreekt voor zich dat elke leerling in de les beschikt over genummerde notities (per vak geklasseerd) en eigen handboeken. Voorzie al je boeken en schriften van een etiket dat je naam en je klas vermeldt. Je moet al je boeken kaften. Dat geldt ook voor alle schriften die geen stevige kartonnen kaft hebben. Je rapport moet je netjes houden.

BOEKENTAS

Vóór 08.25u. neem je je boekentas mee naar de speelplaats. Tijdens de speeltijden mag je je boekentas onder een kapstok of in een rek in de gang laten staan, echter niet in de centrale hal bij de leerlingeningang of in de doorgang naar de speelplaats, niet voor branddeuren, in de gang naar het secretariaat of bij refter 1. Plaats hem dus altijd netjes tegen de muur en binnen de gekleurde vakken.

BROMFIETSEN

Je mag je bromfiets enkel stallen tussen de twee speelplaatspoorten, voorzien van een slot. Om veiligheidsredenen plaats je je bromfiets nooit vóór de schoolingang. Je gedraagt je veilig op de oprit en op het voetpad. Je neemt je helm niet mee naar de klas, maar je laat hem achter op de muurkast van lokaal 0.03. Het college kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van bromfiets of helm.

CULTUUR- & SPORTACTIVITEITEN

Vakken als LO, PO, MO, TO, levende talen, godsdienst, geschiedenis, esthetica, gedrags- en cultuurwetenschappen zijn uitermate geschikt om in contact te komen met het westers gedachtegoed en de verworvenheden van de Europese beschaving; leerlingen worden geacht het ganse vormingspakket ter harte te nemen en niet à la carte te kiezen; actieve medewerking en aanwezigheid is bijgevolg verplicht bij sportactiviteiten, excursies en cultuurreizen

DRANKFONTEINTJES & DRANK IN FLESJES

Je mag enkel tijdens de drie speeltijden water nemen uit de drankfonteintjes, dus niet tijdens de leswisselingen.
Fruitsapjes in glazen flesjes worden enkel tijdens de middagpauze in de refters verkocht.

DUURZAME SCHOOL

We produceren zo weinig mogelijk afval en sorteren het, zodat het maximaal kan gerecycleerd worden. We brengen drank mee naar de school in een herbruikbare beker/drinkbus/flesje. Voor het verpakken van onze lunch gebruiken we geen aluminium- of plasticfolie, maar een brooddoos.
De school moedigt de verplaatsing van en naar de school met het openbaar vervoer en/of de fiets aan bij leerlingen en personeel.

EETGEWOONTEN

Het vormt geen uitzondering meer dat leerlingen vegetarisch en veganistisch eten. We respecteren deze keuze, zonder dat ze de vlotte werking van schoolse of buitenschoolse activiteiten in het gedrang brengt. Als leerlingen koosjer of halal eten, is het noodzakelijk om dit bij (buitenschoolse) activiteiten te melden aan de begeleidende leerkrachten, zodat hier in de mate van het mogelijke rekening kan mee gehouden worden.
Vanuit een betrokkenheid op wat er met het leven in de oceanen gebeurt, kiezen we ervoor om een tonijnvrije school te zijn. Deze overbeviste, bedreigde soort bieden we op de school dus niet meer aan.

EXAMENS

voormiddagen

In principe blijf je na je examen op het college tot 12.05u. Leerlingen van de tweede en de derde graad mogen na het beëindigen van hun examen(s) naar huis, wel ten vroegste om 10.10u; leerlingen van de eerste graad blijven minstens tot 11.30u. Voor leerlingen van de derde graad met mondelinge examens is er een aparte regeling.

namiddagen

In de examenperiode krijg je vrij in de namiddag om te studeren. Voor leerlingen van de eerste graad die op school willen studeren, is er een studie met toezicht voorzien op het college. Hiervoor moet je wel vooraf inschrijven.

dagen tussen laatste examen en rapport

In die periode worden een aantal passende activiteiten voorzien. Aanwezigheid op die activiteiten is verplicht.

