U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 5 – VIJFTIENDE JAARGANG – 30 OKTOBER 2009

VAN DE REDACTIE

Straks begint de herfst- of Allerheiligenvakantie, een weekje rust na een intensieve periode van negen schoolweken. Diegenen die niet naar andere oorden trekken, gaan het eerste weekend misschien in familiekring op kerkhofbezoek. Elk ogenblik sterft ergens wel een mens. Als het veraf is, raakt het ons niet of amper. Iemand uit onze naaste omgeving verliezen, zit meer aan ons vel. Als persoonlijke banden losgerukt worden en als diegene die heengaat ons nauw aan het hart lag, dan voelen we ons verloren en verdrietig. We hopen dat zeker rouwende jongeren steun vinden bij iemand en hun tranen kunnen delen met anderen. Ook op school willen we daar bewust oog voor hebben. Voor een stil moment kan je tijdens de middagpauze in de kapel terecht, vanaf 12.45u. In de eerste week na de herfstvakantie elke middagpauze en nadien op dinsdag.

De drie rouwende bomen

Gisteren was ik in het bos.
Op zoek naar drie bomen, drie bomen die ik gekend had.
Drie bomen die alle drie een tak hadden verloren.
Drie bomen die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren.
Vandaag heb ik ze gevonden.

De eerste boom was gaan treuren om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien: "Dat kan ik niet want ik mis een tak."
De tweede boom was geschrokken van de pijn en had maar snel besloten om het verlies te vergeten. En ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde te groeien, groeide hij.
De derde boom was geschrokken van de pijn. Maar hij had gerouwd om het verlies.
En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde te groeien, had hij gezegd: "Dit jaar nog niet."
Maar de zon kwam het jaar daarop terug.
Nu zei de boom: "Ja, zon, verwarm mij opdat ik mijn wonde kan verwarmen, ziet u, mijn wonde heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort."
En het derde jaar dat de zon terugkwam, sprak de boom: "Ja, zon, laat mij groeien want er is nog zoveel te groeien.
Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee.
De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wonde was duidelijk te zien, het was het hoogste punt van de boom.
De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De plek van de wonde moest ik gaan zoeken. Achter een heleboel bladeren vond ik hem.
De derde boom was het moeilijkst te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden.
Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wonde die vol trots in het zonlicht stond.

van Evert Landwaard

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Op woensdagnamiddag 21 oktober kon dhr. Moerenhout (studiemeester) zijn eerste kleindochtertje Bliss gaan bewonderen. Ze is het eerste kindje van Annelies en Bram Moerenhout (oud-leerling en skimonitor in Wagrain). Peter of opi zal wel snel voor een speelgoedcomputer zorgen om zijn kleindochter ook die wondere wereld te leren ontdekken.
Van harte proficiat aan de fiere grootouders!

Een druilerige zaterdag kozen mevr. K. Lenvain (lerares Nederlands en Engels) en dhr. J. Verbiest (oud-leerling, 6 GrWe 2002) uit om de rode loper uit te rollen voor hun huwelijk. De zomerse jurk van de bruid deed iedereen vergeten dat het herfst was en de ballonnen aan de basiliek van Grimbergen verspreiden hun geluk overal ten lande. We wensen het echtpaar Verbiest-Lenvain alle geluk toe !

DAG IN DAG UIT

We moeten duidelijk rekening houden met de bouw tijdens onze dagelijkse bezigheden: een dagje zonder fax, twee dagen zonder internet, enkele uren zonder water, … Toch gaat alles verder zijn gewone gangetje.

