U bevindt zich hier:thuis>reglement

Vlaanderen Brussel Europa

reglement

detail image 1
detail image 1
detail image 1
detail image 1

wie is wie ?

Graag stellen we je volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school:

 • HET SCHOOLBESTUUR

  Jan-van-Ruusbroeckollege vzw Ignatius scholen Brussel

  leden: de heer J. De Baerdemaeker, de heer S. Debruyne, de heer P. Knapen (afgevaardigde CEBECO), de heer F. Robben, mevrouw V. Thielemans (directeur JvR), de heer J. Tiebout (voorzitter), de heer H. Uythethofken, de heer E. Van de Velde (directeur SJB), mevrouw G. Wynants, de heer P. Yperman (afgevaardigde CEBECO)

 • DE SCHOLENGEMEENSCHAP

  Sint-Gorik Brussel
  Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren

 • DE ADJUNCT-DIRECTEURS

de heer D. Wastiels (dominique.wastiels@ruusbroec.be)
mevrouw K. Vanoverbeke (katleen.vanoverbeke@ruusbroec.be)

 • DE SCHOOLRAAD

  voorzitter: de heer B. Van der Slaghmolen
  ouders: mevrouw G. Humblet & de heer B. Van der Slaghmolen
  personeel: mevrouw V. Termote & de heer W. Van Cauwelaert
  leerlingen: Basten Dekoninck & Denzel Vandendooren
  lokale gemeenschap: de heer J. Anciaux & de heer J.-P. Van Steenberghe
  directeur : mevrouw V. Thielemans

 • DE LEERLINGENRAAD VOICE

  voorzitters : Sarah Allaert & Basten Dekoninck

 • DE BEROEPSCOMMISSIE BEVOEGD VOOR EEN BEROEP TEGEN EEN DEFINITIEVE UITSLUITING

  De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.

 • DE BEROEPSCOMMISSIE BEVOEGD VOOR EEN BEROEP TEGEN HET ORIËNTERINGSATTEST B OF C DAT JE HEBT BEHAALD

  In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.

 • HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)

  Het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op vier domeinen:

  - het leren en studeren;
  - de onderwijsloopbaan;
  - de preventieve gezondheidszorg;
  - het psychisch en sociaal functioneren.

  Onze school wordt begeleid door VCLB Pieter Breughel, Opzichterstraat 84, 1080 Brussel, 02/512.46.31

  Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.