U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 8 – ZEVENTIENDE JAARGANG – 13 FEBRUARI 2012

VAN DE REDACTIE

Wij zijn allen burgers van één wereld.
Een mens haten, omdat hij elders is geboren,
omdat hij een andere taal spreekt,
omdat hij anders over de dingen denkt,
omdat hij minder of meer dan jij weet,
wat een onbegrip!
Want wij zijn allen mensen
en derhalve niet volmaakt.
Wij hebben allen behoefte aan hulp.
Niemand is zonder verplichtingen
jegens anderen.

Comenius (1667)

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de grootvader van Dieter Bochar (1 MA) en de overgrootmoeder van Charlotte (3 LA) en Lisa De Smet (5 LaMT).
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

UITNODIGING

Het oudercomité nodigt alle ouders uit op de jaarlijkse thema-avond die dit schooljaar een blik werpt op de sociale media van elke dag. Ook de leerlingen van de derde graad zijn welkom. Steven De Smet, hoofdcommissaris van de Politie Gent, zal spreken over De invloed van Sociale Media op ons dagelijkse leven. Deze activiteit vindt plaats op dinsdag 28 februari 2012 van 20.00u. tot 22.00u. in het auditorium van het college. Wees er snel bij en schrijf u in via oudercomitejvr@gmail.com. Gelieve ook te laten weten met hoeveel personen u wenst te komen.

VOICE NAAR DE VLAAMSE SCHOLIEREN KOEPEL

Dinsdag 31 januari - Vier leden van Voice, de leerlingenraad en niet de zangtalentenshow, namen samen met mevr. Lenvain de tram om naar de VSK-dag in Brussel te gaan. De vier leden in kwestie waren Margo Ravelingien, Rani De Leener, Elvire Verbaanderd en Maxime Leurquin. De VSK-dag had plaats in het gebouw van het Vlaamse Gemeenschap. De vier Voice-leden werden hartelijk verwelkomd door stewardessen met veel humor en een grote glimlach op hun gezicht. Dankzij de Vlaamse Scholierenkoepel kon onze Voice delegatie allerlei workshops volgen zoals technieken om te brainstormen, omgaan met pesten of hoe je met de leerlingen moet communiceren. Daarnaast heeft zij ook kunnen zien en horen hoe het er op andere scholen aan toe gaat. Alle workshops en informatie moeten Voice helpen om meer actief te kunnen zijn en nog dichter bij de leerlingen te staan. Het was een zeer leerrijke dag voor Voice!

EEN COMENIUSPROJECT! MAAR WIE IS OF WAS COMENIUS ?

Jan Amos Komenský was een Tsjechisch theoloog, filosoof en opvoedkundige uit de 17de eeuw. Hij schreef ondermeer de Didactica Magna. Daarin staan tal van opvoedkundige gedachten. Comenius benadrukte de grote betekenis van het kind : de jeugdjaren waren door God geschonken om de mens tot ware humaniteit te brengen. Hij was een vurig voorstander van volksonderwijs. Observatie, inductie en zelfwerkzaamheid van de leerlingen waren, vergeleken met wat gold in de Latijnse scholen uit zijn tijd, opzienbarende nieuwigheden. Comenius was de eerste om afbeeldingen te gebruiken in leerboeken en hij pleitte voor vakwaardig onderwijs voor vrouwen.
Hij was ervan overtuigd dat opvoeding een continu proces is dat zich over het hele leven uitstrekt. Continue vorming, permanente educatie, life long learning, ... begrippen waar iedereen vandaag de mond vol van heeft, werden dus al uitgebreid door Comenius beschreven. Voor Comenius waren alle mensen gelijk, dus had ieder ongeacht zijn ras of stand ook recht op opvoeding en onderwijs, een behoorlijk revolutionaire  visie in zijn tijd. Comenius gaf ook zijn naam aan het actieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering van de mobiliteit van leerlingen en leraars in de Unie (de tegenhanger van het Socratesprogramma voor het hoger onderwijs).
De leerlingen van 3 Gr-LB2 krijgen de kans om  mee te draaien in het Comeniusproject van onze school. Het draagt de ietwat moeilijke titel : Mutual understanding of sustainable advertisements. Van 6 tot 9 maart trekken zij voor een jeugdforum naar Nederland. (Sondervickcollege, Veldhoven)