 • Een leeruitstap voor aardrijkskunde liet de eerstejaars met het Pajottenland kennismaken. Voor mevr. François heeft deze streek geen geheimen meer en ook interimaris mevr. Souffreau en de begeleidende leerkrachten gedroegen zich als volleerde gidsen.
 • De P.O.-klas werd gedurende één lesweek door de Kunstbank omgetoverd voor het project React. De workshop voor 1-2-3 focuste dit jaar op uiteenlopende creatieve en artistieke strategieën om dingen met andere ogen te bekijken, te hergebruiken of op een andere manier in te zetten als oorspronkelijk bedoeld.
 • De tweedejaars gingen met hun leerkracht Nederlands op ontdekkingstocht in de bibliotheek van Strombeek-Bever.
 • De leerlingen van 4 HW stapten allemaal in de auto van mevr. De Baerdemaeker voor een rondleiding in het Vlaams Parlement.
 • De derdejaars brachten een bezoek aan de krant en kwamen de dag nadien met hun groepsfoto in de krant, Nieuwsblad regio Brussel-Noordrand op 12 en 13 oktober.
 • Voor de aanvang van het eerste oudercomité lokte de warme Marokkaanse thee de ouders van 4 en 5 HW naar de bar voor een infosessie over de Marokko-reis 2011 voor de derde graad humane wetenschappen.
 • De Jieha-verkopers van het vierde jaar deden gouden zaken tijdens hun middagverkoop en zullen daar op het einde van dit trimester vermoedelijk nog een staartje aan breien.
 • 5000 jongeren uit Vlaanderen en Brussel gingen op vrijdag 16 oktober één dagje werken voor het zuiden. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in Oeganda! Onze school deed tijdens het eerste trimester niet mee aan deze actie, maar de zesdejaars krijgen die kans wel op 11 en 12 februari. Hopelijk voelden ze zich al aangesproken door de commentaren in de media.
 • De dag van de jeugdbeweging was een groot succes. Scouts Ruusbroec deelden maar liefst 14 liter melk uit aan uniformdragers allerhande. Chiro, KSA, scouts, KSJ, … verbroederden op de speelplaats rond een kopje warme chocomelk.
 • Op vrijdag 23 oktober sloeg de griep toe en telden we 74 zieken of 10% van de leerlingen. Na het weekend konden al veel leerlingen opnieuw naar school. Het vervelendste is alleszins de verstoorde HT-reeks van onze eerstejaars. Toch gaat de gezondheid boven alles en is het voor niemand goed om met koorts naar school te komen. De leerlingen krijgen de gemiste HT ter inzage of als oefening mee met het rapport.
 • In het begin van deze week konden we een groep stagiairs verwelkomen als aanvang van een stageperiode van drie weken. We wensen hen een boeiende leerperiode toe en hopen dat ze aandachtige leerlingen in hun klaslokaal ontmoeten.
 • Vandaag gaan de leerlingen van de eerste graad met een DW-rapport naar huis en alle leerlingen nemen een brief voor het oudercontact van 12 en 13 november en het rooster van de kerstexamens mee naar huis. Deze documenten kan je ook op onze site raadplegen!

LEERLINGENRAAD

Op 19 oktober verzamelden tien jongeren bij mevr. Thielemans voor een eerste decision. In die vergadering komen per graad vier vertegenwoordigers uit de meeting samen. De graadcoördinatoren doen het voorbereidende werk en laten de vragen van/door de leerlingen formuleren.
We kwamen tot volgende besluiten en knippen enkele puntjes uit het verslag dat ondertussen via de klaskoerier aan alle klassen is bezorgd:

 • In de refters
  • aanschuiven vervelend maar kan niet anders, jetons versnellen, dus voorraadje kopen (best in namiddag)
  • pluim voor de studiemeesters die duwers achteraan laten aanschuiven
  • paaltjes plaatsen (smallere rij, betere doorgang voor leerlingen met brooddozen)
  • fruitsapjes van Wereldwinkel lekker: liefst sinaas, appel en tropical
  • appelverkoop opgestart door 3-4 HW, knappe verkoopstand
 • Terras 3e graad
  • terrasdeur op einde pauze open; éénrichtingsverkeer - zal andere speelplaatsdeuren ontlasten
 • Middagpauze
  • film voor eerste en/of tweede graad (derde graad minder behoefte), titels overleggen met dhr. Wastiels, toezicht regelen, geen te lange films (in twee middagpauzes te bekijken), start om 12.45u., lokaal 1.17 (?)
  • dans met dhr. Van Bruyssel voor derde graad, nu ook voor vierdes
  • jogging: vaste dag, verschillende begeleiders zoeken (eventueel met gele fiets), twee begeleiders per middag (lopende/sportieve leraren – sportleraren bezet), lijst via sportleraren laten invullen zoals andere competities (per jaar, graad of allen samen, afhankelijk van aantal), om 12.05u., eerst eten, winteractiviteit, kan snel beginnen
  • volleybal = lente
  • waterpolo in zwembad, in overleg met L.O.-leraren, kan snel starten
  • spelletjesrefter open
 • De leerlingen hadden nu al ideeën voor een cadeautje van het oudercomité via de vrijwillige ouderbijdrage. We houden een lijstje bij tegen het einde van het schooljaar.
 • Stressfactor wordt eventueel bij een jubileumjaar op school uitgenodigd en zeker niet opnieuw dit schooljaar. Natuurlijk is een eigen free podium wel mogelijk, tijdens het schoolfeest of misschien een maxi-fietsactie georganiseerd door onze mini-onderneming tijdens het derde trimester.

De overlegstijl van alle aanwezigen was heel opbouwend. Een pluim voor de jongeren!

FIETSCONTROLE

Nu het winteruur in voege is, hebben de fietsers opnieuw iets minder last van de schemer als ze 's ochtends naar school komen. We planden onze fietscontrole bewust voor de aanpassing van het winteruur. De hoofddoelstelling van deze controle was het aanmoedigen van het dragen van een fietshelm en fluo-hesjes. We konden 90 fietsers verrassen met een appelsapje van de Wereldwinkel en we zien zeker het dragen van fluo spectaculair toenemen. Een kwart van de fietsers laat zich extra zien in het verkeer en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Tijdens de maand november plannen we een fietscontrole in samenwerking met de politie. Zorg ervoor dat jij (of je ouders) preventief en regelmatig je fiets bekijken om hem helemaal in orde te houden. Remmen, lichten, reflectoren en fietsbel verdienen de meeste aandacht.

VROEMVROEM

Terug van weggeweest … zowel de lessenreeks om het theoretisch rijbewijs te behalen als de lesgever van rijschool Traffix, dhr. Stevens (oud-leerkracht). Na de herfstvakantie zullen 43 zesdejaars aansluitend op de gewone lessen gedurende 8 uur kennismaken met alle geheimen van de wegcode. In twee - ongelijk verdeelde - groepen gaan ze aan de slag. Dit schooljaar volgen we op ons college voor het eerst de volledige procedure van Rijbewijs op School met een examen als afsluiter. Het examencentrum van Schaarbeek komt op maandagmiddag 23 november met een tiental computers een geldig theoretisch rijexamen afnemen. Zowel dit laatste, de lessenreeks als het bijhorende handboek met CD-rom is voor de leerlingen volledig gratis. De school moet wel een volledig dossier indienen om alle centen terug te krijgen, maar dat hebben we er graag voor over. Drie leerlingen zijn nog geen 17 op de dag van het examen, maar kunnen met een voucher op het juiste moment naar een eigen gekozen examencentrum gaan. We wensen alle deelnemers veel succes en er kan één extra stoel in het leslokaal bijgezet worden voor een leerkracht die interesse heeft voor een opfrissingscursus.

 • Reeks 1: 9-10-18-20 november
 • Reeks 2: 12-13-17-18 november
 • Examen voor iedereen op 23 november.

BOUW

Zoals aangekondigd schoten begin oktober twee grote projecten uit de startblokken: de uitbreiding van het sanitair op de speelplaats en de bouw van het auditorium.