In juni kan je na de examens in de opvang vertoeven waar de studiemeesters van het leerlingensecretariaat, afhankelijk van het aantal jongeren, eveneens activiteiten voorzien.

FIETSENSTALLEN

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling op de speelplaats naast refter 3 (derde tot zesde jaar) of achter refter 3 (eerste en tweede jaar), keurig gestald en op slot. Je komt enkel in de fietsenstalling voor en na schooltijd. Gedraag je hoffelijk en toon respect voor elkaars fiets. Het college kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging.

FOTOKOPIEEN

Als je op school fotokopieën wil maken, kan je tijdens de speeltijden in het winkeltje of bij mevr. Delgouffe aan het onthaal een kopieerkaart kopen. Hiermee kan je via de computers tijdens de middagpauze kopiëren of printen op de printers in de mediatheek of in het ICT-lokaal.

FUIVEN

Het college organiseert nooit zelf een fuif. Bij eventuele klasfuiven is het college dus in geen geval verantwoordelijk. Om posters op te hangen of flyers uit te delen is de toestemming van de directie nodig.

GANGEN

De gangen zijn geen bijkomende speelplaats : hou de gangen netjes, loop en speel er niet. Wanorde en slordigheid lokken vandalisme en pestgedrag uit. Blijf tijdens de speeltijden niet in de gangen hangen, maar ga naar de speelplaats of naar het terras. Tijdens de speeltijd mag je enkel in de gangen komen als het echt nodig is. In de toiletten blijf je niet langer dan nodig, de kleedkamers zijn verboden terrein tijdens pauzes.

GSM

Niet het bezit van een gsm, ipod, ... binnen de schoolmuren is verboden, wel het gebruik ervan (bellen, sms'en, ...) tijdens de les, tijdens de lesonderbrekingen en elders binnen het college. Een gsm/smartphone, iphone, smartwatch wordt dus afgezet bij het binnenkomen van de school en best in het kluisje bewaard ! (tegen diefstal). Gsm's, ... die toch worden gebruikt, worden tijdelijk aangeslagen.
Wie op school toch zijn gsm gebruikt, is zijn toestel voor vijf dagen kwijt of dient naschools een opdracht van één uur te maken. Elk gsm-gebruik tijdens toetsen of examens wordt beschouwd als poging tot spieken.
Kortom : een gsm bezitten en meebrengen naar school is dus toegelaten, hem gebruiken binnen de schoolmuren niet. Bij het binnenkomen zet je je gsm dus af tot na de lessen.
(16.15u. op maandag, dinsdag en donderdag / 12.05u. op woensdag / 15.40u. op vrijdag)

HUISWERK EN LES

Huiswerk- en lesopgaven (taken en toetsen) noteer je in je planningsagenda. Het huiswerk wordt opgehaald zoals afgesproken met de vakleerkracht.

KAUWGOM

Kauwgom is overal op school verboden omdat het - niet in de natuur afbreekbare - goedje achtergelaten wordt op vloeren, stoelen, tafels, … en veel overlast en schade veroorzaakt. Wie betrapt wordt, krijgt een sanctie.

KLASLOKAAL

We verwachten dat je je lokaal netjes houdt. Na het laatste lesuur zet je je stoel op de tafel. Boeken en schriften horen in je kluisje, niet op de tafel of op de grond. Het lokaal wordt elke dag geveegd door de klasgroep die er het laatst gebruik van maakt. De leerling van dienst maakt het bord schoon met water. Leerlingen zorgen er mee voor dat deuren en ramen gesloten worden en elektrische apparaten uitgeschakeld worden.

