U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 5 – EENENTWINTIGSTE JAARGANG – 17 DECEMBER 2015

VAN DE REDACTIE

 

 

Verder bouwend met
hertaald opvoedingsproject
aan onze schooldroom

(haiku 2016)

 

De personeelsleden en het directieteam van het Jan-van-Ruusbroeckollege wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond nieuw jaar!

 

 

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de overgrootmoeder van Ward (1 LA) en Laura Defoor (4 LA).

 

De ooievaar kwam langs

Mevr. Daelemans (leerkracht P.O.) kreeg een eerste schattige kleindochter Axelle!We wensen haar, haar echtgenoot en de trotse papa en mama van harte proficiat! Wanneer zal die kleine meid samen met oma haar eerste kunstwerkje maken?

 

RECHTSTREEKS INSCHRIJVEN voor het schooljaar 2016-2017 : eerste leerjaar A

Natuurlijk hebben broers en zussen van onze huidige leerlingen alsook de kinderen van onze personeelsleden nog altijd voorrang op alle nieuwe leerlingen. De rechtstreekse inschrijving van broers en zussen voor het nieuwe schooljaar loopt van 4  januari t.e.m. 15 januari 2016. Graag zouden we in die periode van u vernemen of u overweegt om een broer of zus in het eerste jaar in te schrijven. Dat geeft ons de mogelijkheid om te bepalen hoeveel bijkomende eerstejaars wij kunnen aanvaarden. Mogen we  bijgevolg aan de ouders van een nieuwe broer of zus vragen om vóór 15 januari deze inlichtingenfiche te downloaden, volledig in te vullen, persoonlijk aan de directeur, adjuncten of directiesecretaresse af te geven en ter plekke het inschrijvingsregister te komen tekenen? Op dat ogenblik geeft u ook de bewijsstukken van thuistaal Nederlands of Gelijke kansenindicatoren (bewijs studietoelage of de verklaring moeder geen diploma) af. Gelieve ook de identiteitskaart of kids-ID van uw kind mee te brengen (de jongere zelf hoeft niet aanwezig te zijn voor deze administratieve kwestie). Tijdens de schooluren of tijdens het oudercontact van 7 en 8 januari kunt u hiervoor in de administratieve gang terecht.
Deze procedure is ABSOLUUT NOODZAKELIJK om zeker te zijn van de inschrijving. Nadien is de voorrangsperiode voorbij. De gewone aanmeldingen starten immers ook op maandag 4 januari met een webapplicatie.  De Commissie voor Leerlingenrechten eist dat de procedures strikt gevolgd worden. Alle kandidaten moeten chronologisch - in een logboek - worden ingeschreven. Dat betekent dat bij een te late inschrijving van een broer of zus hij/zij achteraan op de wachtlijst wordt geplaatst, met alle onaangename gevolgen vandien.    
De aanmelding verbindt u tot niets: u behoudt de vrijheid om later - graag laten weten vòòr 31 mei - een andere beslissing te nemen. De administratieve inschrijving samen met het kind gebeurt bij voorkeur tijdens het schoolfeest op 23 april 2016 van 09.00u. tot 17.00u. (of later in de maand mei na afspraak).
Een inschrijving is pas definitief als alle noodzakelijke documenten ingevuld en ondertekend werden en het originele getuigschrift van de Lagere School en het originele eindrapport afgegeven zijn, dus ten vroegste op 30 juni.

Kent u andere ouders die nieuwe leerlingen wensen in te schrijven? Wij raden hun aan om de rubriek inschrijvingen op onze site door te nemen en de procedure strikt te volgen. Nadien kunnen zij op het college hun zoon/dochter administratief inschrijven of langskomen voor een kennismaking.
Hieronder de grote lijnen van de procedure voor andere nieuwe leerlingen voor het 1ste leerjaar A:

Broers en zussen en kinderen van personeel  - 04/01/2016 t.e.m. 15/01/2016 – rechtstreeks inschrijven in JvR.

Andere leerlingen:

  1. Aanmelden via het web – 04/01/2016 tot 29/01/2016

  2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze – 01/02/2016 tot 19/02/2016

  3. Tijdsregistratie via het web – woensdag 24/02/2016 om 13.00u.

  4. Uw kind inschrijven of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving ophalen op school – 03/03/2016 tot 24/03/2016

  5. Vrije inschrijvingen – 26/05/2016 tot 31/08/2016

 

KERSTMARKT VOICE

Kom op vrijdagvoormiddag 18 december genieten van de kerstsfeer op de speelplaats. Voor of na je functioneringsgesprek verkopen de VOICErs cake en chocomelk voor het goede doel, een samenwerking met Music for life.

 

SPAGHETTI

De zesdejaars die tijdens de paasvakantie op Italiëreis gaan, nodigen u uit voor de spaghettislag op zaterdag 16 januari 2016. Van harte welkom!

 

ADVENTSVIERINGEN Ik zal er zijn voor u

In november bleef het college twee dagen dicht vanwege de verhoogde terreurdreiging. Daardoor zijn niet alleen een aantal lessen, maar ook enkele adventsvieringen van de planning verdwenen. We laten iedereen hieronder een kerstwens meelezen die tijdens zo’n viering in het auditorium tot stand kwam. We werkten voor de adventsvieringen met jaaroverstijgende groepen. Dit zorgde voor een grote verbondenheid tussen de jongeren over de jaren heen! Jongere leerlingen inspireerden oudere en omgekeerd! Zij ontmoetten elkaar en schreven samen een kerstwens naar een Syrische vluchteling, die in een Libanees vluchtelingenkamp verblijft.
Ik zal er zijn voor u. Een zin die oproept tot verbondenheid en solidariteit. Daar gingen we naar op zoek in onze adventsviering. Hieronder een van de vele hoopvolle kaartjes:

Tijdens de vieringen werd een filmpje getoond dat meer achtergrondinformatie gaf over de vluchtelingencrisis. Dit filmpje is blijven hangen bij sommige leerlingen en heeft ook enkele ouders nieuwsgierig gemaakt. U kunt het hier bekijken.

 

FEESTELIJK RUUSBROECONTBIJT

De Sint kwam vroeg langs bij de brave Ruusbroecers. Op donderdagvoormiddag 26 november bracht hij voor iedereen een lekker snoepje en voor de volwassenen een reep chocolade en een mandarijntje. De klaskoeriers werden op een extra mandarijntje getrakteerd. De Pieten hadden dolle pret toen ze in de klassen langskwamen en zagen geen stoute kinderen. Zeker niet op zondag 6 december, toen 12 kindjes van personeelsleden in de bar sinterklaasliedjes kwamen zingen en een mooi cadeautje kregen. De flinksten gaven zelfs hun fopspeen af aan de Sint. Dank aan de drie Sinten en tien Pieten!

Tussen die twee bezoeken door herdachten we Jan van Ruusbroec met een feestelijk ontbijt net voor de start van de examens. Dj BD was om 07.30u. al fris wakker en in de weer met Radio Mi Amigo en dat werkte aanstekelijk bij iedereen die in refter 3 aankwam. Anton Robberechts (2 GrLA), die u ook kunt volgen in het programma The Voice Kids, gaf een mooi gastoptreden. Drie klassen (1 LC, 3 HW-LA en 5 LaWi) ontvingen een reuzenspeculaas met hun antwoord op de prijsvraag. Zij herkenden de dames Appeltans, Bruylandt, Damman en dhr. Vancauwenbergh op het projectiescherm. Goed gedaan !