Het sanitair schiet inmiddels goed op. De grondwerken zijn al achter de rug en de contouren van het nieuwe sanitaire blok zijn al duidelijk door de Ytongmuren. Dankzij een goede communicatie met de aannemer slaagden we erin de ongemakken te beperken. Zo zullen de toiletten op de speelplaats in de praktijk beschikbaar blijven tot het begin van de examenperiode, wat veel geloop bespaart in de gangen tijdens de pauzes. Tegen eind januari 2010 voorzien wij de oplevering van dit project. Op dat moment zal ook de plaatsing van een toilet voor mindervaliden (in de huidige ziekenboeg) en een rolstoelhelling in gegalvaniseerd staal aan de hoofdingang gerealiseerd zijn.

Bij het auditorium zijn we nog maar aan de voorbereidende werken toe. In eerste instantie dienen namelijk de nutsleidingen in de voortuin, die dreigen onder het auditorium terecht te komen, verlegd te worden. De hoogspanningsleiding, de laagspannings-leiding en de wateraansluiting kwamen de voorbije week aan de beurt. Dat resulteerde dinsdag in een voormiddag zonder leidingwater.
De graafwerken zorgden bovendien voor een aantal verwikkelingen. Zo werd vorige week donderdag de kabel voor alle mail- en internetverkeer op het college opgegraven en verbroken. Na meer dan 24 uur tevergeefs telefoneren, meldde iemand aan de andere kant doodgemoedereerd dat 'we daarvoor gewoon een mailtje moesten sturen' ...
Maar goed, hoop doet leven: tegen begin januari zien we de zaal wellicht in één week tijd oprijzen door middel van betonnen prefab wandonderdelen van 3 meter breed en 9 meter hoog. Voor het eerste optreden in de zaal wordt het echter wachten tot volgend schooljaar!

WIJNBEURS

Uiteraard is aan een groot bouwproject als het auditorium een aanzienlijk kostenplaatje verbonden, waarvan slechts 60% gesubsidieerd wordt door de overheid. Bijgevolg is het essentieel dat via enkele sponsoringacties voldoende extra middelen ingezameld worden om het project te realiseren.
Één van die acties is een wijnbeurs. De heren Blancquaert, Vancauwenbergh en Moerenhout, onze wijnkenners in secretariaat 2, selecteerden bij twee grote wijnhandelaren een vijftiental wijnen die op geen enkele Ruusbroec-feesttafel zullen misstaan het komende eindejaar. Prijs-kwaliteit zijn het stuk voor stuk uitstekende keuzes, die bovendien aan de particulierenprijs van de betrokken handelaren aangeboden worden. De winst voor de school zit simpelweg in de groothandelskorting die beide huizen aan de school verlenen.
Ter gelegenheid van het oudercontact van donderdag 12 en vrijdag 13 november 2009, organiseren wij een wijnproeverij waar u de wijn ter plekke kan proeven, bestellen en/of meenemen. Betalen is mogelijk met bancontact of cash.

OUDERCOMITE

Mevrouw Katrien Willem, de nieuwe voorzitter van het oudercomité, had het op de ouderavond voor de eerstejaars nog duidelijk gemaakt: ons oudercomité is één van de actiefste van Vlaanderen doordat zoveel nieuwe ouders zich elk jaar bij het comité voegen en er 6 jaar enthousiast de schouders onder zetten. Haar oproep voor nieuwe leden viel in goede aarde, want niet minder dan 12 nieuwe leden meldden zich voor dit schooljaar!
Op dinsdag 13 oktober waren ruim 30 leden aanwezig op de eerste vergadering. Na een uitleg over de doelstellingen en de werking van het oudercomité werd heel wat nieuws van de school, van de schoolraad en van de werkgroep fietsveiligheid doorgespeeld. Tijdens de variaronde werden o.a. vragen gesteld omtrent allerlei reizen. Afgesproken werd daarvan volgende vergadering (19 november) een overzicht te brengen.