KLEDIJ

Kledij en opsmuk zijn altijd al een bron van meningsverschillen geweest : de één vindt leuk wat de ander afstoot. De gulden regel is : gebruik je gezond verstand en vermijd extravagante of provocerende kledij. Het is een kwestie van grenzen kennen en van aanvoelen wat kan en wat niet kan. Toch geven wij graag een drietal duidelijke richtlijnen. Bij turnlessen draag je de opgelegde turnkledij van de school; bij middagsport sportkledij. Jassen, petten, hoofddoeken en andere hoofddeksels draag je niet in het schoolgebouw. Je komt niet naar school in vakantie- of sportkledij.

LESWISSELINGEN

Tijdens de leswisseling kan je even uitblazen en je klaarmaken voor de volgende les. Het is echter geen speeltijd : je gedraagt je rustig en je blijft in je lokaal. Je loopt niet heen en weer en je gooit zeker niet met krijtjes of andere voorwerpen. Moet je naar een ander lokaal, doe dat dan zonder tijdverlies.

MEDISCHE VERZORGING

Als je medische verzorging nodig hebt, kan je bij het onthaal terecht. Indien daar niemand is, ga je naar secretariaat 2. We beschikken over een verzorgingslokaaltje waar je de eerste zorgen kan krijgen als je slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen. Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter beschikkig stellen, ook geen pijnstillers.

MIDDAGACTIVITEITEN

Tijdens de middagpauze zijn er heel wat activiteiten:

 • in de sportzaal zijn er voetbal- , badminton- of basketbalwedstrijden; hier verwachten wij zowel van de spelers als van de supporters een sportieve houding.

 • in het zwembad is er tweemaal per week vrij zwemmen.

 • in refter 3 gaat de groepswerkstudie door (12.45u.-13.25u.). In deze refter heb je ook de mogelijkheid om gezelschapsspelen te spelen of strips te lezen. Hier verwachten wij een rustige sfeer en respect voor spelmateriaal en strips; vijf minuten voor het belteken stop je je spel en help je de stoelen op de tafels te zetten.

 • in het mediatheek kan je terecht voor alle opzoekingswerk in verband met taken, groepswerk, spreekbeurten...; ook hier wordt een rustige sfeer verwacht.

De middagactiviteiten starten bij het belteken van 12.45u. Tot dan blijf je buiten wachten. Initiatieven voor nieuwe middagactiviteiten zijn steeds welkom. Je kan met je plannen en voorstellen terecht bij de adjuncten of VOICE.

MIDDAGPAUZE : REFTER

In de refter streven we naar een gezellig en beschaafd eetklimaat. We vragen dat je de elementaire beleefdheidregels naleeft. Als je morst, haal je zelf een poetsdoek in de keuken. Na de maaltijd ruim je je spullen op. Afval sorteer je in de juiste vuilnisbak. Je verplaatst geen tafels of stoelen. Vier of vijfmaal per jaar moet je helpen bij het schoonmaken van de tafels. Deze refterhulp wordt bij toerbeurt geregeld.
Voor je lunch gebruik je bij voorkeur een brooddoos. Als je door omstandigheden geen lunchpakket bij je hebt, kan je een broodje bestellen in refter 1. Je krijgt geen toestemming om zelf boodschappen te doen, zelfs niet met een briefje van je ouders.

MIDDAGSTUDIE

Op maandag, dinsdag en donderdag is er in refter 3 groepswerkstudie en in lokaal 202 stille studie van 12.45u. tot 13.25u. In de groepswerkstudie kan je rustig in groepjes samenwerken aan opdrachten, in de stille studie kan je terecht om individueel en in stilte te werken. Je verlaat het lokaal pas om 13.00u. of om 13.25u. In klaslokalen kan je enkel terecht onder toezicht van een leerkracht.

OCHTENDSTUDIE

Elke dag is er ochtendstudie van 07.30u. tot 08.25u. De ochtendstudie gaat door in refter 3. In de ochtendstudie werk je individueel en in stilte, iedereen aan een aparte tafel.
In de examenperiode wordt de ochtendstudie gespreid over twee verschillende lokalen : in refter 1/2 wordt individueel en in stilte gewerkt, in refter 3 is rustig praten toegestaan.

