U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 12 – VIJFTIENDE JAARGANG – 02 APRIL 2010

VAN DE REDACTIE

Vandaag is het Goede Vrijdag; we herdenken dus vandaag Jezus’ kruisdood.

Het kruis...
sommigen hebben dat teken vandaag vluchtig geslagen, onachtzaam, verveeld.
Anderen deden het diep bewust, als een geloofsbelijdenis.

Het hangt in jouw huis, kamer aan kamer,
in onze school, klas naast klas,
misschien zelfs om je hals, in goud of zilver, als een sieraad.
Het is een blijvende verwijzing
naar Hem die het gedragen heeft, jaren terug,
en die het dragen blijft, vandaag en morgen,
in alle mensen die lijden.

Het is ook een teken van hoop,
want in Hem geloven,
is weten dat na Goede Vrijdag Pasen komt.

Het personeel en de directie van het Jan-van-Ruusbroeckollege wensen alle leerlingen en hun familie een zalig Pasen en een prettige paasvakantie.

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de grootmoeder van mevr. Willems (leerkracht wiskunde) en de grootvader van Nathalie (2 MD) en Susanne (5 GrWi8) Blotwijk.
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

BOUW

Het sanitair op de speelplaats nadert (eindelijk) zijn afwerking. Vorige week werd aan de hoofdingang ook de toegangshelling voor rolstoelen gemonteerd. Het ziet ernaar uit dat we met de triatlon op het schoolfeest op zaterdag 1 mei en de bungee-trampoline op zondag 2 mei gebruik zullen kunnen maken van een verdubbelde capaciteit aan toiletten op de speelplaats.

De contouren van het auditorium worden ook langzaam maar zeker zichtbaar. Op dit ogenblik is de vloerplaat volledig gegoten en zijn de uiteindelijke afmetingen van toneeltoren, foyer en zaal duidelijk in te schatten. Ook de oplopende steunmuren voor de betonplaten waarop de zetels moeten komen zijn afgewerkt. Na de paasvakantie volgen één voor één de geprefabriceerde buitenmuren en het dak. Met het vorstverlet van ongeveer 2 maand ziet het er meer en meer naar uit dat de zaal pas eind 2010 of begin 2011 in gebruik zal genomen worden.

In dat verband begint ook de kunstveiling via de site te lopen. Er zijn al verschillende biedingen binnen. De meeste werken worden ter gelegenheid van het schoolfeest van 1 mei in de bar tentoon gesteld. Op onverkochte werken kan dan nog geboden worden.

PROJECTDAGEN 5DE JAAR, startdag SMS (solidariteit voor een mooiere samenleving)

Vrijdag 12 februari ging de sociale stage van het vijfde jaar van start. De leerlingen konden kiezen tussen vijf verschillende projecten : bezoek een bejaarde, foyer, boekenbende, steungezinnen en Levedale.
Afhankelijk van hun projectkeuze kregen ze tijdens de startdag een uitgebreide inleiding gevolgd door een eerste kennismaking. Gedurende de rest van het schooljaar zetten zij dit project voort. Ze worden hierbij ondersteund door hun coach (een personeelslid van hun keuze).
We hopen dat ze met dit project uit hun vertrouwde wereld stappen voor ontmoetingen met mensen die minder kansen hebben gehad dan zij. De jongeren bevragen op die manier hun vooroordelen, voelen zich nuttig en ervaren dat inzet henzelf en de ander gelukkig maakt.

PROJECTDAGEN 6DE JAAR

Op 11 en 12 februari 2010 schoven we het normale schoolleven opzij om plaats te maken voor twee projectdagen in het teken van zwart-Afrika en met de focus op Oeganda. Hierbij zijn we niet louter de theoretische en informatieve toer op gegaan. Op donderdag kwamen de leerlingen in contact met de Afrikaanse gewoonten, kunst en cultuur aan de hand van een waaier aan uiteenlopende activiteiten zoals een uitstap naar de Matongé-wijk, workshops, een getuigenis van een vrijwilliger uit Oeganda, kookatelier, kennismaking met Kuumba (Vlaams-Afrikaans Huis) …
Projectdagen op onze school staan echter ook voor engagement en solidariteit. Daarom zijn de leerlingen op vrijdag één dag gaan helpen in een bedrijf, organisatie of bij iemand thuis. De vergoeding die ze daarvoor kregen, minstens 30 euro, werd geschonken aan het project Youth Farm in Lira, Noord-Oeganda. Het initiatief Youth Farm helpt Oegandese jongeren enerzijds om kennis, vaardigheden en ervaring op te doen in duurzame landbouw. Anderzijds kunnen zij zo voedsel produceren voor zichzelf en voor de verkoop om zo een inkomen te verwerven. Youth Farm wil ook micro- landbouwondernemingen voor jonge boeren starten.

RESPECT!

Op donderdag 11 februari 2010 gingen de projectdagen van start. Vierdejaars kregen de kans om les te geven aan hun medeleerlingen van het eerste jaar met als thema respect.
Aan de hand van spelletjes, quizjes en toneeltjes kwam iedereen meteen in de sfeer. Zo konden de eerstejaars volledig opgaan in de improvisatieopdrachten of het ganzenbord met als thema respect. Het doel van deze opdrachten was de leerlingen te laten stil staan bij de vraag: “Heb jij genoeg respect voor anderen en hoe kan jij respectvol zijn?” De vierdejaars hebben geprobeerd dit op een speelse, maar educatieve wijze aan te brengen en met veel succes. Iedereen was lovend en zeer enthousiast over hun lesje respect.

