U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

wat we nastreven ...

* Met 'hij' of 'leerling' wordt zowel een jongen als een meisje bedoeld.

Meer dan 700 leerlingen leven, werken en spelen dag aan dag binnen de beperkte oppervlakte van ons college. Dat vereist natuurlijk een flink stuk organisatie. Vandaar dat we een aantal spelregels hebben opgesteld. Deze hebben als bedoeling een vlot verloop van het schoolgebeuren mogelijk te maken. Tevens willen zij ervoor zorgen dat je geen last of hinder ondervindt van storend gedrag van anderen.

De school waarvan we dromen is een hartelijke school, waar volwassenen en jongeren als een grote familie samenleven. Waar leerlingen zich thuis voelen. Waar jonge mensen nog enthousiast durven zijn. Waar mensen zich willen inzetten en tijd willen maken voor elkaar. Waar plaats is voor initiatieven. Waar iedereen, van welke afkomst of achtergrond ook, gewoon zichzelf kan zijn en aanvaard wordt. Vanuit die droom is het dat we duidelijk ja zeggen tegen klasweekends, leerlingenraad, middagactiviteiten, scouts, naschoolse en middagsport en schoolreizen. Vanuit die droom is het eveneens dat we duidelijk neen zeggen tegen vandalisme, diefstal, pesterijen, stoerdoenerij en een negatieve houding.

Verantwoordelijkheid is hierbij het sleutelwoord : we verwachten dat je je verantwoordelijk voelt. In de eerste plaats voor jezelf, natuurlijk : studeren is jezelf ontplooien en ontwikkelen. Motivatie is hierbij zeer belangrijk. In vele vakken maak je kennis met nieuwe zaken. We hopen dat ze je nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen en dat je belangstelling krijgt voor alles en nog wat. Zo kan je later een betere keuze maken voor studie en beroep. Besef goed dat alles begint met aandacht tijdens de les. Durf ook vragen te stellen : de leerkrachten waarderen dat.

Besteed ook aandacht aan gezonde voeding: eet fruit en drink voldoende, bijvoorbeeld aan de waterfonteintjes op de speelplaats en in de refters.

Je bent uiteraard niet enkel voor jezelf verantwoordelijk. Op een school ben je immers niet alleen. Breng respect op voor je medeleerlingen, je leerkrachten en studiemeesters in wat je zegt en in wat je doet. Jongens en meisjes gaan kameraadschappelijk met mekaar om. Flirten hoort daar niet bij.
Meningsverschillen en conflicten horen bij het leven : als iets je op de lever ligt, kom dan eerlijk en beleefd voor je mening uit. Dit laat voor de ander de ruimte om samen met jou naar een oplossing te zoeken.

Tot slot ben je ook verantwoordelijk voor het materiaal en de lokalen die je gebruikt. Gebruik de dingen die men je toevertrouwt met zorg. Bordenwissers, kluisjes, bibliotheekboeken, computers en zo meer zijn ook nodig voor anderen. Doe een inspanning om het gebouw en de speelplaats netjes te houden. Werp je afval in de juiste vuilnisbak : rondslingerende blikjes, flesjes en verpakkingspapiertjes horen niet thuis in de gangen of op de speelplaats.
We rekenen op je medewerking om de regels die je in dit reglement vindt, na te leven. Deze regels zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om te bereiken wat wij waardevol vinden in het samenleven. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat er een Ruusbroecsfeer groeit waarbij iedereen zich thuis voelt.