ONGEVAL

Voor elk ongeval op school en op weg naar school of naar huis moet je een ongevalaangifte afhalen op secretariaat 1. Daar zal men je uitleggen wat je moet doen om, na tussenkomst van je ziekenfonds, vergoed te kunnen worden door de schoolverzekering.

ONGEWENSTE VOORWERPEN

Skateboards of in-lineskates breng je niet mee naar school. Ook je iPod of mp3-speler laat je thuis, omdat dit de communicatie met medeleerlingen bemoeilijkt. Bij gebruik op school wordt die (tijdelijk) in beslag genomen. Correctievloeistof is evenmin welkom, omdat dit goedje zeer moeilijk te verwijderen is wanneer het (al dan niet per ongeluk) op je tafel terechtkomt.

RECLAME EN SPONSORING

De school laat in principe geen reclame en sponsoring toe door derden. Alle onderwijsactiviteiten zijn vrij van reclame, behalve als het gaat om een verwijzing naar de tussenkomst van een persoon of een organisatie.

REKENINGEN

Voor betaling van rekeningen, warme maaltijden, enz. kan je elke dag terecht bij dhr. Blancquaert op het economaat.

ROKEN

Er geldt een algemeen rookverbod in scholen vanaf 1 september 2008. Dat was op advies van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Het rookverbod is absoluut op het hele schooldomein en geldt voor leerlingen, maar ook voor leraren, ouders en andere personen die op de speelplaats of in de schoolgebouwen komen.

SCHADE EN DIEFSTAL

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle schade (lichamelijke & materiële) die je toebrengt aan medeleerlingen of aan de school. Jijzelf of je ouders zullen de schade moeten vergoeden. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen. Wees verstandig genoeg om zo weinig mogelijk gadgets of dure voorwerpen mee te brengen. Spring voorzichtig om met geld: breng niet meer geld mee dan nodig en laat zeker geen geld achter in je jas of in je boekentas. Berg waardevolle zaken op in je kluisje. Meld elk incident aan de directie.

SFEER TIJDENS DE LES

Tijdens de lessen eisen wij een rustige, aandachtige en positieve werksfeer. Je neemt enkel het woord als de leraar je daar de toestemming toe geeft. Als je de orde verstoort en uit de les gezet wordt, blijf je niet in de gang staan, maar volg je de instructies van de leerkracht. Bij de eerstvolgende les van de betrokken leerkracht, ga je persoonlijk in gesprek om terug op een positieve manier de les te volgen.

SMARTSCHOOL

Via een digitaal leerplatform hebben personeelsleden en leerlingen toegang tot documenten, oefeningen, berichten, lessenroosters, kalender, enz.
Elke leerling krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord. De ouders zijn co-account van de leerling. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en mag nooit aan derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Berichten die je uitwisselt via dit digitaal platform, hebben steeds te maken met het schoolgebeuren en worden enkel naar de betrokken personen gestuurd. De communicatie binnen Smartschool gebeurt dus steeds met respect voor medeleerlingen en leerkrachten. Gebruik een verzorgde taal, in dit geval Algemeen Nederlands en geen chattaal. Beledigende uitspraken naar leerkrachten en/of medeleerlingen kunnen niet en ieders privacy blijft altijd gerespecteerd.
Als je thuis niet over internet beschikt of slechts beperkt een pc kan gebruiken, kan je terecht op sec 2.

SNOEP

Te veel snoep en zoetigheid is ongezond. Tijdens de les eet, drink of snoep je niet.