EARTH

Dit jaar konden de eerstejaars voor het eerst kennismaken met de projectdagen. Voor hen waren er dan ook veel leuke activiteiten gepland. Vrijdag keken ze onder andere naar de film Earth. Deze documentaire geeft de leerlingen een beeld over het harde leven van de dieren en hoezeer de wet van de sterkste van kracht is op onze aarde. Nadien kropen ze in de huid van het dier dat hun het meest aansprak en schreven er een verhaaltje over of deden een bespreking met de leerkracht. De eerstejaars leefden zich helemaal in in hun rol en van de lange stiltes die daarmee gepaard gingen, werden zelfs de leerkrachten helemaal stil.

FINANCIEEL VERSLAG PROJECT 2010

Na de projectdagen kunnen we elk jaar opnieuw een mooi bedrag doorstorten aan nauwkeurig uitgekozen projecten. De verdeling ziet er als volgt uit:

  • € 1000 voor Haïti: zowel 2 LB - de klas van mevr. Eenens, 4 GrLa-LA – de klas van dhr. Vandoren, 5 HW en mevr. Guglielmino, als de leerlingen die aan de sobere maaltijd deelnamen, verzamelden dit bedrag

Dankzij de voettocht van de eerste graad:

  • € 1000 voor het transport van zonnepanelen voor het wijkhospitaaltje van Sami, Kongo
  • € 2500 voor NGO Future Hope in Calcutta - India, het project waar oud-leerlinge Marjolein Metselaar een jaar vrijwilligerswerk doet
  • € 2500 voor het jezuïetencollege te Bukavu
  • € 2500 voor SOS-Kinderdorpen te Marokko. Dit bedrag laten we nog even op de spaarrekening staan om door de leerlingen van de derde graad Humane Wetenschappen tijdens schooljaar 10-11 ter plaatse te laten afgeven.

We bedanken alle leerlingen die moeite gedaan hebben om met veel kleine centjes tot een enorm totaalbedrag te komen.

JVR - QUIZ

Van 27 tot 30 maart trok 5 LaMT-MTWe naar Londen om er volledig ondergedompeld te worden in allerlei aspecten van de Engelse cultuur. Het werd een onvergetelijke ervaring. Zo'n trip kost echter heel wat centjes en dus kwamen de leerlingen met het idee om een algemene quiz te organiseren voor ouders, leerkrachten en liefhebbers van quizavonden. Onze quiz zal doorgaan op vrijdag 7 mei, dan verwelkomen we alle teams in de bar van onze school om 20.00u. Een team bestaat uit minimum één leerkracht of ouder van een JVR-leerling en uit maximum vijf leden. Omdat de capaciteit van de bar niet onbeperkt is, kunnen enkel de eerste 18 ingeschreven teams meedoen. Voel je het nu al kriebelen? Zoek dan snel enkele medequizzers en schrijf je team in via veerle.depiere@gmail.com of 015/62.37.92. Per team betaal je €15 inschrijvingsgeld. Hopelijk tot dan!

GEZOCHT: BUITENSCHOOLSE BIJLESSEN/REMEDIËRING

Regelmatig krijgen de coördinatoren vanwege leerlingen en ouders de vraag naar mogelijkheden betreffende buitenschoolse remediëringen (bijlessen) voor allerlei vakken.
Onze lijst van mensen die bijlessen geven buiten de school is uiteraard beperkt. Daarom zijn we op zoek naar bijkomende hulp. Als je dus mensen kent die buitenschoolse bijlessen geven (algemeen of specifieke vakken), mag je hun contactgegevens doorgeven.
Graag een mailtje naar co1@ruusbroec.be met de naam, adres, telefoonnummer of gsm-nummer en specifieke vakken waarin deze persoon gespecialiseerd is. De coördinatoren zullen zelf nog contact opnemen met de betrokkenen om overeen te komen in welke mate de gegevens kunnen gehanteerd worden. Leerlingen en ouders zullen u dankbaar zijn.

TUSSENDOOR

Vorig weekend verrasten enkele (oud-)leerlingen ons en dat zetten we graag even in de verf.
Zowel Olivia (2 LC) als haar zus Julie Appelmans (1 LB) namen deel aan het Belgisch Kampioenschap Sports Aerobics & Fitness Teams 2010 in de Topsporthal Vlaanderen te Gent en ze behaalden met hun negenkoppig team de eerste plaats. Op naar het wereldkampioenschap in de herfst!
Op de Humo’s Rock Rally behaalde Willow naast de derde prijs ook de publieksprijs, wat hen een aardige som opleverde. Oud-leerling Tom Brewaeys bespeelt de keys in deze band. O.m. Deus, Novastar, Gorky, Das Pop en Jasper Erkens zetten hun eerste stappen via de Rockrally, dat belooft! Op 3 april zal de groep Willow in de foyer van CC Strombeek vanaf 22.00u. optreden.
Van harte proficiat aan deze jongeren!