U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 8 – NEGENTIENDE JAARGANG – 20 JANUARI 2014

VAN DE REDACTIE

Lang geleden waren alle bomen heel kleine plantjes. Ze wiegden in de wind en wuifden naar elkaar. Het was een vrolijk gedoe. Allemaal zochten ze met hun wortels in de grond naar eten en drinken. Boven hun hoofden zorgde de zon ervoor dat ze het niet koud hadden en een beetje konden groeien. Maar op den duur hadden de bomen zoveel voedsel uit de grond gehaald dat alles opraakte. Ze begonnen honger te lijden. Op zekere dag staken al die kleine boompjes hun hoofden bij elkaar om een oplossing te vinden voor de hongersnood. Een stevig boompje zei: “We zijn hier met te veel. Enkelen zouden moeten verhuizen.” “Neen,” antwoordde een groene kastanje, “we houden zo van deze grond. Hier zijn we geboren en hier willen we blijven!” “Ik wil wel verhuizen”, bood een dun dennenboompje aan. Maar een oude beukenboom wreef even onder zijn kruin en het werd heel stil op de vergadering. Toen opende hij zijn mond en sprak: “Vrienden, als we eens ieder jaar onze bladeren lieten vallen, voor we aan onze winterslaap begonnen. Dan zou er tegen de komende lente nieuw voedsel zijn voor iedereen.” Iedereen juichte dat voorstel toe en besloot om het te proberen. Sinds die dag lieten alle bomen hun bladeren vallen in de herfst. In enkele jaren werden ze allemaal groot en sterk, ieder naar zijn soort. “Zie je wel”, fluisterde de beuk tot de eik, “Als ieder deelt van wat hij heeft, dan is er genoeg voor iedereen.”

(uit  Missio)

 

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij staan even stil bij het overlijden van de grootmoeder van Victor (2 LB) en Wolfgang (4 Wet) Van Eenaeme en van Maïa De Ridder (5 WeWi6).
Wij verwelkomen twee nieuwe spruitjes. Mevr. Vansimpsen is de trotse mama geworden van Lisa en mevr. Dondeyne heeft er een tweede kindje bij, een zoon die luistert naar de naam Casper. Proficiat aan beide families!
De kapel is elke maandagmiddag vanaf 12.45u. vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Wie het wenst, kan op andere momenten altijd de sleutel vragen aan de godsdienstleerkrachten om even in de kapel te vertoeven …

DRUGSPREVENTIE BIJ JONGEREN

Het oudercomité nodigt u uit op dinsdag 18 februari 2014 om 20.00u. Die avond wordt de jaarlijkse thema-avond georganiseerd en het belooft een interessante uiteenzetting te worden. Dhr. Luc Rombaut komt in het auditorium spreken over drugspreventie bij jongeren.  Volgens recente cijfers experimenteert één op vijf jongeren met illegale drugs. Meer dan de helft komt wel eens op een plaats waar drugs gebruikt worden. De kans dat onze kinderen hier ooit mee in contact komen is bijgevolg niet zo denkbeeldig.  
Luc Rombaut is zowel ervaringsdeskundige, schrijver als leraar. Hij vertelt  aan de hand  van een interactieve presentatie met film, foto’s en verhalen over eigen ervaringen hoe je als ouder zelf aan drugspreventie kunt doen. Er wordt ingegaan op het wettelijk kader, productinformatie en tips om met uw kind over dit taboe te praten. Deze avond is bedoeld voor alle ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar, zeker niet alleen voor wie  (al) met dit probleem geconfronteerd wordt. Toegang is gratis maar inschrijven (oudercomitejvr@gmail.com ) is aangeraden, want het aantal plaatsen is beperkt.

BROODJES

Sinds het begin van vorig schooljaar werd fel ingezet op het aanbieden van warme maaltijden.  De vraag naar broodjes blijft echter hoog en noopt ons om het systeem opnieuw te bekijken. De dagelijkse registratie en oplijsting van de bestellingen is voor de studiemeesters erg tijdrovend en gaat ten koste van hun meer educatieve werk. De beslissing om de broodjes toch nog als alternatief aan te bieden voor de warme maaltijden, werd genomen na overleg met het oudercomité en na een informatief moment met de leerlingenraad Voice, maar het systeem wordt aangepast.
Vanaf 1 februari  2014 werken wij met een inschrijvingsdocument per maand. Dit document wordt gemaild naar maaltijden@ruusbroec.be  voor het begin van de maand. Er kan gekozen worden uit een broodje met ham, kaas en groentjes (smos) of voor een slaatje met kip.
Boterhammen vergeten? Geen bestelling geplaatst? Geen nood want je kan nog een boterham met choco of een boterham met soep krijgen voor €1. Het makkelijkst is natuurlijk je eigen brooddoos meebrengen, gevuld met lekkere boterhammetjes en een stukje fruit.

OVERLIJDEN PATER VAN DORPE (1936 – 2014)

Pater Van Dorpe s.j. kwam wel eens vaker langs op het Jan-van-Ruusbroeckollege want ons college lag hem na aan het hart. Twintig jaar lang woonde hij in Heverlee en was daar minister, directeur van Lerkeveld, rector en kerkprefect.  Daarna verbleef hij achttien jaren in Brussel op verschillende posten zoals op CEBECO, in het Sint-Jan-Berchmanscollege en in jezuïetenhuis Arrupe. Hij werkte voor de colleges en diende zijn medebroeders als overste en als minister. In 2006 werd hij minister in de Europese communauteit in de Trevierenstraat, ging vandaar naar Mechelen en toen naar Brugge. Vorig jaar ging zijn gezondheid sterk achteruit en verhuisde hij naar Nijmegen, waar hij op 77-jarige leeftijd is overleden.

FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

De laatste dag van het eerste trimester zag er totaal anders uit dan de vorige jaren. De functioneringsgesprekken zijn een primeur voor ons college. Alle leerlingen werden uitgenodigd voor een individueel gesprek met hun klassenleerkracht en/of co-klassenleerkracht. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zullen deze formule evalueren en daar de nodige conclusies uit trekken. De eerste reacties waren alvast heel positief, dat bleek ook uit de gesprekken tijdens het oudercontact. Voor herhaling vatbaar?

CHILENEN OP RUUSBROEC

Daar zijn ze weer! Net als de afgelopen drie jaar, wonen vier Chileense uitwisselingsstudenten samen met onze leerlingen van de derde graad gedurende zes weken de lessen bij. Er werd voor elk van hen een persoonlijk lessenrooster uitgewerkt. Bovendien mochten ze deze week al twee dagen de handen uit de mouwen steken bij Poverello in Brussel. Na Brussel, het Europees Parlement en Gent zullen zij de komende weken ook nog Antwerpen, de Westhoek en Parijs leren kennen samen met de Braziliaanse uitwisselingsstudenten van het Sint-Jan-Berchmanscollege.  Nederlands leren zal opnieuw de grootste uitdaging vormen, maar ondertussen halen onze Ruusbroecers hun charmantste Engels boven en de gastheren Louis en Ward (6 WeWi) en gastvrouwen Violet (6 LaWe) en Laura (6 LaMT) nemen hun gasten maar al te graag onder hun hoede.