SPEELTIJDEN

Tijdens de speeltijden blijf je niet in de gangen of in de klaslokalen. Iedereen moet op de speelplaats, op het terras of lokaal 56 zijn. Wanneer je om medische redenen moet binnenblijven (met maximaal één medeleerling), vraag je daartoe de schriftelijke toestemming van de adjunct-directeur. Wanneer je een groepswerk of een toneeltje wil voorbereiden, ga je naar de groepswerkstudie. In klaslokalen kan je enkel terecht onder constant toezicht van een leerkracht.
Er is speelplaatstoezicht op de volgende uren: 7.45u. - 8.25u.; 10.10u. - 10.25u.; 12.05u. - 13.25u. (vrijdag : 12.05u. - 12.50u.); 15.10u. - 15.25u. (vrijdag : 14.35u. - 14.50u.)
Als je je buiten deze uren op de speelplaats bevindt, doe je dat op eigen verantwoordelijkheid. Bij een ongeval kan je dan zeker geen beroep doen op de schoolverzekering.

SPORTZAAL

De sportzaal staat ‘s avonds van 16.20u. tot 17.25u. ter beschikking van de leerlingen. Als je met je klas van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet je op secretariaat 2 een afspraak maken. In de sportzaal kom je enkel met sportschoenen. Je komt er nooit zonder begeleiding van een leraar of een studiemeester. (Dit geldt ook voor het zwembad: hier moet de begeleider over een redderbrevet beschikken.)

STRAFFEN

Een straf maak je steeds op collegepapier (tenzij anders geregeld). Qua netheid gelden dezelfde eisen als voor een huistaak. Voor straffen langer dan twee bladzijden krijg je 48 uur de tijd. Elke straf wordt door een ouder ondertekend.

TAAL

Overal op school praat je Nederlands, ook wanneer dit niet je moedertaal is. Dit is een logisch gevolg van je keuze voor een Nederlandstalige school.

VERLOREN VOORWERPEN

Verloren kledingstukken worden verzameld op de kapstok aan de leerlingeningang. Andere verloren voorwerpen kan je afhalen op secretariaat 2 of bij het onthaal. Gevonden voorwerpen moet je dus uiteraard op secretariaat 2 binnenbrengen. Vanzelfsprekend kan je heel wat problemen vermijden door al je boeken, kledingstukken en andere waardevolle voorwerpen van je naam te voorzien.

VERZEKERING

Voor de verzekering moet je de kortste of veiligste weg van en naar de school nemen, zonder risico's en binnen een normale tijdsgrens. Gedraag je hoffelijk en veilig in het verkeer. Zorg er 's winters voor dat je fiets voldoende verlicht is.

VOETBALLEN

Het is niet altijd eenvoudig om met enkele honderden leerlingen tegelijk te voetballen op één en dezelfde speelplaats. Daarom dringen wij aan op een flinke dosis zelfdiscipline en respect voor elkaars spel. Meer bepaald vragen wij het volgende :

 • Schrijf op je bal de naam van je klas, liefst met alcoholstift.

 • Hinder het spel van anderen niet. Neem niemands voetbal af. Trap geen voetballen van andere klassen weg. Trap nooit opzettelijk een voetbal tegen iemand aan.

 • Trap de bal niet opzettelijk tegen de ruiten of de turnzaalwand. Dat veroorzaakt ernstige schade.

 • Speel niet met gevonden of door buren teruggegooide ballen. Een gevonden bal moet je dadelijk terugbezorgen aan de eigenaar of aan secretariaat 2. Secretariaat 2 zorgt er dan voor dat deze bal bij de eigenaar terechtkomt.

 • Secretariaat 2 haalt op geregelde tijden ballen van de daken en bezorgt die terug aan de eigenaars.

 • Als je bal over de speelplaatspoort vliegt, ga je toestemming vragen om hem terug te halen. Je klimt niet over de draad of de poort.

 • Het stelen of overschrijven van een bal wordt automatisch gesanctioneerd met een strafstudie. Overschreven ballen worden dadelijk in beslag genomen. Als je met een overschreven bal speelt, krijg je een strenge straf.

 • Wie een bal van een ander stukmaakt, over de draad of op een dak trapt, betaalt een nieuwe bal terug binnen de 24 uur. Bij klachten of discussies wend je je tot een studiemeester.

 • Onder het terras voetbal je niet.