DE LAATSTE 100 DAGEN

Vrijdag 27 januari vierden onze zesdejaars hun laatste 100 dagen. De hele dag stond in het teken van EXPO '12. Alle continenten waren vertegenwoordigd met zelfs hun typische diersoorten. Zoals de traditie al enkele jaren wil, bleven ook deze keer de zesdejaars de nacht ervoor slapen in de turn- en forumzaal.  Na het versieren van de school, het eten van pizza en het inoefenen van hun dansjes gingen ze al badmintonnend een korte nacht in. De volgende zeer vroege en koude ochtend stonden ze iedereen in volle glorie op te wachten. De jongens van de jongere jaren kregen een snor en de meisjes mooie rode lippen. Nadien even tijd om zich op te warmen in de bar en te genieten van een ontbijt. Om 10 uur weer tijd om zich aan heel de school te laten zien tijdens de eerste korte speeltijd. Een voorproefje van de grote show tijdens de middag en het eerste lesuur van de namiddag. Na veel gezweet en gestress kwamen ze ook dit jaar tot een succesvol resultaat. Van begin september wordt hier al aan gewerkt en de verantwoordelijken hebben dit schitterend gedaan. Het zal volgend jaar weer een serieuze uitdaging worden om deze dag, waar alle jaren naar uitkijken, te overtreffen. 

PROJECTDAGEN OP 16 EN 17 FEBRUARI

Net voor ze kunnen gaan genieten van een welverdiende krokusvakantie, gaan de 700 leerlingen van ons college zich nog eens volledig kunnen uitleven in verschillende  projecten. We schuiven dus het normale schoolleven opzij om plaats te maken voor twee projectdagen.
In de eerste graad zal er dit jaar gewerkt worden rond Diversiteit. Met de keuze van dit thema willen we de jongeren bewust maken, sensibiliseren en aanzetten tot engagement.  We willen hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. De leerlingen nemen deel aan een aantal workshops die begeleid worden door externe organisaties. Ook onze vakleerkrachten hebben een aantal activiteiten uitgewerkt rond het thema diversiteit. Op donderdag krijgen de leerlingen een film met een nabespreking. Op vrijdag ronden we de tweedaagse af met een sponsortocht van 10 km.  Daarmee steunen we dit jaar drie projecten :

  • Missiones in El Paico, Chili : steun voor kinderen in arme gezinnen.
  • SOS-Kinderdorpen is een hulporganisatie die zich al meer dan 50 jaar inzet voor kinderen.
  • De activiteiten van Jesuit Refugee Service.

De eerste en tweedejaars werken rond Chili en krijgen tal van workshops voorgeschoteld. Voor de derdejaars staat gezondheid centraal. Verschillende items komen aan bod zoals: gezond ontbijt, seksualiteit, drugspreventie en EHBO.
De leerlingen van het vierde jaar krijgen de gelegenheid zich voor een of twee dagen in te zetten voor een sociaal project. Het Lethasproject, inzet voor de natuur (via de natuurpunten Grimbergen, Evere en Malderen) , samenwerking met drie kleuterscholen (Sint Jozefsschool, Sint Joost aan Zee en het schooltje van Oppem): dit is slechts een greep uit het aanbod.
De leerlingen van het vijfde jaar trekken ofwel op wetenschapsdag ofwel naar Aken.  Onze laatstejaars werken met z’n allen rond het thema duurzaamheid.

VLAAMSE WEEK TEGEN PESTEN

Het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten vraagt in de week voor de krokusvakantie extra aandacht voor initiatieven die het pesten een halt toeroepen. In verband daarmee kan je via de link http://vimeo.com/34956105 een kortfilm van Nicolas Caeyers bekijken. Nicolas werd zelf gepest tijdens zijn humaniora en wil met Drown 2006 eindelijk dat hoofdstuk afsluiten. Drie leerlingen van ons college werkten eraan mee: Marie Derycke, William Janssens en Arthur Devoldere. Een aanrader!

ADVERTISEMENTS (Comeniusproject)

De maand januari was de maand voor onze PO-leerkracht, mevrouw Vanderstappen, om de leerlingen van het derde jaar creatief te laten werken rond advertisements en dat in het teken van het Europaproject. De kunstwerkjes werden aan het grote publiek voorgesteld en een strenge maar rechtvaardige jury stelde een top drie samen. De bekroonde werken zullen binnenkort uitvergroot verschijnen op een aantal prikborden in de school. De winnaars zullen een mooie prijs ontvangen maar hun namen geven we voorlopig nog niet prijs, om de spanning er nog wat in te houden! De twintig beste ads worden tijdens de Europaweek in het Sondervickcollege (Veldhoven, Nederlands) tentoongesteld.

UIT DE OUDE DOOS : LOKAAL 56

Toen Erik Degans directeur werd in 1995 bleek uit een bevraging dat onze vijfde- en zesdejaars niet zo graag meer op school zaten. Op zich is dat niet echt uitzonderlijk : in alle Vlaamse scholen blijkt dat leerlingen, naarmate hun humaniora vordert, alsmaar minder graag school lopen. Ruusbroec concludeerde niettemin dat dergelijke situatie niet zonder meer aanvaard kon worden. Er werd bijgevolg nagedacht over middelen om hier wat aan te doen.
In de eerste plaats werd voor zesdejaars meer georganiseerd : er werden monitoren voor Lichtaart gezocht; de honderddagenuitstap (in het verleden vaak een middel om de feestvierende retorici zo ver mogelijk buiten de school te houden) werd omgeturnd tot een echte honderddagenshow voor de hele schoolgemeenschap; er werd een prombal georganiseerd (eerst in de turnzaal, maar wegens klachten van de buren na twee jaar in een zaaltje), … Toenmalige voorzitter van de leerlingenraad Jan Peeters (LaMT, daarna Germaanse filologie in Brussel en Leuven) had een grote inbreng in veel van deze voorstellen.
Bij navraag bleek dat onze oudere leerlingen ook nood hadden aan een eigen ruimte.  Niet geaarzeld! Met lokaal 56 werd daar met brio aan verholpen!
Het voormalige estheticalokaal in een hoek op de benedenverdieping bleek de gepaste locatie. Tijdens de middagpauze en de korte speeltijden werd de bezinningsruimte ernaast toch zelden gebruikt. (Wel werd over het hoofd gezien dat dat niet het geval was voor het wiskundelokaal er vlak boven … !) Het hele lokaal werd geschilderd, er kwam een graffitiwand, zitmeubilair werd verzameld, een sluitend afspraken- en takenbeleid bediscussieerd, … De school sponsorde de muziekinstallatie, onontbeerlijk in een ontspanningslokaal die naam waardig.
Snel werd duidelijk dat er ook speeltuigen gewenst werden in de ruimte. De oplossing bestond erin drank en snoep te verkopen in lokaal 56. Vooral onder impuls van Nicolas De Proft (EcMT, daarna economie in Maastricht) werd het winkeltje van lokaal 56 een commerciële hit. Cola, Fanta, Mars, Twix, … : ongeveer àlles was er te koop. De inkopen werden wekelijks in de Makro gedaan, de kas werd nauwkeurig bijgehouden en na een jaar bleek er ruim 33000 BEF winst in kas, genoeg voor een splinternieuwe (Italiaanse) kicker! Helaas kwam er na dat jaar een einde aan het sprookje : de snoepwinkel strookte hoegenaamd niet met de filosofie van de school en de richtlijnen van het onderwijsministerie; bovendien stonden er voortdurend leerlingen van lagere jaren te bedelen aan de deur: die wilden ook wel wat lekkers tijdens hun schooldag!